Formulärmallens livscykel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln gäller mall formulärkonstruktörer som vill ha en översikt över formulär designprocessen i Microsoft Office InfoPath. Det ger en översikt över de olika faserna i Skapa och distribuera en formulärmall och innehåller länkar till mer information om viktiga aktiviteter. När du kan experimentera och arbeta på det sätt som passar dig bäst, bör enligt det här designprocessen kan bidra till att spara tid och arbete på lång sikt.

Artikelinnehåll

Fas 1: Planering

Fas 2: Design

Fas 3: Distribution

Fas 4: Underhåll

Fas 5: Arkivering

Fas 1: Planering

Hur mycket tid du ägnar planering beror på komplexitet formulärmallens, din roll i organisationen och på processer och krav i din organisation.

Om din formulärmall används bara av medlemmar i din arbetsgrupp, vara fasen planering mycket informellt. Om din formulärmall är mer komplex planeringsguide fasen kommer vara en formell och arbetar process och du kan behöva kontakta många intressenter. Till exempel om formulärmallen kommer en del av ett större, företagsövergripande företag system, till exempel en utgiftsrapport rapportering eller enterprise resursplanering system antagligen måste du skapa formella planeringsdokument, till exempel funktionella specifikationer.

I båda fallen måste du beakta följande innan du börjar utforma formulärmallarna:

 • Användarmål    Vad vill du att användarna ska åstadkomma med formulärmallen? Vilka scenarier måste du förutse? Hur mäter du framgång med att uppfylla användarnas mål?

 • Kompatibilitetsfrågor    Måste formulärmallen, antingen nu eller i framtiden, vara tillgänglig för användare utanför din organisation? Vill du t.ex. att formulärmallen ska hållas tillgänglig på din organisations externa webbplats, för kunder som inte har InfoPath installerat på sin dator? I så fall kan du designa en webbläsarkompatibel formulärmall i stället för en InfoPath-specifik standardmall. Måste vissa användare i din organisation kunna fylla i ditt formulär i InfoPath 2003? I så fall kanske du vill designa en bakåtkompatibel formulärmall. Vill du att användarna ska kunna fylla i formulär när de inte är på kontoret eller är på annat sätt offline? Om så är fallet kan du lägga till funktioner i din formulärmall som gör att den fungerar effektivt i offlineläge.

 • Befintliga användarformulär     Använder du Microsoft Office Word-dokument eller Microsoft Office Excel-arbetsböcker där du samlar in data från användare? Om så är fallet kan du enkelt konvertera filerna till InfoPath-formulärmallar. Har du befintliga InfoPath 2003-formulärmallar? Om så är fallet, vill du att formulärmallarna ska vara bakåtkompatibla eller vill du uppgradera dem till Office InfoPath 2007 format?

 • Integreringskrav    Vilka andra produkter eller tekniker ska formulärmallen fungera tillsammans med? Du kanske t.ex. måste lagra formulärmallsdata i en Microsoft SQL Server-databas, eller bestämmer dig för att basera designen av mallen på en webbtjänst, så att du kan skicka data till en databas som inte direkt stöds av InfoPath.

 • Krav på användargränssnitt    Måste du följa företagsprofilens riktlinjer? Hur vill du att din formulärmall ska se ut? Vilka typer av kontroller kommer du att använda och hur ska du ordna dessa?

 • Processen krav    Formulärmallen kommer att en del av en större affärsprocess, till exempel processen för godkännande av en utgiftsrapport? Om så är fallet, vilken typ av vyer behöver du och hur du implementerar regler som styr hur data går igenom organisationen och bearbetas av olika personer och företag system? Ska du dra nytta av funktioner i andra program, till exempel Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Kräver formulärmallen förvaltad kod eller skript? I så fall ska du använda inom företaget utvecklare eller kommer att det ska fungera outsourcade?

 • Datalagringskrav    Vad vill du göra med informationen i användarformulären? Om användarna t.ex. snabbt ska kunna skicka formulärdata fram och tillbaka, och du inte behöver återanvända informationen, kan du använda e-postmeddelanden för att lagra informationen. Om användarna måste kunna komma åt och dela formulärinformationen kan du lagra samlingar av relaterade InfoPath-formulär i bibliotek på en server där Microsoft Windows SharePoint Services körs. Om användarna måste kunna komma åt formulärinformationen i andra affärsprogram eller system, t.ex. utgiftsrapporterings- eller redovisningsprogram, kanske du vill lagra informationen i företagets databaser. Detta görs oftast genom att man kopplar formulärmallen till en webbtjänst som tjänar som mellanled mellan mallen och databasen eller affärssystemet.

