Flytta en databas och länka dess tabeller till en SharePoint-webbplats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har data i en Microsoft Office Access 2007-databas kan du dela med dig av dem som listor på en Windows SharePoint Services 3.0 -webbplats, där gruppmedlemmar kan använda dem. Medlemmarna kan dela och hantera innehållet med hjälp av funktionerna på en SharePoint-webbplats och samtidigt använda formulär, rapporter och frågor i Access.

Artikelinnehåll

Översikt

Hur data flyttas

Använda SharePoint-webbplats guiden Flytta till

Begränsningar av migreringen

Flytta till SharePoint-funktionen är inte tillgänglig när du använder tidigare databas-filformat

Översikt

När du flyttar en databas från Office Access 2007 till en SharePoint-webbplats skapar du listor på SharePoint-webbplatsen som är länkade till tabeller i databasen. Med hjälp av guiden Flytta till SharePoint-webbplats kan du flytta data från alla tabeller på samma gång, samtidigt som deras relationer bibehålls.

När SharePoint-listorna skapats kan användarna arbeta med listorna på SharePoint-webbplatsen eller i de länkade tabellerna i Access, medan de med hjälp av funktionerna på en SharePoint-webbplats hanterar data och erhåller aktuella ändringar. Du kan exempelvis flytta tabeller från en lagerdatabas till en SharePoint-webbplats och relationerna mellan utrustningen och de anställda som är ansvariga för utrustningen upprätthålls som länkar mellan SharePoint-listorna.

Du kan hantera behörighet till data på SharePoint-webbplatsen genom att tilldela olika nivåer av behörighet till olika grupper eller till specifika personer. Du kan hantera versioner av data så att du kan se vem som ändrat dem eller återställa tidigare data. Du kan med hjälp av Papperskorgen på SharePoint-webbplatsen också återställa objekt som oavsiktligt tagits bort. Användarna kan med hjälp av aviseringar eller RSS-teknik erhålla aktuella ändringar.

Länkar till SharePoint-listorna lagras i din Access-databas och formulären, frågorna och rapporterna finns också kvar i Access. Du kan mata in data med hjälp av en tabell eller ett formulär i Access eller genom att redigera listan på SharePoint-webbplatsen.

Om du väljer att spara en kopia av databasen på SharePoint-webbplatsen och skapa genvägar till Access-formulär, rapporter och frågor kan du skapa särskilda vyer för din Access-listor. Formulär, frågor och rapporter finns som vyer på Visa-menyn Visa-menyn av motsvarande SharePoint-lista.

När du flyttar dina data och skapar länkade listor möjliggör du för flera personer att arbeta på databasen. Du kan också ändra data med hjälp av versionshanteringsfunktionerna på en SharePoint-webbplats. Användarna kan abonnera på aviseringar för aktuella data så att de vet när nya objekt läggs till eller befintliga objekt ändras. Om de behöver köra en Access-fråga eller distribuera en formaterad rapport kan de klicka på Visa-menyn, så att SharePoint-listan kör en Access-fråga eller öppnar och skriver ut en Access-rapport.

Överst på sidan

Flytta data

När det är möjligt flyttar guiden Flytta till SharePoint-webbplats data till listor som är baserade på listmallar på SharePoint-webbplatsen såsom Kontakter-listor. Om en tabell inte kan matchas med en listmall blir tabellen en anpassad lista i databladsvy på SharePoint-webbplatsen.

Beroende på hur stor databasen är, antal objekt på den och systemprestanda kan åtgärden ta lång tid. Om du ändrar dig under processens gång kan du avbryta den genom att klicka på Avbryt.

Guiden skapar en säkerhetskopia av databasen på din dator. I Access skapas länkar till listorna från tabellerna så att det är lätt att hitta data på SharePoint-webbplatsen när du arbetar i Access. När det är möjligt framställs relationerna mellan tabellerna som länkar mellan SharePoint-listorna.

Om problem uppstår rapporteras de av guiden Flytta till SharePoint-webbplats och sparas i Access-databasen som en loggtabell som du kan använda vid felsökningen.

Överst på sidan

Använda Guiden Flytta till SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Flytta till SharePoint i gruppen SharePoint-listor på fliken Externa data.

  Obs!: Detta alternativ är endast tillgängligt om databasen har sparats i formatet Office Access 2007.

 2. Följ stegen i guiden Flytta till SharePoint-webbplats, där du bland annat ska ange platsen för din SharePoint-webbplats.

  Avbryt processen genom att klicka på Avbryt.

