Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar en innehållsförteckning i Word kan du ändra dess utseende. Till exempel kan du välja hur många rubriknivåer som ska användas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren. Du kan också ändra textens formatering, som sedan bibehålls i Word oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen

Obs!: Om du använder Word 2016 för Mac kan du läsa Formatera eller anpassa en innehållsförteckning i Word 2016 för Mac

Ändra layouten för innehållsförteckningen

 1. Klicka på Innehållsförteckning på fliken referenser i menyfliksområdet > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning
 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. I områdena Förhandsgranska och Förhandsgranska webbsida kan du se hur ändringarna påverkar dokumentet.

  • Om du vill lägga till en punkt ledare eller prickad linje mellan varje post och dess sidnummer klickar du på utfyllnadstecken i listan och klicka sedan på den streckade linjen. Du kan också välja ett streck utfyllnadstecken eller ta bort ledaren helt och har ett tomt utrymme.

   Ändra tabbutfyllnad i innehållsförteckningen till streck eller punkter.
  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.

  • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och sedan på önskat antal nivåer.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  Tips: "Nivåer" i det här sammanhanget refererar till din rubriknivåer. Du kanske måste rubrik 1 för större rubriker och Rubrik 2 för din underavsnitt i de rubrikerna. Du kan ha ännu fler undernivåer inom de som i innehållsförteckningen om du väljer.

 3. Klicka på OK.

Formatera texten i innehållsförteckningen

Ändra formatet för varje nivå i innehållsförteckningen om du vill ändra utseendet på texten i innehållsförteckningen.

 1. Klicka på Innehållsförteckning på fliken referenser i menyfliksområdet > Anpassad innehållsförteckning.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

  Använd dialogrutan innehållsförteckning för att anpassa utseendet på innehållsförteckningen.
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  Dialogrutan Ändra formatmall kan du uppdatera hur texten i innehållsförteckningen kommer att se ut.
 4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Word kommer ihåg anpassningarna varje gång du uppdaterar innehållsförteckningen i dokumentet.

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i forumet Answers Word.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra innehållsförteckningar (eller någon annan funktion) i Word ? I så fall besök Word användaren röst och berätta för oss!

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Skapa en innehållsförteckning

Infoga en figurförteckning

Introduktion till innehållsförteckningar (innehåll) - ett kostnadsfritt, 3 minut videokursen

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×