Flytta en figur

 1. Klicka på den figur som du vill flytta.

  Om du vill flytta flera figurer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned CTRL och klickar sedan på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande:

  • Dra figuren till önskad plats.

  • Tryck på UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta figuren i önskad riktning.

  • Om du vill flytta figuren i små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på UPPIL, NEDPIL, HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL.

   När du flyttar en figur i små steg flyttar den ett steg över rutnät. Rutnätet visas inte i presentationen och linjerna skrivs inte ut. Om du flyttar en figur i små steg när alternativet Fäst mot rutnät är inaktiverat, flyttas figuren en bildpunkt. Med alternativet Fäst mot rutnät justeras objekten till närmaste skärningspunkt i rutnätet. Alternativet är aktiverat som standard och fungerar även om rutnätet inte visas. Om du vill aktivera eller inaktivera alternativet Fäst mot rutnät eller ändra avstånden i rutnätet klickar du på Justera i gruppen Ordna på fliken Format under SmartArt-verktyg. Klicka på Rutnätsinställningar och avmarkera kryssrutan Fäst mot rutnät eller ändra talet i rutan Avstånd under Inställningar för rutnät.

   Enkel blocklista med rutnät

   Bild 1: SmartArt-grafik med layouten Enkel blocklista med synligt rutnät

   Meddelanden: 

   • Om du flyttar en figur som är kopplad till en annan figur, t.ex. en pil eller en linje, flyttas även den figuren, beroende på vilken layout du använder för SmartArt-grafiken.

   • Om du konverterar SmartArt-grafiken till 3D-grafik genom att tillämpa ett 3D-snabbformat med en perspektivvy måste du först växla till en 2D-scen för att kunna flytta figurerna. Klicka på Redigera i 2D i gruppen Figurer på fliken Format under SmartArt-verktyg. Flytta figuren och klicka på Redigera i 2D igen. Om du vill växla mellan 2D och 3D klickar du på Redigera i 2D i gruppen Figurer på fliken Format. Alternativet Redigera i 2D låser tillfälligt upp SmartArt-grafiken för redigering så att du kan flytta och ändra storlek på figurerna, men 3D-formatet används fortfarande för SmartArt-grafiken och visas när du klickar på Redigera i 2D igen.

   • Även om du kan markera eller avmarkera kryssrutan Fäst objekt mot andra objekt fungerar alternativet inte för figurer i en SmartArt-grafik. Du kan använda alternativet Fäst objekt mot andra objekt för att automatiskt justera de figurer du flyttar mot kantlinjerna för närliggande figurer.

   • Du kan också rotera en figur eller flytta hela SmartArt-grafiken.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×