Formatera figur

I dialogrutan Formatera figur kan du ändra färg, mönster, kontur, storlek och andra alternativ.

Vad vill du göra?

Ändra figurens fyllning och kontur (färger och linjer)

Välja en fyllning

Ändra konturfärg och format

Särskilda alternativ för pilfigurer

Ändra storleken

Ändra layouten

Ändra bildalternativen

Ändra alternativ för textruta

Lägga till alternativ text

Ändra figurens fyllning och kontur (färger och linjer)

Om du vill använda en enfärgad fyllning på figuren klickar du på den färg som du vill använda. Om du vill lägga till en flerfärgad bakgrund klickar du på Fyllningseffekter.

Välja en fyllning

Färg    Klicka på den färg som du vill använda, klicka på Ingen fyllning om du vill att formen ska ha samma färg som sidbakgrunden eller klicka på Fler färger för att skapa en egen färg.

Fyllningseffekter    Välj mellan en toning som går från en nyans till en annan, en struktur, ett mönster eller en bild.

 • Toning Klicka på fliken Toning om du vill lägga till en sammanhängande skala av toner eller färger.

  • Under Färger klickar du på En färg, Två färger eller Förvald, och klickar sedan på de färger eller förvalda färgkombinationer som du vill använda i listan som visas.

  • Under Transparens flyttar du skjutreglagen för att ange nivåer av genomskinlighet för varje ände av toningen.

  • Under Toningstyper klickar du på den riktning som du vill att toningen ska flöda i.

  • Under Varianter klickar du på den version av toningstyp som du vill använda. Du kan se hur den ser ut i rutan Exempel

  • Markera kryssrutan Rotera med figur för att behålla orienteringen för toningen till formen om du roterar formen.

 • Struktur    Klicka på den struktur som du vill använda eller klicka på Annan struktur för att välja en av dina egna bilder.

 • Mönster    Klicka på det mönster som du vill använda. I listan Förgrund klickar du på den färg som du vill använda för mönstret. I listan Bakgrund klickar du på önskad bakgrundsfärg. Du kan visa en förhandsgranskning av färgerna i rutan Exempel.

 • Bild    Klicka på Välj bild, bläddra till den bild som du vill använda och klicka sedan på Infoga.

 • För att säkerställa att bilden behåller proportionerna när du ändrar storlek på figuren ska du markera kryssrutan Lås bildens bredd-höjd-förhållande.

  • Om du vill behålla orienteringen av bilden till formen när du roterar formen markerar du kryssrutan Rotera med figur.

Transparens    Om du vill kunna se genom figuren kan du använda skjutreglaget eller ange en procentsats för att ställa in genomskinlighetsnivå.

Ändra konturfärg och format

Linjefärg    Under Linje klickar du på listan Färg och sedan på den färg du vill ha.

Streckade linjer    Om du vill använda en streckad linje för figurens kontur klickar du på listan Streckad och sedan på linjetypen.

Linjeformat    Klicka på listan Format och sedan på det linjeformat och den tjocklek som du vill ha.

Tjocklek    Du kan justera linjebredden för det format som du väljer genom att ange ett nytt värde i rutan Tjocklek.

Särskilda alternativ för pilfigurer

Om din figur är en pil kan du ställa in format för början och slutet av pilen. Beroende på vilket format du väljer kan du också ändra storlek för början och slutet av pilen.

Överst på sidan

Ändra storleken

Klicka på fliken Storlek och ange storleksalternativ. Du kan ange ett specifikt (absolut) mått eller så kan du ange måttet som en procentsats av dokumentsidan eller marginalen.

På fliken Storlek kan du även ange figurens rotation och skala.

Höjd och bredd    I områdena Höjd och Bredd kan du göra följande:

 • Klicka på Absolut och ange en storlek.

 • Klicka på Relativ och ange en procentsats. I listan relativt klickar du sedan på Sida eller på den marginal som figurens storlek är relativ till.

Rotera    I rutan Rotation anger du hur många grader figuren ska roteras medurs. Om du t.ex. anger 90 grader roteras figuren ett kvarts varv medurs.

