Formuläret Konto i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ange utförlig information om hur ett konto, inklusive kontakt-, käll- och företagets profilinformation på konto-formulär. Du kan också länka affärskontakter och kommunikationshistorikobjekt och lägga till anpassningsbara information. Den här informationen lagras sedan som en redovisningspost.

Formuläret innehåller fyra vyer: Allmänt, Detaljer, Historik, och Egna fält. Varje vy innehåller ett eller flera avsnitt.

Klicka på pilen på Bild av knapp bredvid fältet om du vill ange flera poster i ett fält, till exempel mer än en adress eller e-postadress.

Vyn Allmänt

Vyn Allmänt innehåller följande avsnitt där du kan ange eller redigera information om kontot.

 • Konto

  Skriv namnet på kontot (obligatoriskt) och dess associerade kontor (valfritt).

 • Telefonnummer

  Skriv kontots telefonnummer.

 • Adress

  Skriv företagsadressen som ska associeras med kontot som standard. Om du har flera adresser för kontot kan du ange vilken adress som ska användas vid en koppla dokument* genom att markera kryssrutan Postadress.

  *Dokumentkoppling kräver Publisher eller Word. Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med 2007 eller 2003 versioner av Publisher och Word.

 • Information om källan

  Välj en källa för kontot och ett intresseområde. Om du vill lägga till ett nytt objekt eller redigera ett befintligt objekt i listorna Källa eller Intresseområde klickar du på Redigera listan.

  Klicka på Initierad av för mer information. I dialogrutan Välj en kampanj, affärskontakt, affärsmöjlighet eller affärsprojekt väljer du en lista i Mapp och sedan det listobjekt som bäst beskriver hur den första interaktionen med kontot. Klicka på Koppla till om du vill koppla objektet till kontoposten. Klicka på Nytt om du vill skapa ett nytt objekt.

 • Affärskontakter

  Om du vill koppla en eller flera affärskontakter till kontot klickar du på Lägg till och markerar kontakten i listan. Om du vill ta bort en koppling till en affärskontakt från kontot markerar du affärskontakten och klickar på Ta bort.

  Obs!: Eftersom en affärskontakt endast kan kopplas till ett konto visas endast affärskontakter som inte har kopplats till något konto i listan. Om alla affärskontakter har kopplats till konton är listan tom.

 • E-post och Internet-adresser

  Ange e-postadresserna och webbadressen som ska vara associerade med kontot. Om du vill ange hur kontonamnet ska visas på raden Till: i ett meddelande skriver du namnet i rutan Visa som.

  Klicka på bildramen om du vill lägga till en bild för kontot.

  contact picture

  I dialogrutan Lägg till bild på kontakt letar du reda på mappen som innehåller bilden. Lägg till bilden genom att dubbelklicka på bildfilen. Bildens storlek anpassas automatiskt.

 • Klassificering

  Markera eller avmarkera kryssrutan Status om du vill markera kontot som aktiv. Klicka på pilen på Bild av knapp bredvid fälten du vill markera som kontot som har tilldelats, klassificering och betalningsstatus.

Obs!: Fälten Källa, Intresseområde, Kontoklassificering och Betalningsstatus i vyn Allmänt är anpassningsbara.

Vyn information

Vyn Information innehåller företagsprofilinformation, kommunikationsinställningar och kommentarer. Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i kontoposten.

 • Företagsprofil

  Ange konto antal, börssymbol (om tillämpligt), årlig intäkt och antalet anställda. Klicka på pilen på Bild av knapp bredvid fälten att välja kontots typ av företag och territorium.

  Obs!: Du kan redigera listan med alternativ som är associerade med Typ av verksamhet och Område.

 • Kommunikation

  Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet önskad metod för att markera standardmetoden för kommunikation för det här kontot eller klicka på Redigera den här listan om du vill lägga till, redigera eller ta bort objekt i listan. Markera kryssrutorna Ring inte, inte e-, Faxa inte eller Skicka inte brev för att ange kommunikationsmetoder som inte bör användas för det här kontot.

 • Kommentarer

  Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i kontoposten. Klicka på Lägg till tidsstämpel om du vill datera kommentarerna.