 • Säkerhetskraven    Vilken typ av säkerhet utmaningar och säkerhetsproblem framsidan? Formulärmallen måste vara installerat på användarnas datorer eller kan användarna komma åt den från en nätverksresurs? Vill du att användare signerar sina formulär eller vissa datauppsättningarna i sina formulär? Du ansluter en formulärmall direkt till en databas eller kommer du att använda dataanslutningsfiler i dataanslutningsbibliotek som hanteras av en administratör?

 • Testkrav    Vilken process kommer du att använda när du testar formulärmallens utseende och funktion? Behöver du skapa en formell testplan?

 • Distributionskrav    Hur planerar du att dela formulärmallen med andra personer? Var kommer du att publicera den? Om du planerar att publicera mallen på en server som kör InfoPath Forms Services, vill du då publicera den i ett bibliotek eller som en innehållstyp? Hur tänker du meddela användarna om formulärmallens tillgänglighet? Hur tänker du släppa nya versioner av formulärmallarna?

 • Underhållskrav    Vill du arkivera formulärmallarna, användarformulären eller båda dessa? Hur länge behöver du behålla informationen? Vilka typer av policyer för arkivering och datalagring krävs i din organisation?

Överst på sidan

Fas 2: Design

När du har fyllt i planeringsguide fasen, kan du börja designprocessen. Vi rekommenderar att du följer ordningen på aktiviteterna i listan nedan när du utformar en formulärmall. Du kan dock avviker från ordningen om det behövs. Du kanske vill definiera dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler för kontroller när du lägger till dessa kontroller i formulärmallen, i stället för att göra den längre fram i designprocessen.

Steg 1: Skapa formulärmallen

Steg 2: Skapa eller ange huvuddatakällan

Steg 3: Definiera layouten

Steg 4: Lägga till kontroller

Steg 5: Lägga till dataanslutningar

Steg 6: Lägga till dataverifiering, regler och andra affärslogikfunktioner

Steg 7: Skapa anpassade vyer

Steg 8: Aktivera sändningsfunktioner

Steg 9: Aktivera säkerhetsfunktioner

Steg 10: Testning av utseende och funktioner

Steg 1: Skapa formulärmallen

När du skapar formulärmallen kan det hända att du måste importera ett befintligt formulär, t.ex. ett Word-dokument eller en Excel-arbetsbok, till InfoPath eller ange kompatibilitetsinställningar för formulärmallen, så att de skapade formulären kan fyllas i via InfoPath 2003 eller en webbläsare. De flesta av dessa alternativ är tillgängliga i dialogrutan Designa en formulärmall. Om du t.ex. vill designa en formulärmall som kan öppnas och fyllas i i antingen Microsoft Office InfoPath eller en webbläsare, kan du markera kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner i dialogrutan Designa en formulärmall.

Följande resurser ger ytterligare information om processen med att skapa en formulärmall.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till InfoPath Forms Services

Lär dig mer om server-teknik som gör att du kan skapa en formulärmall som kan öppnas och ifyllda i en webbläsare.

Introduktion till webbläsarkompatibla formulärmallar

Lära dig mer om webbläsarkompatibla formulärmallar du kan öppna och fylla i med InfoPath, en webbläsare eller en mobil enhet. En webbläsarkompatibel formulärmall kan aktiveras för användning i en webbläsare när den publicerats, antingen av dig eller en servergruppsadministratör, på en server som kör InfoPath Forms Services.

Ange kompatibilitetsinställningar för en formulärmall

Välja en kompatibilitetsinställningar för formulärmallen eller ändra befintliga kompatibilitetsinställningar. Den här inställningen avgör vilka InfoPath-funktioner och kontroller finns tillgängliga när du utformar en formulärmall. Till exempel om du markerar kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner i åtgärdsfönstret Designa en formulärmall InfoPath döljer eller inaktiverar kontroller och funktioner som inte fungerar i webbläsaraktiverade formulärmallar.

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Skapa en formulärmall utifrån en befintlig Microsoft Office Excel-arbetsbok.

Konvertera ett Word-dokument till en InfoPath-formulärmall

Skapa en formulärmall utifrån ett befintligt Microsoft Office Word-dokument.

Steg 2: Skapa eller ange huvuddatakällan

Alla formulärmallar är baserade på en datakälla som lagrar informationen som samlats in i ett formulär. Denna datakälla kan vara en företagsdatabas, en webbtjänst eller en befintlig XML-fil som används i din organisation för att standardisera data, t.ex. en XML-schema (.xsd). Om du inte har en befintlig datakälla kan en sådan skapas i InfoPath allteftersom du lägger till kontroller i din formulärmall.

