Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

Formatera eller anpassa en innehållsförteckning

När du skapar en innehållsförteckning i Word kan du ändra dess utseende. Till exempel kan du välja hur många rubriknivåer som ska användas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren. Du kan också ändra textens formatering, som sedan bibehålls i Word oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen

Obs!: Om du använder Word 2016 för Mac kan du läsa Formatera eller anpassa en innehållsförteckning i Word 2016 för Mac

Ändra layouten för din innehållsförteckning

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet och klicka på Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning
 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. I områdena Förhandsgranska och Förhandsgranska webbsida kan du se hur ändringarna påverkar dokumentet.

  • Om du vill lägga in punktutfyllnad, det vill säga prickade linjer, mellan posterna och deras respektive sidnummer klickar du i listan Tabbutfyllnad och sedan på den prickade linjen. Du kan också välja att använda streckade linjer eller att ta bort utfyllnaden helt.

   Ändra tabbutfyllnad i innehållsförteckningen till streck eller punkter.
  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende klickar du i listan Format och klickar på det format som du vill använda.

  • Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen klickar du på Visa nivåer och sedan på önskat antal nivåer.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  Tips: ”Nivåer” avser dina rubriknivåer i det här sammanhanget. Du kanske använder Rubrik 1 för större rubriker och Rubrik 2 för delavsnitt under de rubrikerna. Du kan ha ännu fler undernivåer i innehållsförteckningen om du vill.

 3. Klicka på OK.

Formatera texten i innehållsförteckningen

Om du vill ändra hur texten i innehållsförteckningen ser ut ändrar du formatet för respektive nivå i innehållsförteckningen.

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet och klicka på Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Innehållsförteckning. Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.

  Använd dialogrutan Innehållsförteckning till att anpassa utseendet på innehållsförteckningen.
 3. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format. Klicka sedan på Ändra .

  I dialogrutan Ändra formatmall kan du ändra hur texten i innehållsförteckningen ser ut.
 4. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Word kommer ihåg de här anpassningarna varje gång du uppdaterar innehållsförteckningen i det här dokumentet.

Har du en fråga om Word som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word Answers-forumet.

Hjälp oss att förbättra Word

Har du förslag på hur vi kan förbättra innehållsförteckningar (eller någon annan funktion) i Word? Gå i så fall till Word User Voice och berätta det för oss!

Mer information finns i

Skapa en innehållsförteckning

Infoga en figurförteckning

Introduktion till innehållsförteckningar – en tre minuter lång, kostnadsfri videokurs

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×