Flytta och ta bort gamla poster automatiskt med Arkivera automatiskt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Postlådan Microsoft Outlook växer när du skapar och ta emot objekt. Om du vill hantera utrymme i postlådan eller på e-postservern du använder måste flytta du gamla objekt som är viktiga men sällan används till en plats för arkivering. Proceduren lagring sker automatiskt med Arkivera automatiskt, men du kan anpassa de flesta av standardinställningarna.

Obs!: Kommandot Arkivera och Arkivera automatiskt funktionen inte visas för något konto i din Outlook-profil om du inkluderar ett Exchange Server-konto och din organisation använder Microsoft Exchange Server Online Archive. Din nätverksadministratör kan också inaktivera den här funktionen.

Obs!: Organisationens lagringsprinciper och MRM (Messaging Records Management) kan gälla för postlådan. När de tillämpas för Microsoft Exchange-konton har principerna högre prioritet än inställningar för Arkivera automatiskt. Funktionen för automatisk arkivering tas bort från alla Outlook-profiler som innehåller ett Microsoft Exchange-konto med lagringsprinciper.

Granska eller ändra standardinställningarna för Arkivera automatiskt

Med Arkivera automatiskt flyttas objekt från sin ursprungliga plats i Outlook till en arkivmapp när de blir inaktuella, det vill säga när de har blivit för gamla. Du kan även ställa in alternativ för objekt som ska tas bort när de blir inaktuella.

Objekt lagras på sina arkivplatser om du inte ändrar en eller fler inställningar för Arkivera automatiskt eller väljer att objekt ska tas bort automatiskt när de blir inaktuella. Om inställningen Ta bort inaktuella objekt är aktiverad arkiveras inte dessa objekt, utan tas bort permanent. Objekt kan endast tas bort automatiskt innan de flyttas till sin arkivplats. Objekt som redan är arkiverade kan endast tas bort manuellt.

Jag vill veta mer om när specifika Outlook-objekt blir inaktuella

De olika typerna av Outlook-objekt, till exempel meddelanden, avtalade tider och uppgifter, blir inaktuella efter olika lång tid. De här standardvärdena ändras inte om du inte ändrar inställningarna manuellt. Standardlivslängden för Outlook-objekt är följande:

Mapp

Livslängd

Inkorgen och Utkast

6 månader

Skickat och Borttaget

2 månader

Utkorgen

3 månader

Kalender

6 månader

Uppgifter

6 månader

Anteckningar

6 månader

Journal

6 månader

Kontakter

Blir inte inaktuella

Obs!: De mappar som du skapar som innehåller samma typ av Outlook-objekt som Inkorgen, Kalender, Uppgifter, Anteckningar eller Journal har samma standardlivslängd på sex månader.

Tidpunkten för när ett objekt blir inaktuellt bestäms utifrån dess typ:

Objekttyp

När livslängden börjar

E-postmeddelande

Datumet/tiden när meddelandet togs emot eller när du senast ändrade och sparade meddelandet (beroende på vilket som är senast).

Möte, händelse eller avtalad tid

Datumet när du senast ändrade och sparade objektet (beroende på vilket som är senast). Återkommande objekt arkiveras inte automatiskt.

Uppgift

Datumet då uppgiften slutfördes eller när du senast ändrade och sparade uppgiften. Uppgifter som inte har markerats som slutförda arkiveras inte automatiskt. Uppgifter som har tilldelats andra arkiveras endast om de markerats som slutförda.

Anteckning

När du senast ändrade och sparade anteckningen.

Journalpost

Datumet när journalposten skapades eller när du senast ändrade och sparade posten.

Kontakt

Kontakter arkiveras inte som standard, men du kan arkivera dem manuellt.

Första gången du startar Outlook aktiveras Arkivera automatiskt som standard och körs var fjortonde dag. Du kan ändra hur ofta du vill att Arkivera automatiskt ska köras, ange Outlook-datafilen (PST) som används för att spara arkiverade objekt och välja när objekt i Outlook-mapparna ska arkiveras.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Under Arkivera automatiskt klickar du på Inställningar för Arkivera automatiskt.

 5. Markera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag och ange sedan hur ofta Arkivera automatiskt ska köras.

 6. Gör övriga inställningar. Du kan välja om gamla objekt ska tas bort automatiskt med automatisk arkivering.

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar arkivfilen som finns under Flytta gamla Outlook-objekt till används den nya filen varje gång Arkivera automatiskt körs.

  • Ange inställningarna för standardmappen först och anpassa sedan inställningarna för enskilda mappar. Annars kan du ändra standardinställningarna oavsiktligt.

  • Mer information om inställningar för automatisk arkivering finns i inställningarna för Arkivera automatiskt.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för Arkivera automatiskt för en enskild mapp

 1. I mapplistan i Navigeringsfönstret, högerklicka på mappen som du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 2. Markera önskade alternativ på fliken Arkivera automatiskt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×