Formatera ett fält för datum och tid

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatypen Datum/tid har en mängd olika format för att uppfylla dina unika förhållanden. Med datum/tid formatering finns det tre alternativ: behålla standardformaten, använda ett fördefinierat format eller skapa ett anpassat format.  När du använder ett format för ett tabellfält tillämpas formatet till samma automatiskt till formuläret eller rapporten kontroll som du sedan binda till det tabellfältet.  Formateringsändringar endast hur data visas och påverkar inte hur data lagras eller hur användare kan mata in data.

Artikelinnehåll

Översikt över datum- och tidsformat

Använda ett fördefinierat format

Exempel på fördefinierade format

Använda ett eget format

Exempel på anpassade format

Anpassat format tecken

Ange ett datum/tid-format i en Access-webbprogram

Översikt över datum- och tidsformat

Visas automatiskt datum och tid i allmänt datum och långt tidsformat. Datum visas som/mm/åååå i USA och som dd/mm/åååå utanför USA där mm är månaden, dd är dagen och åååå är året. Tiden visas som hh: mm: ss fm/em, där hh är timme, mm är minuter och ss är sekunder.

Följande automatiska format för datum och tider varierar beroende på den geografiska platsen som anges i Microsoft Windows nationella inställningar och språkinställningar inställningen på datorn. Till exempel i Europa och många delar av Asien, beroende på din plats visas datum och tid som 28.11.2018 12:07:12: 00 eller 28/11/2018 12:07:12: 00. I USA visas 11/28/2018 12:07:12: 00.

Det går att ändra följande fördefinierade format med hjälp av anpassade format. Du kan till exempel ange ett datum i formatet Europeiska, till exempel 28.11.2018 och ha tabellen, formuläret eller rapporten visas värdet som 11/28/2018. Anpassade format som du väljer påverkar inte hur data anges eller hur dessa data lagras i Access.

I Access finns automatiskt en viss nivå av dataverifiering avseende datum och tid formatering. Till exempel om du anger ett ogiltigt datum, till exempel 32.11.2018, visas ett meddelande och skulle har möjlighet att ange ett nytt värde eller konvertera fältet från datatypen Datum/tid typ till datatypen Text. Giltiga datumvärden-657 434 (januari 1, 100 e. kr.) till 2 958 465 (December 31, 9999 e. kr.). Giltiga tidsvärden från.0 till.9999, eller 23:59:59.

När du vill begränsa inmatningen av datum och tid i ett särskilt format använder du en indatamask. Till exempel om du har använt en indatamask om du vill ange datum i formatet Europeiska kommer någon mata in data i databasen inte att kunna ange datum i andra format. Indatamasker kan användas till fält i tabeller, fråga resultatuppsättningar och kontroller i formulär och rapporter. Mer information finns i kontrollen datainmatningsformat med indatamasker.

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat format

I Access finns flera fördefinierade format för datum och tid.

I en tabell

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Välj datum/tid-fält som du vill formatera i den övre delen av rutnätet.

 3. Klicka på pilen i egenskapsrutan Format i avsnittet Fältegenskaper och välj ett format från den nedrullningsbara listrutan.

  En bild av egenskapssidan med formatlistan kombinationsrutan visas.

 4. När du har markerat ett format, knappen Egenskapen uppdateringsalternativ visas och kan du använda det nya formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera formatera överallt <Field Name> används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 5. Om du vill tillämpa ändringarna på hela databasen ärver när dialogrutan Uppdateringsegenskaper öppnas och visar formulär och andra objekt som det nya formatet. Klicka på Ja.

  Mer information finns i sprida en fältegenskap.

 6. Spara ändringarna och Byt till databladsvyn och kontrollera att formatet stämmer.

Obs!    Nya formulär, rapporter och vyer som du skapar baserat på den här tabellen får tabellens formatering, men du kan åsidosätta det på formulär, rapport eller vy utan att ändra tabellens formatering.

I ett formulär eller en rapport

 1. Öppna formuläret eller rapporten Layoutvyn eller Designvyn.

 2. Placera markören i textrutan med datum och tid.

 3. Tryck på F4 för att visa egenskapssidan.

 4. Egenskapen Format till något av de fördefinierade datumformat.

I en fråga

 1. Öppna frågan i Designvyn.

 2. Högerklicka i datumfältet och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Välj det format du vill använda i listan Format egenskapen på egenskapssidan.

I ett uttryck

 • Använd funktionen FormatDateTime för att formatera ett datumvärde i flera olika fördefinierade format.

  Du kan vara användbara om du arbetar i ett område som kräver ett uttryck, till exempel ett makro eller en fråga.

Överst på sidan

Exempel på fördefinierade format

Format

Beskrivning

Exempel

Allmänt datumformat

(Standard) Visar datum som tal och tidsvärden som timmar, minuter och sekunder följt av FM eller EM. Access använder datum och tid avgränsare som angetts i de nationella inställningarna i Windows för båda typer av värden. Om värdet inte har en komponent visas endast datum. Om värdet har ingen datumkomponent kan visas endast tiden.