Visa Historik

Visa Historik innehåller alla kommunikationshistorikobjekt kopplad till den här post. Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet Visa att välja en vytyp för listan. Dubbelklicka på ett kommunikationshistorikobjekt att öppna den. Du kan skapa mer detaljerad historik om kontot genom att klicka på knappen Nytt och sedan länka ett objekt, till exempel en affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet – till posten.

Vyn Användardefinierade fält

Avsnittet Användardefinierade fält innehåller anpassade fält som du skapar och ordna. Fälten ordnade efter grupp och visas i två kolumner.

Klicka på knappen Anpassa formulär för att skapa eller hantera grupper och fält i menyfliksområdet i gruppen Alternativ.

Vyn Ekonomisk historik

Om Business Contact Manager för Outlook är integrerat med din redovisningssystem och den här posten har ekonomiska transaktioner kan visa du transaktioner i den här vyn. Dubbelklicka på varje transaktion om du vill visa den.

 • Lista över

  Datum     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter transaktionsdatum.

  Dokument #     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter dokumentets nummer.

  Typ     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter typ av transaktion.

  Affärskontakt     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter namnet på den affärskontakt.

  Totalt belopp     Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan efter den totala mängden på transaktion.

Vyn Ekonomisk sammanfattning

Om Business Contact Manager för Outlook är integrerat med din redovisningssystem och den här posten har ekonomiska transaktioner kan visa du en sammanfattning av dessa transaktioner i den här vyn. Den här vyn visar information om ekonomiska transaktioner för konto, saldo och betalningsinformation, mängden försäljning, ekonomiska information och termer.

 • Förfaller till betalning

  Aktuella     Visar det aktuella saldot.

  Försenade     Visar hur mycket som är försenade uppgifter sorterade i kategorier av 1-30 dagar, 31-60 dagar, 61-90 dagar och över 90 dagar.

  Totalt saldo     Visar Totalt saldo.

 • Betalningsinformation

  Genomsnittligt antal dagar att betala     Visar det genomsnittliga antalet dagar som kontot som tog för att betala.

  Genomsnittligt antal dagar att betala (hittills i ÅR)     Visar year-to-date Genomsnittligt antal dagar som kontot som tog för att betala.

 • Termer

  Önskade leverans metod     Visar den önskade leveransmetod.

  Önskade betalningsmetod     Visar den önskade betalningsmetoden.

 • Försäljningsinformation

  Månad till datum     Visar beloppet av försäljning till kontot för den aktuella månaden.

  År till datum     Visar beloppet av försäljning till kontot för det aktuella året.

  Föregående år     Visar beloppet av försäljning till kontot för föregående år.

  Livslängd försäljning     Visar den totala mängden monetära försäljning på kontot för livslängd för kontot.

Navigering i menyfliksområdet

Formuläret innehåller följande knappar i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Knapparna är specifika för Business Contact Manager för Outlook.

I gruppen

Klicka på

Om du vill

Visa

Allmänt

Visa vyn Allmänt i formuläret, där du kan ange grundläggande information.

Visa

Detaljer

Visa vyn Detaljer i formuläret, där du kan ange mer personlig information.

Visa

Historik

Visa alla kommunikationshistorikobjekt för posten.

Visa

Egna fält

Visa alla egna fält som du har anpassat för formuläret.

Kommunicera

Nytt historikobjekt

Lägga till en ny affärsanteckning, telefonlogg, affärsmöjlighet, avtalad tid, fil eller ett nytt affärsprojekt eller e-postmeddelande i kommunikationshistoriken för posten.

Alternativ

Anpassa formulär

Lägga till egna fält i formuläret.

Alternativ

Automatisk e-postkoppling

Koppla e-postmeddelanden till och från e-postadresserna i posten automatiskt.

Obs!: Om det inte finns någon e-postadress är knappen nedtonad.

Alternativ

Kontrollera namn

Kontrollera e-postadressen eller den kopplade posten och säkerställa att den är giltig.

Obs!: Du öppnar formuläret Konto genom att klicka på KontonBusiness Contact Manager-menyn och sedan dubbelklicka på ett konto.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×