Flytta och ändra storlek på kontroller fritt

När du skapar ett nytt formulär med något av formulärverktygen på fliken Skapa, eller lägger till fält i ett formulär som är öppet i layoutvyn i Access 2007, läggs textrutor och andra kontroller in i stödlinjer som kallas layouter. En layout består av ett orangefärgat rutnät omkring kontrollerna, och hjälper dig att justera kontrollerna horisontellt och vertikalt så att formuläret får ett enhetligt utseende. I illustrationen nedan visas en "staplad" layout i ett formulär som är öppet i layoutvyn:

Fält med en staplad layout i ett formulär

Även om det går snabbt att skapa och ändra formulär med hjälp av en layout, kanske du vill kunna flytta och ändra storlek på kontrollerna fritt. I den här artikeln beskrivs hur du tar bort kontroller från en layout så att du kan flytta och ändra storlek på dem utan att det påverkar andra kontroller.

Mer information om hur du använder en layout finns i artikeln Justera kontroller automatiskt i ett formulär (På Engelska).

Vad vill du göra?

Ta bort en eller fler kontroller från en layout

Dela upp en layout i två layouter

Ta bort en eller fler kontroller från en layout

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Markera kontrollen som du vill ta bort från layouten. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT och klickar på kontrollerna som du vill ta bort. Om du vill ta bort alla kontroller i layouten klickar du på layoutväljaren i det övre vänstra hörnet i layouten.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ta bort Bild av knapp i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna.

  • Högerklicka på någon av de markerade kontrollerna, peka på Layout och klicka sedan på Ta bort Bild av knapp .

   De markerade kontrollerna tas bort från layouten.

Överst på sidan

Dela upp en layout i två layouter

Om du bara vill dela upp en grupp kontroller och fortfarande behålla layouten kan du dela upp en layout i två på följande sätt:

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Håll ned SKIFT och klicka på de kontroller som du vill flytta till en ny kontrollayout.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den layouttyp som du vill ha för den nya layouten (Tabell Bild av knapp eller Staplad Bild av knapp ) i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna.

  • Högerklicka på de markerade kontrollerna, peka på Layout och klicka på den layouttyp som du vill ha för den nya layouten.

En ny kontrollayout skapas och den markerade kontrollen läggs till i den.

Flytta en layout

När du har delat upp en layout till två kanske de överlappar varandra. Så här gör du om du vill flytta en layout:

 1. Markera en kontroll i layouten.

 2. Tryck och håll ned CTRL.

 3. Dra layouten med hjälp av layoutväljaren i det övre vänstra hörnet av layouten.

  En layoutväljare i ett formulär i designvyn

Tips: Om du håller ned CTRL samtidigt som du drar layouten eller kontrollen förhindrar du att layouten eller kontrollen infogas i andra layouter när du drar över dem.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×