Formatera ett datum som du vill ha det

Formatera ett datum som du vill ha det

När du skriver något, som 2/2, i en cell vet Excel att du skriver ett datum och formaterar det utifrån datuminställningarna i Kontrollpanelen. Excel kan alltså formatera det som 2 februari. Om du ändrar datainställningarna i Kontrollpanelen ändras även standarddatumformatet i Excel. Om du inte gillar standarddatumformatet kan du välj ett annat i Excel, som den 2 februari eller 2/2/12. Du kan också skapa ett anpassat format i Excel.

Vad vill du göra?

Ändra från en lista med datumformat

Skapa ett anpassat datumformat

Tips på hur du visar datum

Ändra från en lista med datumformat

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Tryck på Ctrl+1.

  På Mac trycker du på Control + 1 eller Kommando + 1.

 3. Klicka på fliken Tal i rutan Formatera celler.

 4. Klicka på Datum i listan Kategori.

Välj ett datum i listan Kategori

 1. Välj ett datumformat under Typ. Formatet förhandsgranskas i rutan Exempel med det första datumet i dina data.

Välj datumtypen och titta sedan på förhandsgranskningen i exempelrutan

Obs!: Datumformat som börjar med en asterisk (*) ändras om du ändrar de regionala datum- och tidsinställningarna i Kontrollpanelen. Format utan asterisker ändras inte.

 1. Om du vill använda ett datumformat baserat på hur ett annat språk visar datum väljer du det språket under Språk:.

  Tips: Har du tal som visas i cellerna som #####? Det innebär antagligen att cellen inte är bred nog att visa hela talet. Försök dubbelklicka på den högra kanten på kolumnen som innehåller celler med #####. Då ändras storleken på kolumnen så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten på kolumnen så att den blir så stor du vill.

Skapa ett anpassat datumformat

Om du vill använda ett format som inte finns i rutan Typ kan du skapa ett eget. Det enklaste sättet att göra det på är att utgå från ett format som liknar det som du vill ha.

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Tryck på Ctrl+1.

  På Mac trycker du på Control + 1 eller Kommando + 1.

 3. Klicka på fliken Tal i rutan Formatera celler.

 4. Klicka på Datum i listan Kategori. Under Typ väljer du ett datumformat som liknar det formatet du vill ha.

Välj ett datum i listan Kategori

 1. Gå tillbaka till listan Kategori och välj Anpassad. Under Typ,ser formatkoden för det datumformat du valde i steg 4. Det inbyggda datumformatet kan inte ändras så oroa dig inte om att det ändras. Ändringarna du gör används bara på det anpassade formatet du skapar.

 2. I rutan Typ gör du de ändringar du vill med hjälp av koden från tabellen nedan.

Om du vill visa

Använder du den här koden

Månader som 1–12

m

Månader som 01–12

mm

Månader som jan–dec

mmm

Månader som januari–december

mmmm

Månader som den första bokstaven i månaden

mmmmm

Dagar som 1–31

d

Dagar som 01–31

dd

Dagar som mån–sön

ddd

Dagar som måndag–söndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900– 9999

yyyy

Om du ändrar ett format som innefattar tidvärden och använder "m" omedelbart efter formatkoden "t" eller "tt", eller omedelbart före koden "ss" eller "s" visas minuter i stället för månad.

Tips på hur du visar datum

 • Om du snabbt vill använda standarddatumformatet klickar du på cellen med datumet och trycker på Ctrl+Skift+#.

 • Om ##### visas i en cell efter datumformateringen är cellen förmodligen inte tillräckligt bred för att visa alla data. Försök dubbelklicka på den högra kanten på kolumnen som innehåller celler med #####. Då ändras storleken på kolumnen så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten på kolumnen så att den blir så stor du vill.

 • Om du snabbt vill infoga dagens datum i ett arbetsblad väljer du en tom cell och trycker på Ctrl+; (semikolon) och sedan på Retur om det behövs.

 • Om du vill ange ett datum som uppdateras till dagens datum varje gång du öppnar ett arbetsblad eller beräknar om en formel skriver du =IDAG() i en tom cell och trycker sedan på Retur.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×