I åtgärdsfönstret Datakälla kan du visa en representation av datakällan till din formulärmall:

Del av åtgärdsfönstret Datakälla

När du först skapar din formulärmall måste du bestämma vilket av följande tillvägagångssätt du ska tillämpa:

 • Låta InfoPath skapa datakällan    Om du skapar en tom formulärmall skapas datakällan för dig när du lägger till kontroller i formulärmallen. Det kan vara praktiskt när du utformar en formulärmall som ska användas informellt medlemmar i en mindre arbetsgrupp, när du inte har åtkomst till en befintlig datakälla i din organisation, eller när du inte behöver lagra data som du har samlat in utanför formuläret. Det kan också vara användbart när du delar formulär i ett SharePoint-bibliotek eller en Microsoft Office Outlook 2007 e-postmeddelande och du vill visa information från formuläret i kolumner i biblioteket eller i en InfoPath-formulärmapp i stället för att lagra i en databas eller någon annan extern plats.

 • Använd en befintlig datakälla    Om du baserar formulärmallens på en befintlig datakälla, till exempel en databas eller webbtjänst design, upprättar InfoPath en huvudsakliga dataanslutning till datakällan. Det kan finnas endast en huvudsakliga dataanslutning i en formulärmall. Senare i designprocessen kan du skapa dataanslutningar till sekundära datakällor till listrutor med externa data eller skicka formulärdata till flera datakällor. Mer information om sekundära datakällor finns "steg 5: lägga till dataanslutningar" längre fram i den här artikeln.

Följande resurser ger ytterligare information som hjälper dig att avgöra vilken typ av datakälla du ska använda, och när du bör lägga till ytterligare dataanslutningar till din formulärmall.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till datakällor

Lära dig mer om de datakällor InfoPath kan fungera tillsammans med och hur de representeras i åtgärdsfönstret Datakälla.

Introduktion till dataanslutningar

Lär dig om dataanslutningar, som är dynamiska länkar mellan ett formulär och en datakälla som lagrar eller tillhandahåller data för formuläret.

Designa en formulärmall med hjälp av inställningarna i ett dataanslutningsbibliotek

Basera formulärmallens design på en vanlig dataanslutningsfil som lagras i ett dataanslutningsbibliotek på en Office SharePoint Server 2007-webbplats. Denna fil lagrar information om anslutning till en datakälla, t.ex. en Access-databas, ett kalkylblad eller en textfil.

Steg 3: Definiera layouten

De flesta formulärmallar innehåller minst en layouttabell, som är ett ramverk avsett för att ordna och arrangera formulärinnehåll, inklusive kontroller, formuläravsnitt, logotyper och andra typer av bilder.

I åtgärdsfönstret Layout hittar du färdiggjorda layouttabeller:

Del av åtgärdsfönstret Layout

Följande resurser ger dig ytterligare information om visuella designalternativ för dina formulärmallar.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till formulärmallens layout

Lära dig mer om layouttabeller, som hjälper dig att ordna element i en formulärmall, samt om kontroller som används vid layouten.

Använda ett färgschema

Lär dig hur du automatiskt använda färger till vissa objekt på din formulärmall.

Infoga och placera en bild

Lära dig mer om hur du infogar en bild, t.ex. en företagslogotyp eller en huvudrubrik, i en formulärmall.

Steg 4: Lägga till kontroller

Kontroller kan användarna ange och markera data i en formulärmall. De kan även användas för att visa data från befintliga datakällor, till exempel databaser eller webbtjänster. När du har skapat din formulärmall layout, infoga kontroll som du behöver i formulärmallen. Åtgärdsfönstret kontroller ger tillgång till alla kontroller som är tillgängliga i InfoPath, inklusive alla anpassade kontroller som har lagts till i åtgärdsfönstret, till exempel ActiveX-kontroller eller malldelar.

Del av åtgärdsfönstret Kontroller

Du lägger till en kontroll i formulärmallen genom att klicka på kontrollens namn i listan Infoga kontroller eller dra den från åtgärdsfönstret till mallarbetsytan. Beroende på typen av kontroller du lägger till kommer användarna som fyller i formulären att kunna skriva in text i textfält, visa data i upprepande kontroller, göra val med alternativknappar och kryssrutor, välja poster i listor och klicka på kommandoknappar för att utföra kommandon. De data användarna skriver in i en kontroll lagras i formulärets datakälla.

Följande resurser ger ytterligare information om hur du använder kontroller i InfoPath.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till kontroller

Lära dig mer om de olika typerna av kontroller som är tillgängliga i InfoPath.

Designa en malldel för återanvändning i flera formulärmallar

Lära dig mer om hur du infogar och uppdaterar malldelar. Genom att använda malldelar får du en konsekvent design i en samling formulärmallar. Du kan t.ex. skapa malldelar för signeringsavsnitt. Förutom kontroller och layout kan du även återanvända regler, villkorsstyrd formatering och dataverifiering.

