Formatera texteffekter (fönstret Skuggning)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra färg, effekt eller förskjutning för en skugga med hjälp av alternativen nedan.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i WordArt-objekt eller text, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i WordArt-objekt eller text utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se den och WordArt-objektet.

Förval     Om du vill välja en inbyggd skuggeffekt klickar du på förval Knappen Förval under Skuggning och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja en färg för skuggan och klicka sedan på den färg du vill använda. Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och sedan antingen på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på uppdateras anpassad fliken anpassade färger och färger på fliken Standard inte om du senare ändrar dokument tema.

Transparens     Om du vill ange hur mycket du ska kunna se genom skuggningen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen till 100% (helt genomskinlig).

Storlek     Om du vill ange skuggans storlek i förhållande till det ursprungliga objekt flyttar du skjutreglaget Storlek eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Oskärpa     Om du vill ange mängden oskärpa för skuggan flyttar du skjutreglaget vid Oskärpa eller skriver ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Ju större värde, desto oskarpare eller "suddigare" blir WordArt-objektet.

Vinkel     Om du vill ange i vilken vinkel skuggan ska ritas flyttar du på skjutreglaget Vilken eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Genom att använda alternativen Vinkel och Avstånd tillsammans kan du placera skuggan var du vill i förhållande till figuren.

Avstånd     Om du vill ställa in på vilket avstånd skuggan ska ritas i Vinkel till skuggan anger du ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×