Frågevillkor, del 3: Uppmaning om indata med hjälp av en parameter

I den andra delen om frågevillkor tittade vi på hur man kan använda operatorn SOM och jokertecken i frågevillkor för att få ungefärliga träffar. Men tänk om du kunde få en fråga att använda ett villkor som läggs till när frågan körs? Tänk om du kunde få en fråga att begära indata? Praktiskt! Du kan låta en fråga begära indata och det är mycket enkelt.

Allt du behöver göra är att använda en fråga inom hakparentes i stället för ett vanligt villkor. När någon kör frågan visas först en dialogruta med det du begärde inom hakparentesen. Låt oss titta på designen för den fråga som genererade dialogrutan kundens efternamn? .

Parameterfråga inom hakparantes på raden Villkor

Frågan returnerar alla data från tabellen Kunder men endast de poster där efternamnet matchar användarens svar på det här:

Ange parametervärde

Det är lösningen. Samtidigt kan du förbättra frågans användbarhet. Du kan till exempel ange parametrarna så att det skapas ett felmeddelande i Access om någon skriver in fel typ av data (till exempel text när siffror efterfrågas).

Så här anger du en parameter:

  1. Öppna frågan i vyn Design och kopiera parameterfrågan inklusive hakparentesen (markera parameterfrågan och tryck på Ctrl+C).

  2. Klicka på Parametrar i gruppen Visa/dölj på fliken Design under Verktyg för fråga.

  3. Kopiera parametern i kolumnen Parameter i dialogrutan Frågeparametrar och ange sedan datatyp med listrutan i kolumnen Datatyp.

Klistra in frågan i dialogrutan Frågeparametrar

Du kan även använda ett formulär för att samla indata. Ett formulär ger dig alla möjligheter. Du kan till exempel dela indataparametrar för en grupp frågor eller tillhandahålla en datumväljare för inmatning av en datum-/tidsparameter. Mer information finns i Låta en fråga begära indata med hjälp av en parameter.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×