Steg 5: Lägga till dataanslutningar

Alla formulärmallar har en primär datakälla som kallas huvuddatakälla. Om du designar en formulärmall baserad på en extern datakälla, t.ex. en databas eller en webbtjänst, skapas huvuddatakällan i InfoPath baserat på denna externa datakälla. Om du däremot designar en tom formulärmall skapas huvuddatakällan i InfoPath allteftersom du lägger till kontroller i mallen.

När du utformar en formulärmall kan du också lägga till dataanslutningar till en eller flera sekundära datakällor. En sekundär datakälla är en XML-datafil, databas eller webbtjänst som används av ett formulär för posterna i en listruta eller skriptåtgärder. Här kan du fylla i listrutor och andra kontroller med data från externa till formulärmallen, till exempel data som finns i en SQL Server-databas eller en SharePoint-lista. Du kan också lägga till dataanslutningar till sekundära datakällor när du behöver användarna att skicka data till mer än en extern datakälla.

Följande resurser innehåller mer information om sekundära dataanslutningar och vad är avsedd i InfoPath.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till dataanslutningar

Lära dig mer om vad en dataanslutning är och hur du använder en sådan för att hämta och skicka data från en databas, webbtjänst eller annan datakälla. Om t.ex. olika grupprojekt finns med i en lista på en SharePoint-webbplats så kan du skapa en dataanslutning till den listan, så att projektnamnen visas i en listruta i formuläret.

Lägga till en dataanslutning till ett SharePoint-dokumentbibliotek eller en SharePoint-lista

Lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som kan antingen fråga data från ett bibliotek eller en lista eller skicka data till ett bibliotek på en server som kör Windows SharePoint Services.

Lägga till en dataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas

Lägga till en sekundär dataanslutning till formulärmallen för att fråga efter data i en SQL Server-databas.

Lägga till en dataanslutning till en webbtjänst

Lägga till en sekundär dataanslutning till formulärmallen med vilken du antingen kan fråga efter eller skicka data till en webbtjänst.

Lägga till en dataanslutning med hjälp av inställningarna i ett anslutningsbibliotek

Lägga till en sekundär dataanslutning till formulärmallen med hjälp av en dataanslutningsfil som lagras i ett dataanslutningsbibliotek på en Office SharePoint Server 2007-webbplats. Denna fil lagrar information om anslutning till en datakälla, t.ex. en Access-databas, ett kalkylblad eller en textfil.

Föra in värden från en webbtjänst i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Föra in data från en sekundär dataanslutning till en webbtjänst i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta.

Föra in värdena från en SQL Server-databas i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Föra in data från en frågedataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta.

Konfigurera en sekundär dataanslutning för användning offline

Konfigurera formulärmallen så att formulär som är baserade på mallen cache data från en sekundär dataanslutning när användarna fyller i formuläret. Detta är användbart om användarna inte är anslutna till nätverket eller formulärets externa datakälla inte är tillgänglig av någon annan anledning. I dessa scenarier visas den cachelagrade informationen i formuläret, som fortsätter att fungera som vanligt för användaren.

Steg 6: Lägga till dataverifiering, regler och andra affärslogikfunktioner

Det är viktigt att minska kostnader och öka effektiviteten i ditt företag om möjligt. Du kan använda affärslogik funktioner i en formulärmall för att förhindra dyrt datainmatningsfel och för att automatisera åtgärder i användarens formulär. När du använder InfoPath-funktioner som dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler kan definiera du villkor och åtgärder som utför uppgifter som baseras på händelser, till exempel inledande eller avslutande av ett formulär eller värden som anges i formulärmallen.

Följande resurser ger ytterligare information som illustrerar affärslogikfunktionerna i InfoPath.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Lägga till, ändra eller ta bort dataverifiering

Automatiskt upptäcka fel när användarna fyller i formulär. Genom att du lägger till dataverifieringsfunktioner i formulärmallens kontroller blir datainsamlingen noggrannare och mer konsekvent, och du ser till att informationen uppfyller eventuella normer som redan gäller inom företaget.

Tillämpa villkorsstyrd formatering på en formulärmall

Dölja eller använda formatering på en kontroll baserat på de villkor som finns i formuläret. Du kan använda villkorsstyrd formatering för att automatiskt använda fetstil, understrykning, kursiv stil, överstrykning, teckenfärg och bakgrundsfärg på kontrollerna. Du kan också använda villkorsstyrd formatering för att avgöra om en kontroll ska vara synlig på formuläret när användarna fyller i den, om den ska vara inaktiverad eller om användarna ska tillåtas lägga till eller ta bort vissa kontroller, t.ex. valfria avsnitt.

Lägga till en regel

Lägga till regler för att visa dialogrutor, bestämma fältvärden, fråga efter eller skicka data till en dataanslutning, växla vyer eller öppna och stänga ett formulär som reaktion på vissa händelser eller villkor i formuläret.

