Formatera en innehållsförteckning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du lägger till en innehållsförteckning i Word kan du anpassa innehållsförteckningens utseende. Du kan till exempel välja hur många rubriknivåer som ska visas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren.

Du kan också ändra innehållsförteckningens textformatering, så bevaras den formateringen oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen.

Vad vill du göra?

Infoga en egen innehållsförteckning

Formatera texten i innehållsförteckningen

Infoga en egen innehållsförteckning

Om dokumentet redan innehåller en innehållsförteckning ersätts den med de anpassningar du gör.

 1. Klicka på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser och klicka på Infoga innehållsförteckning.

  Infoga innehållsförteckning

  Dialogrutan Innehållsförteckning öppnas.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till punktutfyllnad (streckad linje) mellan posterna och tillhörande sidnummer klickar du i listan Tabbutfyllnad och klickar på den streckade linjen.

   Du kan också välja streck som utfyllnadstecken.

  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.

   Du ser hur de olika formaten ser ut i rutan Förhandsgranska.

  • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och klickar sedan på det antal nivåer som du vill visa.

Överst på sidan

Formatera texten i innehållsförteckningen

Om du vill ändra formateringen för innehållsförteckningen som genereras av Word måste du ändra formatet för varje nivå i innehållsförteckningen. Detta är separat från de format du tillämpat på rubrikerna i dokumentet.

När du har gjort önskade formatändringar används dessa format varje gång innehållsförteckningen uppdateras.

 1. Klicka på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser och klicka på Infoga innehållsförteckning.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format och klicka på Ändra .

  Knappen Ändra

 4. I dialogrutan Ändra format gör du dina ändringar. Klicka sedan på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×