Skala    Ändra höjd eller bredd med en procentsats. Om du vill ändra båda samtidigt markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet. Markera kryssrutan Relativt originalbildens storlek om du vill göra ändringar baserat på de ursprungliga måtten. Om kryssrutan Relativt originalbildens storlek inte är tillgänglig klickar du på Återställ.

Obs!:  När du klickar på Återställ återfår figuren sin ursprungliga storlek, vilket kanske inte är samma storlek som när du infogade den i dokumentet.

Överst på sidan

Ändra layouten

Figursättning    Klicka på ett alternativ för att ange hur texten ska brytas runt figuren.

 • I nivå med text    Med alternativet I nivå med text placeras figuren där du klickar i dokumentet, som om figuren är samma sak som text. Radhöjden justeras för att göra plats för figuren. Figuren kommer att behålla sin position i förhållande till texten runt den.

 • Rektangulärt    Med alternativet Rektangulärt skapas en rektangulär figur som texten bryts runt.

 • Tätt    Med alternativet Tätt radbryts texten nära figurens kanter.

  Obs!:  Om figuren är en kvadrat eller en rektangel kommer det här att se ut som med alternativet Rektangulärt.

 • Bakom text    Med alternativet Bakom text kan texten flöda över figuren.

 • Framför text    Med alternativet Framför text kan figuren flyta ovanpå texten.

Vågrät justering    Klicka på ett alternativ för att placera figuren på sidan. Figuren kommer att behålla denna position i förhållande till sidan även om du lägger till mer text runt den.

Avancerat    Klicka på Avancerat för att öppna mer exakta alternativ för figurplacering och figursättning. Du kan till exempel markera kryssrutan Flytta objekt med text för att hålla ihop bilden med den tillhörande texten även om du lägger till mer text ovanför.

Överst på sidan

Ändra bildalternativen

Om du fyller en figur med en bild kan du justera bilden genom att göra ändringar på fliken Bild i dialogrutan Formatera figur.

Bildkontroll    I listan Färg klickar du på Automatisk. Gråskala (nyanser mellan svart och vitt), Svartvitt (inga nyanser) eller Blekt. Du kan använda skjutreglagen för att justera bildens ljusstyrka och kontrast.

Komprimera    Klicka på Komprimera för att ändra bildupplösningen till utskrift eller webb/skärm. Du kan också markera Ta bort beskurna områden i bilder för att ytterligare minska filstorleken som ökas på grund av bilden.

Återställ    Klicka på Återställ för att återställa bilden till dess ursprungliga färger.

Överst på sidan

Ändra alternativ för textruta

Du kan lägga till text för en figur genom att högerklicka på figuren och sedan klicka på Lägg till text. När du har lagt till text kan du ändra hur texten visas i figuren med hjälp av alternativen på fliken Textruta i dialogrutan Formatera figur.

Innermarginal    Anger avståndet mellan texten och textrutans vänsterkant, högerkant, överkant och nederkant.

Obs!:  Beroende på figur kanske kanterna på textrutan inte motsvarar figurens kanter.

Lodrät justering    Klicka på ett alternativ för att ange textens position högst upp, i mitten eller längst ned i textrutan.

Gör radbyte i figur    Markera kryssrutan Gör radbyte i figur för att behålla figuren i samma storlek. När du avmarkerar den här kryssrutan expanderas textrutan och figurens storlek ökas för att få plats med den bredare textrutan.

Anpassa figurstorlek till text    Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text om du vill ändra höjden på figuren. Figuren blir högre eller lägre, beroende på hur mycket text det finns i textrutan.

Formatera pratbubbla    Om figuren är en pratbubbla kan du klicka på Formatera pratbubbla för att ändra längden på linjen och andra alternativ.

Konvertera till ram    Om du behöver lägga till kommentarer, fotnoter eller slutkommentarer, eller vissa fält, kan du konvertera figuren till en ram. Figuren kan ändras till en rektangel när du konverterar den.

Överst på sidan

Lägga till alternativ text

Om figuren innehåller text placerar Word automatiskt texten i rutan Alternativ text. Om figuren inte innehåller text eller om du vill ändra den alternativa texten kan du klicka på fliken Alternativ text.

I rutan Alternativ text skriver du den text som du vill ska vara tillgänglig för skärmläsare eller när bildvisningen är avstängd.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×