Formuläret Affärsprojekt i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange omfattande information om du vill markera, tilldela och följa upp uppgifter som behövs för att slutföra en specifik affärsprojekt i ett Affärsprojekt formulär.

Formuläret innehåller fyra vyer: Allmänt, Detaljer, Historik, och Egna fält. Varje vy innehåller ett eller flera avsnitt.

Vyn Allmänt

Vyn Allmänt innehåller följande avsnitt där du kan ange och redigera information om ditt företag projekt, inklusive dagar som slutfört, obligatoriska uppgifter och konton och affärskontakter som är kopplade till det affärsprojektet.

 • Projektinformation

  Ange ett namn för affärsprojektet (obligatoriskt). När du vill tilldela affärsprojektet till en ägare markerar du namnet i listan över användare som är behöriga att använda databasen. Om du vill ta bort ett namn från listan klickar du på Redigera listan.

  Om du vill lägga till ett namn i listan måste du vara databasägare. Mer information om att lägga till en användare i listan finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

  Välj en projekttyp, till exempel Fast avgift, Tid och material eller Övrigt, eller klicka på Redigera listan om du vill lägga till ett nytt objekt eller redigera ett befintligt objekt.

  Tips: Du kan underlätta din planering och uppföljning genom att kategorisera affärsprojekten med fältet Projekttyp.

 • Länkat konto eller affärskontakt med koppling

  Klicka på Koppla till när du vill koppla ett konto eller en affärskontakt till affärsprojektet (obligatoriskt). I dialogrutan Koppla till ett konto eller en affärskontakt i Mapp markerar du en lista med konton eller affärskontakter, markerar ett objekt i listan och klickar sedan på Koppla till. Klicka på Nytt om du vill skapa ett nytt objekt.

 • Relaterade konton och affärskontakter

  Konton och affärskontakter som är kopplade till affärsprojektet visas i listan. Dubbelklicka på ett konto eller en affärskontakt när du vill öppna en post, eller klicka på Lägg till när du vill lägga till ett nytt konto eller affärskontakt. I dialogrutan Lägg till ett konto eller en affärskontakt i Mapp, markerar du en lista med konton eller affärskontakter, markerar ett objekt i listan, och klickar sedan på OK. Om du vill ta bort ett konto eller en affärskontakt från affärsprojektet markerar du post och klickar sedan på Ta bort.

 • Projektuppgifter

  Projektuppgifter kopplad till det affärsprojektet visas i listan. Dubbelklicka på uppgiften du vill öppna den eller klicka på Nytt om du vill skapa en ny aktivitet. Klicka på knappen Hjälp   Bild av knapp om du vill få hjälp när du skriver in information i ett formulär.

 • Projektöversikt

  Avsnittet Projektöversikt visar och beräknar status för uppgifter som är kopplade till affärsprojektet, och hur många dagar det är kvar tills de är slutförda.

 • Statusinformation

  Ange start- och slutdatum för affärsprojektet, samt dess status, prioritet och andel slutförd del (procent). När du vill lägga till en ny affärsprojektstatus eller ett prioritetsobjekt, eller redigera ett befintligt objekt, klickar du på Redigera listan.

Obs!: I vyn Allmänt går det att anpassa fälten Projektyp, Projektstatus och Prioritet.

Vyn information

Vyn Detaljer innehåller kommentarerom affärsprojektet. Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller skriva in kommentarer direkt i affärsprojektposten. Klicka på Lägg till tidsstämpel när du vill datera kommentarerna.

Visa Historik

Visa Historik innehåller alla kommunikationshistorikobjekt länkade till den här posten. Klicka på pilen på Bild av knapp i fältet Visa att välja en vytyp för listan. Dubbelklicka på ett kommunikationshistorikobjekt att öppna den. Du kan skapa mer detaljerad historik om det affärsprojektet genom att klicka på knappen Nytt och sedan länka ett objekt, till exempel affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet – till posten.

Vyn Användardefinierade fält

Vyn Användardefinierade fält innehåller anpassade fält som du skapar och ordna. Fälten ordnade efter grupp och visas i två kolumner.

Klicka på knappen Anpassa formulär för att skapa eller hantera grupper och fält i menyfliksområdet i gruppen Alternativ.

Navigering i menyfliksområdet

Formuläret innehåller följande knappar i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Knapparna är specifika för Business Contact Manager för Outlook.

I gruppen

Klicka på

Om du vill

Visa

Allmänt

Visa vyn Allmänt i formuläret, där du kan ange grundläggande information.

Visa

Detaljer

Visa vyn Detaljer i formuläret, där du kan ange mer personlig information.

Visa

Egna fält

Visa alla egna fält som du har anpassat för formuläret.

Kommunicera

Nytt historikobjekt

Lägga till en ny affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid, fil eller ett nytt e-postmeddelande i kommunikationshistoriken för posten.

Alternativ

Anpassa formulär

Lägga till egna fält i formuläret.

Alternativ

Kontrollera namn

Kontrollera e-postadressen eller den länkade posten och säkerställa att den är giltig.

Obs!: Om du vill komma åt formuläret klickar du på AffärsprojektBusiness Contact Manager-menyn, och dubbelklickar sedan på en affärsprojektpost.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×