Lägga till en formel i en kontroll

Lägga till formler som beräknar data, visar vissa datum och tider i en kontroll eller visar de värden som användarna anger i en kontroll i en annan kontroll.

Visa affärslogiken i en formulärmall

Använda dialogrutan Logikkontroll för att granska alla dataverifieringsinställningar, beräknade standardvärden, regler och programmeringsfunktioner som är kopplad till din formulärmall. Det här hjälper dig att undvika lång tid att öppna varje kontroll individuellt för att gå igenom de här inställningarna.

Affärslogik funktioner i InfoPath är allt du behöver för de flesta formulärmallar. Om din formulärmall kräver ytterligare funktioner som inte finns tillgängliga i InfoPath kan använda du koden för att skapa anpassade funktioner. Om du vill skriva skript som kan du använda den Microsoft Skriptredigeraren (MSE) att skapa, redigera och felsöka Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kod. Om du vill skriva förvaltad kod, kan du använda Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) att skapa, redigera och felsöka Visual Basic eller Visual C#-kod. Om du har Microsoft Visual Studio 2005 kan kan du dessutom integrera InfoPath designläge funktioner i Visual Studio 2005 utvecklingsmiljö genom att hämta och installera Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Microsoft Office 2007 på din dator. Du kan sedan öppna Visual Studio 2005, skapa ett InfoPath-formulär mallprojekt och använda designläge funktioner för att utforma en formulärmall. Information om hur du hämtar Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Microsoft Office 2007 finns i InfoPath Developer Portal på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN).

Steg 7: Skapa anpassade vyer

Alla InfoPath-formulärmallar har en standardvy som visas när användaren först öppnar ett formulär baserat på formulärmallen.

Om du vill designa ytterligare vyer i din formulärmall kan du använda åtgärdsfönstret Vyer:

Del av åtgärdsfönstret Vyer

När du utformar en ny vy gör du normalt sätt av formulärets layout, lägga till kontroller i den och lägga till dataverifiering eller andra funktioner.

Genom att skapa olika vyer av formulärmallen Tillåt användare att visa data i formuläret på olika sätt. Förhindrar du att behöva skapa flera formulärmallar för samma affärsprocess. Till exempel i en formulärmall som används för att bearbeta försäkringsfordringar, du kan skapa en vy för försäkringstagare, en andra visa för försäkringsagenter och tredje visa för försäkring adjusters. Var och en av de här vyerna är anpassat för att passa typ av användare som kommer in information i den. Du kan även utforma anpassade skriva ut vyer som används enbart för att skriva ut formuläret.

Vyer bör vara enkel och relativt förklaring. Om du vill kommunicera särskilda instruktioner till användarna kanske du måste skapa Användarstöd i vyn. Du kan till exempel skapa ett dedikerat hjälp vy för formulärmallen och sedan lägga till en knapp i standardvyn som användare kan klicka på för att komma åt vyn hjälp.

Följande resurser ger ytterligare information om vyer.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Lägga till eller ta bort en vy

Lär dig att lägga till, hantera och ta bort vyer.

Skapa en InfoPath-specifik vy av en webbläsarkompatibel formulärmall

Lära dig mer om hur du skapar två vyer av en webbläsarkompatibel formulärmall för två typer av användare. Den ena vyn är avsedd för användare som öppnar formulärmallen i en webbläsare. Den andra är endast till för användare som har InfoPath installerat på datorn. Denna InfoPath-specifika vy kan inte visas i en webbläsare. Du kan använda InfoPath-funktioner i den här vyn som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar, t.ex. översikts-/detaljkontroller.

Designa en vy som är optimerad för utskrifter

Lära dig mer om hur du designar en utskriftsvy för formulärmallen och andra tekniker för att skapa utskriftsvänliga formulärmallar.

Lägga till en egendefinierad hjälptext i en formulärmall

Lära dig mer om hur du designar en hjälpvy för formulärmallen och andra tekniker för att visa anpassade instruktionstexter för användarna.

Steg 8: Aktivera sändningsfunktioner

När du designar formulärmallar för att samla in data som en del av en större affärsprocess stannar informationen vanligtvis inte i de formulär användarna fyller i. Formulärdata flyttas då från formuläret till nästa steg i affärsprocessen – vanligtvis en extern datakälla, t.ex. en databas eller en webbtjänst. En anställd kan t.ex. använda InfoPath för att fylla i ett utgiftsrapportformulär och därefter skicka detta till en webbtjänst där det bearbetas.

