Från grupper, fält

Fält och möjliga relationer

Nu går vi in på detaljerna

Nästa steg är att bestämma fälten för varje tabell. I Access-tabeller kallas kolumnerna för fält och de enskilda posterna kallas för rader. Varje fält i en tabell är relaterat till de andra fälten. I en tabell med affärskontaktinformation finns normalt fält för förnamn, efternamn, företag, telefonnummer med mera. Varje fält måste vara relaterat till de andra fälten, och varje fält får endast användas för affärskontakter. Kopplingen mellan de relaterade fälten kallas för en relation, och det är därifrån termen ”relationsdatabas” kommer.

Du planerar fälten genom att bestämma vilken specifik information som ska ingå i varje grupp. Även här kan du referera till din befintliga information, till exempel ditt kalkylblad, en huvudbok eller kanske till och med ett kortregister. Du kan också öppna en befintlig databas, till exempel någon av databasmallarna i Access, och se vilka fält som används där.

För tillgångsdatabasen vill du förmodligen skriva in varje objekt och information om varje objekt, till exempel inköpsdatum och kostnader. Försök att minska ned varje fält till dess minsta logiska komponent. I en god design anges bara en typ av information i ett fält, och fältnamnet identifierar informationen. Du kan till exempel ha olika fält för för- och efternamn eftersom det därmed blir enklare att hitta och sortera informationen.

Fundera också över om du behöver använda internationella data. I så fall kan du till exempel behöva ett fält för Delstat utöver Land och Postnummer.

Under arbetets gång kanske du upptäcker att du vill använda data från en tabell i en annan tabell. På bilden kan du till exempel se att gruppen Tillgångar innehåller fält för leverantörer och support. Det är normalt. Vilka relationer du behöver för dina tabeller diskuteras lite längre fram. För tillfället tar du med alla fält som du vill ska ingå i varje tabell.

Obs! Om ett fältnamn innehåller fler än ett ord ska du inte avgränsa orden med blanksteg. I så fall kan det bli svårt att skapa andra komponenter som VBA-kod (Visual Basic for Applications) och skriva uttryck (en typ av formel). Om du behöver använda flera ord i ett fältnamn tar du bort blankstegen och skriver första bokstaven i varje ord med stor bokstav, eller så avgränsar du orden med ett understreck. Du kommer att få se hur det fungerar i praktiken.

Undrar du vart raderna tog vägen? De behöver du inte planera. De kommer naturligt när du skriver in data i fälten.

Ämne 5 av 11

Föregående | Nästa

(Tillbaka till start)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×