Formatera objekt (fönstret 3D-rotation)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd de här alternativen om du vill ändra orientering och perspektiv för en markerad figur.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i din SmartArt-grafik eller en figur utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Om du vill kan du flytta dialogrutan så att du ser både figuren och dialogrutan samtidigt.

Förval     Om du vill välja en inbyggd rotation eller ett inbyggt perspektiv klickar du på Förval och klickar sedan på önskat alternativ.

Rotation

Axlarna X, Y och Z definierar orienteringen (rotationen) och placeringen för kameran (vyn) som betraktar figurerna. X representerar den vågräta axeln, Y den lodräta axeln och Z den tredje dimensionen, d.v.s. djup. Värdena för axlarna är ackumulativa och kameran roteras först baserat på X-värdet, sedan på Y-värdet och slutligen på Z-värdet. Om du använder finjusteringsknapparna för att ändra X-, Y- eller Z-värdet, är ändringen alltid relativ till kamerans aktuella position.

Tre roterade figurer med X-, Y- och Z-axlar

Tips: Om du vill använda identiska rotations- och perspektivinställningar för olika SmartArt-grafik eller diagram, kan du kopiera inställningarna från en SmartArt-grafik eller ett diagram till en annan grafik eller ett annat diagram.

X      Om du vill ändra orienteringen för den vågräta axeln anger du en siffra i rutan. Du kan använda piltangenterna för att finjustera positionen till höger eller vänster.

Vänster      Klicka på den här knappen om du vill minska den vågräta axelns orientering.

Höger      Klicka på den här knappen om du vill öka den vågräta axelns orientering.

Y      Om du vill ändra orienteringen för den lodräta axeln anger du en siffra i rutan. Du kan använda piltangenterna för att finjustera positionen uppåt eller nedåt.

Upp      Klicka på den här knappen om du vill öka den lodräta axelns orientering.

Ned      Klicka på den här knappen om du vill öka den lodräta axelns orientering.

Z     Den här dimensionen gör att figurer kan placeras högre eller lägre i förhållande till andra figurer. Om du vill ändra Z-axelns position skriver du ett värde i rutan. Du kan använda pilknapparna för att finjustera positionen med- eller motsols.

Medsols     Klicka på den här knappen om du vill minska Z-axelns position.

Motsols     Klicka på den här knappen om du vill öka Z-axelns position.

Perspektiv     Det här alternativet beskriver hur mycket förminskning (djupberoende tillväxt och minskning) som används för en figur. Om du vill ändra på djupet anger du ett tal i rutan. Det minsta talet (0) motsvarar en parallellkamera och det högsta (120) ger det mest överdrivna perspektivet liknande de resultat man får med en vidvinkelkamera.

Begränsa synfält     Klicka på den här knappen om du vill minska graden av förminskning.

Bredda synfält     Klicka på den här knappen om du vill öka mängden djupberoende förstoring och förminskning.

Text

Behåll platt text     Om du vill förhindra att texten i en figur roterar när figuren roteras klickar du på Behåll platt text. Om du markerar det här alternativet visas texten alltid ovanpå figuren. Om du avmarkerar det här alternativet följer texten figurens främre yta när den roteras.

Objektplacering

Avstånd från bas     Om du vill flytta fram eller flytta bak figuren i 3D-scenen skriver du ett värde i rutan.

Återställ     Klicka på den här knappen om du vill ta bort 3D-rotations- och perspektiveffekterna och återställa standardinställningarna.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×