Genom att ange vart formulärdata ska skickas kan precisionen och effektiviteten i affärsprocesserna öka, eftersom du får en större kontroll över dem. Innan användarna kan skicka sina formulärdata, kontrollerar InfoPath informationen och låter användarna korrigera felaktiga data. Den här funktionen bidrar till att endast giltiga data skickas till den externa datakällan.

Följande resurser innehåller beskrivningar av hur du designar formulärmallen så att formulärdata skickas till en plats du väljer.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till att skicka formulärdata

Läsa mer om hur du skickar formulärdata till en viss plats, t.ex. en databas eller webbtjänst.

Skicka formulärdata till flera platser

Designa sekundära dataanslutningar och regler för att skicka formulärdata till flera platser när användarna klickar på Skicka-knappen i formuläret.

Steg 9: Aktivera säkerhetsfunktioner

Du bör använda företagets befintliga säkerhetspolicy som grund vid eventuella val som rör säkerheten i dina formulärmallar och tillhörande formulär.

Om du skapar webbläsarkompatibla formulärmallar bör du beakta att ett antal faktorer påverkar säkerheten för informationen som lagras på servrar som kör InfoPath Forms Services. Vissa kontrolleras av dig och andra av din administratör, som är den person som installerar och hanterar användarkonton, tilldelar behörigheter och hjälper användarna med nätverks- och serveråtkomstfrågor. Du kan behöva samordna ditt arbete med administratören för att ställa in rätt alternativ för formulärmallen.

Följande resurser innehåller en beskrivning av hur du designar formulärmallen med beaktande av säkerhetsfrågorna.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Säkerhetsfrågor som rör formulärmallar och formulär

Läsa om vissa metodtips för säkrare mallar och formulär, samt serversäkerhetsfrågor.

Säkerhetsnivåer för InfoPath-formulär

Lära dig mer om de tre olika säkerhetsnivåerna för formulär: Begränsat, Domän och Fullständigt förtroende. Säkerhetsnivåerna avgör om det i ett formulär ska gå att komma åt data i andra domäner, eller filer och inställningar på en användardator.

Ange säkerhetsnivån för en formulärmall

Åsidosätta standardsäkerhetsinställningen som väljs automatiskt i InfoPath baserat på funktionerna i formulärmallen.

Introduktion till digitala signaturer

Lära dig mer om digitala signaturer i InfoPath samt vad du måste tänka på när du använder dessa i webbläsaraktiverade formulärmallar. Signering av formulär hjälper dig att autentisera användare som fyller i formulär och bidrar till att innehållet i formuläret inte ändras.

Steg 10: Testning av utseende och funktioner

Din testplan beror på komplexitet formulärmallens och befintliga principer inom din organisation för distribution av formulärmallar. Abonnemanget test kan vara lika enkelt som att förhandsgranska en formulärmall att testa funktioner och utseende för formulär som baseras på din formulärmall. När du distribuerar en formulärmall i större skala, kan det vara nödvändigt att mer omfattande, formell tester. Du kanske vill genomföra användbarhetstester eller schemalägga pilotanvändare distributioner med ett urval av användare.

Mest grundläggande testet brukar vara Förhandsgranska en formulärmall i förhandsgranskningsfönstret i InfoPath. Förhandsgranskningsfönstret kan du visa ditt formulär som den ska visas för användare och lägga till data i kontroller att testa deras funktioner. Gör att du kan kontrollera justering och formateringen av kontroller. Du kan även testa funktionaliteten hos kontrollerna i formuläret. Till exempel kan du ange data i kontroller och kontrollera den dataverifieringen, formler, regler och dataanslutningar fungerar som du tänkt dig. I fönstret Förhandsgranska bör du också kontrollera att din formulärmall inte innehåller några stavfel och redaktionell inkonsekvenser och kontrollera att det ser bra ut från visuella synpunkt.

Tips: Du kan även använda fönstret Förhandsgranska för enkel, iterativ testning av kontroller och formulärfunktioner medan du designar formulärmallen.

Du kan göra mycket av den testa dig själv innan du publicerar och distribuera en formulärmall bör du testa det med användare och kontrollera att det motsvarar förväntningarna. Vi rekommenderar du publicera en pilot formulärmall och distribuera den till ett litet urval av användare. På så sätt kan du samla in feedback från verkliga användare om övergripande användarvänlighet formulärmallens. Du kan sedan gör nödvändiga ändringar innan du publicerar en formulärmall till mottagarna.

I det följande förklaras hur formulärmallen testas med hjälp av åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Lära dig mer om åtgärdsfönstret Kontrollera layout och hur du kan använda det för att testa funktionerna i din formulärmall.

