Forma eller transformera en fråga (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Steg för att forma data är en gemensam uppgift i Excel som innebär att minska och ordna om en eller flera tabeller i en ämnestabell som motsvarar dina dataanalyskrav. Power Query har ett intuitivt användargränssnitt som hjälper dig att definiera data steg för att forma och transformering steg med enkel användaråtgärder över en uppsättning data.

De här stegen körs automatiskt varje gång en fråga är uppdaterade och kan ändras senare så att det matchar ändringar i data eller i dina behov av analys. Du kan utforma data från flera datakällor genom att lägga till, ta bort eller redigera frågesteg. Frågesteg ersätta behöver manuellt skaffa och forma data i Excel.

Power Query kan du importera data till Microsoft Excel från en mängd olika datakällor inklusive andra Microsoft Excel-arbetsböcker, SQL Server, Oracle, IBM DB2, SharePoint och andra strukturerade data. Mer information om hur du ansluter till en datakälla finns i ansluta till en datakälla.

När du ansluter till en datakälla kan använda du frågeredigeraren forma data i ett praktiskt format. När du forma din datakälla skapas automatiskt en sekvens med frågesteg som är associerad med en specifik redigerare aktivitet i Power Query. Till exempel skapas en sekvens med frågesteg medan du arbetar i frågeredigeraren för att ansluta till en datakälla, använda en rad som kolumnrubriker, sortera rader och filtrera en tabell. Mer information om hur du formdata finns i formdata.

Obs!: En snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Exempel på frågesteg

Frågeredigerarens aktivitet

Frågesteg

Anslut till en datakälla

Källa

Expandera en kolumn som innehåller en relaterad tabell

Expandera NewColumn

Byt namn på en kolumn

RenamedColumns

Infoga en tabell

SortedRows

Expandera tabellänken

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×