06/30/2018 10:10:42 AM

Långt datum

Visar bara datumvärden, enligt det långa datumformatet i de nationella inställningarna i Windows.

Måndag 27 augusti 2018

Medellångt datum

Visar datumet som åå-mmm-dd, men använder den datumavgränsare som anges i de nationella inställningarna i Windows.

27/Aug/18
27-Aug-18

Kort datum

Visar datumvärden som anges med det korta datumformatet i de nationella inställningarna i Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Långt tidsformat

Visar timmar, minuter och sekunder följt av FM eller EM. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10:42 AM

Medellångt tidsformat

Visar timmar och minuter följt av FM eller EM. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10 AM

Kort tidsformat

Visar timmar och minuter. Access använder avgränsaren som har angetts i tidsinställning i de nationella inställningarna i Windows.

10:10

Överst på sidan

Använda ett eget format

Egenskapen nedrullningsbara listan i egenskapslistan innehåller inte ibland exakt datumformat som du vill använda. Du kan skapa ett eget format med hjälp av en typ av kod som Access känner igen för datumformatering.

Du kan kombinera olika format om du har två delar, en för datumet och ett annat för tiden när du använder ett anpassat format för datum/tid-fält. I sådana fall skulle du separata avsnitt med ett blanksteg. Till exempel kan du kombinera Allmänt datum och långt tidsformat enligt följande: m/åååå t.mm.ss.

 1. Öppna tabellen i Designvyn.

 2. Välj datum/tid-fält som du vill formatera i den övre delen av rutnätet.

 3. Välj fliken Allmänt i avsnittet Fältegenskaper , klicka på cellen bredvid rutan Format och ange önskade tecken baserat på dina formatering behov.

 4. När du har angett ett format visas knappen Egenskapen uppdateringsalternativ och kan du använda formatet till andra tabellfält och formulärkontroller som logiskt ärver den. Om du vill tillämpa ändringarna i hela databasen, klicka på den smarta etiketten och sedan på Uppdatera Format överallt där fältnamnet används. I det här fallet är fältnamnet namnet på datum/tid-fält.

 5. Om du väljer att tillämpa ändringarna på hela databasen visas dialogrutan Uppdateringsegenskaper och visar vilka formulär och andra objekt som ärver det nya formatet. Klicka på Ja om du vill använda formatet.

  Mer information finns i sprida en fältegenskap.

 6. Spara ändringarna och växla sedan till databladsvyn och kontrollera att formatet stämmer.

Överst på sidan

Exempel på anpassade format

Här är några exempel på olika sätt att formatera 13 januari 2012:

Formatera datumet så...

Skriv den här koden i egenskapsrutan Format :

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

yyyy

13 Jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (läggs till de omvända snedstrecken automatiskt)

Fre 1/13

ddd d/m

2/6

ww/w

13 jan 2012

MMM d ”,” yyyy

Överst på sidan

Anpassat format tecken

Om du vill skapa ett anpassat format använder du följande tecken som platshållare och avgränsare.  Anpassade format som inte överensstämmer med datum/tid-inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras. Mer information finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Styr placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel använda på engelska (USA), snedstreck (/).

Tidsavgränsare

Styr placeringen avgränsare för timmar, minuter och sekunder. Använd avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Till exempel på engelska (USA), använda ett kolon (:).

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden med en eller två siffror. Använda en enskild platshållare, för en siffra använda två platshållare för två siffror.

ddd

Abbreviates dagen i veckan till tre bokstäver.

dddd

Innehåller information om alla dagar i veckan.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar ett tal som motsvarar dagen i veckan. (1-7)

ww

Visar ett tal som motsvarar veckan på året (1 till och med 53).

m eller mm

Visar månader som antingen en siffra eller två siffror.

mmm

Abbreviates namnet på månaden till tre bokstäver. Till exempel visas januari som Jan.

mmmm

Innehåller hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1-4). Till exempel om du anlita en anställd i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1 – 366.

åå

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Vi rekommenderar att ange och visa alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100 – 9999.

h eller hh

Timme visas med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

tttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM".

am/pm

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm".

A/P

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "A" eller "P".

a/p

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "a" eller "p".

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows.

Överst på sidan

Ange ett datum/tid-format i en Access-webbprogram

Access-webbprogram visa data i ”vyer”, som har textrutor ungefär som formulär i skrivbordsdatabaser. I stället för en egenskapssida ange du emellertid formateringsalternativ genom att markera textrutan och sedan klicka på knappen Format som visas. Markera det format du vill använda i listan Format .

Access-program har inte anpassade datumformat. Du kan skapa frågor i Access-appar, men det inte finns alternativ för att formatera datumkolumner i frågan. All formatering styrs på Visa nivå. Funktionen Formatdatumtid är slutligen inte tillgängliga i Access-appar.

Bild av formatering-menyn i ett Access-program.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×