Överst på sidan

Fas 3: Distribution

Formulärmallens distributionsprocess omfattar publicering av mallen, aktivering för användning på webben (endast webbläsarkompatibla formulärmallar) samt att uppmärksamma användarna om formulärmallens tillgänglighet. Om du planerar att installera din formulärmall på användarnas datorer, kan publiceringsprocessen även innefatta skapandet av en speciell installationsfil. Du kan publicera formulärmallarna på många platser, t.ex. i e-postdistributionslistor och på servrar som kör InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Om du planerar att publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services måste du förutom att publicera mallen även webbläsaraktivera den. I många fall kan du utföra detta steg under publiceringsprocessen, genom att markera en kryssruta i Publiceringsguiden. Om din formulärmall emellertid omfattar vissa komponenter, t.ex. förvaltad kod, kan du inte webbläsaraktivera formulärmallen själv. Du måste då spara formulärmallen på en delad plats och därefter upplysa en servergruppsadministratör om att den är tillgänglig för granskning. Administratören kan sedan kontrollera att formulärmallen är fri från fel och varningar, överföra den till en plats i webbservergruppen och aktivera den i en webbplatssamlingpå servern.

I följande resurser beskrivs publiceringsprocessen och det den medför.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till publicering av en formulärmall

Bestämma hur och var du ska publicera formulärmallen.

Publicera en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall som kan fyllas i i InfoPath eller på webben. Genom att läsa den här artikeln kan du också bestämma om du kan webbläsaraktiverar en formulärmall eller om du behöver en servergruppsadministratören och begär att utföra det här steget åt dig.

Publicera en formulärmall på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

Publicera en formulärmall i ett bibliotek, vilket är en plats på en SharePoint-webbplats där en samling filer hanteras. Du kan även publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp, vilket innebär att du tilldelar flera formulärmallar till ett enskilt bibliotek eller tilldela flera bibliotek formulärmallen över en webbplatssamling.

Publicera en formulärmall i en lista över mottagare av ett e-postmeddelande

Distribuera en formulärmall i ett e-postmeddelande till dina användare. Publiceringsguiden skapas ett e-postmeddelande som innehåller en kopia av en formulärmall och formulär som baseras på formulärmallen. När användare öppnar e-postmeddelandet visas fyller de i formuläret direkt i brödtexten i e-postmeddelandet.

Publicera en formulärmall med fullt förtroende

Använda Publiceringsguiden för att skapa installationsfiler så att du kan installera fullständigt betrodda formulärmallar på användarnas datorer. För att kunna köra ett formulär med fullt förtroende måste mallen den är knuten till vara digitalt signerad med ett betrott rotcertifikat, eller så måste formulärmallen ha installerats på användarens dator med ett installationsprogram, t.ex. Microsoft Windows Installer (MSI-fil).

Överst på sidan

Fas 4: Underhåll

Underhålla en formulärmall handlar om att uppdatera formulärmallen om det behövs och släpper nyare versioner. Det är också en bra idé att samla in feedback från användare om användarvänlighet av din design med jämna mellanrum. Formulärmallen fortfarande uppfyller deras behov, eller har ändrats för dessa behov?

När du publicerar en formulärmall som du ändrat kan både formulärmallen (XSN-fil) och eventuella befintliga formulär (XML-filer) som är baserade på mallen uppdateras i InfoPath. När användarna öppnar ett befintligt formulär hämtar de automatiskt den senaste kopian av formulärmallen, och deras formulärdata uppdateras för att passa denna version. Den gamla versionen av formulärmallen ersätts som standard automatiskt med den senaste. För att uppdatera befintliga användarformulär kan du välja den metod som passar dig bäst.

Om du är servergruppsadministratör för en server där InfoPath Forms Services körs och du behöver överföra en ny version av en administratörsgodkänd formulärmall kan du bestämma hur övergången mellan den befintliga versionen och den uppgraderade ska genomföras. Du kan exempelvis välja att ersätta formulärmallen med en senare version utan dataförlust för användarna som för tillfället fyller i formuläret i en webbläsare. Vid tvingande skäl, t.ex. en säkerhetskorrigering, kan du välja att genast skriva över formulärmallen.

Om du behöver uppdatera en befintlig malldel kan du öppna den, gör nödvändiga ändringar, spara malldelen och distribuera den till formulärkonstruktörer. När formulärkonstruktörer lagt till den senaste versionen av malldelen i åtgärdsfönstret kontroller, kan användaren använda den i sin formulärmallar. Om de öppnar en formulärmall som innehåller en äldre version av malldelen att InfoPath be dem att uppdatera den malldelen med den senaste versionen.

Följande resurser innehåller detaljerad information om hur du ändrar och uppdaterar formulärmallar och malldelar.

Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på

Om du vill

Introduktion till uppdatering av befintliga formulärmallar

Ta reda på hur InfoPath uppdateras en formulärmall och motsvarande användarformulär. Läs om att tänka på för att uppdatera webbläsaraktiverade formulärmallar och tekniker för att undvika dataförlust i befintliga användarformulär.

