Formatera tal som text

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att vissa typer av tal ska hanteras som text i Excel kan du använda ett textformat i stället för ett talformat. Om du till exempel använder kreditkortsnummer eller andra nummerkoder med 16 eller fler siffror måste du använda textformat. Det beror på att talprecisionen i Excel klarar maximalt 15 siffror och avrundar alla siffror efter den femtonde nedåt till noll, vilket du förmodligen inte vill ska hända.

Det är enkelt att se med en gång om ett tal är formaterat som text, eftersom det är vänsterjusterat i stället för högerjusterat i cellen.

 1. Markera den cell eller det område där det finns tal som ska formateras som text.

  Markera en cell eller ett cellområde

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  Tips: Du kan också markera tomma celler och sedan ange siffrorna efter att du har formaterat cellerna som text. Siffrorna blir därmed formaterade som text.

 2. Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

  Obs!: Använd rullningslisten om alternativet Text inte visas.

Tips!

 • Om du vill använda decimaler i ett tal som är formaterat som text, kanske du måste ange decimalkomma när du skriver talet.

 • Om du skriver in ett tal som börjar med en nolla – till exempel en produktkod – tas nollan som standard bort i Excel. Om du vill att nollan ska vara kvar kan du skapa ett anpassat talformat som tvingar Excel att behålla den inledande nollan. Om du till exempel skriver eller klistrar in tiosiffriga produktkoder i ett kalkylblad i Excel ändras tal som 0784367998 automatiskt till 784367998. I det här fallet kan du skapa ett anpassat talformat som består av koden 0000000000 och som gör att samtliga tio siffror i produktkoden visas i Excel – även den inledande nollan. Mer information finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat och Behålla inledande nollor i talkoder.

 • Ibland kan det hända att tal formateras och lagras i celler som text, vilket kan orsaka problem med beräkningar eller resultera i ologiska sorteringsordningar. Det här kan ibland också hända när du importerar eller kopierar tal från en databas eller en annan datakälla. I sådana fall måste du konvertera de tal som har lagrats som text till tal igen. Mer information finns i Konvertera siffror som är sparade som text till tal.

 • Du kan också använda funktionen TEXT för att konvertera ett tal till text i ett specifikt talformat. Exempel på den här tekniken finns i behålla inledande nollor i sifferkoder. Information om hur du använder funktionen TEXT finns i funktionen TEXT.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×