Ändra en publicerad formulärmall

Lära dig mer om hur du gör ändringar i en publicerad formulärmall, ändrar en arbetskopia av mallen och därefter publicerar arbetskopian på nytt på den ursprungliga publiceringsplatsen.

Flytta en publicerad formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek

Effektivt flytta en formulärmall och eventuella befintliga formulär från ett bibliotek till ett annat. När du distribuerar en formulärmall kan du behöva flytta formulärmallen på en server med mer kapacitet så att fler användare kan fylla i formulär på samma gång.

Ändra eller ta bort en dataanslutning

Ändra eller ta bort dataanslutningar i formulärmallen. Du kan behöva göra detta om externa datakällor för formulärmallen ändra.

Lägga till, ta bort eller uppdatera resursfiler i en formulärmall

Hantera filer som läggs till i en formulärmall för att stödja funktionerna i tillhörande formulär. Du kan t.ex. behöva lägga till en HTML-fil som används för att visa information i ett anpassat aktivitetsfönster eller ändra en XML-fil som används för att visa objekt i en lista.

Ändra en befintlig malldel

Ändra designen på en befintlig malldel.

Överst på sidan

Fas 5: Arkivering

Inom olika företag arkiveras ofta formulärmallar som det sista steget i formulärdesignens livscykel. Om du inte längre behöver en viss formulärmall kanske du vill ta bort den men behålla en digital kopia av mallen i dina register. Du kanske dessutom vill behålla den information som samlats in i de formulär som är baserade på mallen.

Många organisationer följer strikta riktlinjer när det gäller den långsiktiga lagringen och bevarandet av data i arkiv. En organisation kan t.ex. vara tvungen att behålla kundtransaktionsregister i arkiv ett visst antal år. Riktlinjerna för arkivering inom din organisation kan styras av interna policyer, efterlevnad av gällande bestämmelser eller båda dessa. Som en del av planeringsprocessen bör du ta reda på vad policyn i ditt företag är.

Arkivera formulärmallen

Om du är servergruppsadministratör för en server som kör InfoPath Forms Services kan du ta bort webbläsaraktiverade formulärmallar när de blir föråldrade. Du kanske t.ex. vill ta bort en undersökningsmall efter att undersökningen slutförts. För att hålla biblioteken aktuella och välordnade bör du se till att de formulärmallar som inte längre används tas bort och att du har en policy för att granska och uppgradera befintliga formulärmallar.

Om du planerar att ta bort en webbläsaraktiverad formulärmall som fortfarande används bör du tänka på att antingen utföra en gradvis uppgradering eller ta formulärmallen fasa ut för att förhindra att sessionerna avslutas, vilket skulle kunna resultera i dataförlust och plötsliga avbrott för användarna som fyller i formuläret.

Det är också en bra idé att arkivera källfilen för formulärmallen (XSN-fil) i ett version kontrollprogram eller en annan typ av lösning för hantering av filen som används i organisationen. Att göra så ser till att du och din organisation har en post i en formulärmall som du kan använda för att referera till Arkiv över formulär och formulärdata och att du vill återställa eller uppdatera formulärmallen.

Arkivera formulär och formulärdata

Om din organisation använder Office SharePoint Server 2007 kan du arkivera fullständiga serverbaserade formulär (XML-filer) genom att konvertera dem till webbsidor. Det arkiverade formuläret kan lagras i samma bibliotek som det ursprungliga formuläret, eller flyttas till en annan plats i enlighet med riktlinjerna inom din organisation.

Obs!: När du konverterar ett formulär till en webbsida kan filen som blir resultatet skilja sig något från den ursprungliga filen. Du bör kontrollera resultatet av konverteringen så att du vet att det motsvarar dina behov. Om en dataanslutning till en sekundär datakälla exempelvis använts till att fylla i en listruta i formuläret, kommer du inte att se alla listrutevärden i det arkiverade formuläret. Du kommer endast att se värdet som användaren angivit när han/hon fyllde i formuläret.

I InfoPath kan arkivera du ett formulär genom att öppna den och exportera dem till något av följande format:

 • PDF-formatet (Portable Document Format)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentets formatering och medger fildelning. I PDF-formatet behåller filen exakt samma format när den visas online eller skrivs ut, och informationen i filen kan inte lätt kopieras eller ändras.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar dokumentets formatering och medger fildelning. I XPS-formatet behåller filen exakt samma format när den visas online eller skrivs ut, och informationen i filen kan inte lätt kopieras eller ändras.

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Du kan även exportera en färdigt formulär som en webbsida i enkel webbsidefil (MHTML)-format. Den här filen kan personer att visa (men inte ändra) innehållet i formuläret i en webbläsare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×