 3. På sista sidan i guiden markerar du kryssrutan Visa detaljer, så får du mer information om migreringen.

  På den här sidan i guiden finns en beskrivning av vilka tabeller som har länkats till listor samt information om en plats för säkerhetskopia och URL för din databas. En varning visas om migreringsproblem uppstått, tillsammans med platsen för en loggtabell där du får närmare detaljer om problemen.

 4. Klicka på Slutför när alla åtgärder slutförts i guiden.

  Om en varning visas i guiden ska du kontrollera loggtabellen och vidta de åtgärder som behövs, så att du säkerställer att data migreras. Vissa fält kan exempelvis inte flyttas eller kan konverteras till en annan datatyp som är kompatibel med en SharePoint-lista.

Obs!: Om du vill visa listorna på SharePoint-webbplatsen klickar du på Listor på Snabbstartfältet eller på Visa allt webbplatsinnehåll. Du kanske måste uppdatera sidan i webbläsaren. Om du vill att listan ska visas på Snabbstartfältet på SharePoint-webbplatsen eller om du vill ändra andra inställningar, som att aktivera versioner som ska spåras, kan du ändra listinställningarna på SharePoint-webbplatsen. Läs Hjälpen på SharePoint-webbplatsen om du vill få mer information.

Överst på sidan

Begränsningar vid migrering

När guiden Flytta till SharePoint-webbplats slutförs visas ett meddelande om problem uppstått i data. En loggtabell med namnet Problem vid flytt till SharePoint-webbplats skapas av Access och läggs till i databasen. Tabellen Problem vid flytt till SharePoint-webbplats sparas i databasen men publiceras inte som en lista på SharePoint-webbplatsen.

I följande lista anges begränsningarna för migrering av data. De gäller vanligtvis när Access och SharePoint inte delar identiska funktioner eller, vilket ibland är fallet, inte delar en viss datatyp. Om din Access-tabell exempelvis stöder referensintegritet tillämpas det inte i listan på SharePoint-webbplatsen. Informationen i följande tabell kan hjälpa dig avgöra om du ska migrera dina data och den kan också vara användbar om du granskar problem som rapporterats i tabellen Problem vid flytt till SharePoint-webbplats.

Typ av data eller problem

Problem

Resultat

Datatypen COM-objekt

SharePoint-webbplatser stöder inte datatypen COM-objekt.

Fältet flyttas inte.

Datatypen Binär

SharePoint-webbplatser stöder inte datatypen Binär.

Fältet flyttas inte.

Datum

SharePoint-webbplatser stöder inte datum före 1900.

Data med datum före 1900 flyttas inte.

Nyradstecken i textfält

SharePoint-webbplatser stöder inte nyradstecken i ett fält av typen Enskild rad med text.

Fältet konverteras till ett fält av typen Flera rader med text eller PM-fält.

Datatypen Decimal

SharePoint-webbplatser stöder inte datatypen Decimal.

Fältet Antal eller ###Dubbelt heltal används istället.

Datatypen ReplikeringsID

SharePoint-webbplatser stöder inte datatypen ReplikeringsID.

Datatypen Enskild rad med text används istället, beroende på vilken typ av data det handlar om.

Referensintegritet

SharePoint-webbplatser stöder inte referensintegritet.

Referensintegritet tillämpas inte i den nya listan.

Standardvärden som inte stöds i en SharePoint-lista

SharePoint-webbplatser accepterar standardvärden som är statiska, exempelvis text eller ett tal, liksom standarddatum. Standardvärden från Access som är dynamiska migreras inte.

Vissa standardvärdens egenskaper flyttas inte.

Dataverifiering av ett fält eller en tabell

Inga dataverifieringsregler flyttas till SharePoint-webbplatser.

Dataverifiering av ett fält eller en tabell flyttas inte och tillämpas inte.

Unika indexfält

SharePoint-webbplatser använder ett unikt indexfält för sin ID-kolumn i en lista.

Övriga unika indexfält eller uppsättningar av fält flyttas inte.

Relationer med sammanhängande borttagning eller uppdatering

SharePoint-webbplatser stöder inte sammanhängande borttagning till relaterade poster.

Borttagningen utsträcks inte till relaterade poster och uppdateringar utsträcks inte till relaterade fält.

Relationer som tillämpar referensintegritet

SharePoint-webbplatser stöder inte referensintegritet.

Referensintegritet tillämpas inte i relationerna mellan data i listorna.

Fält som räknas upp automatiskt (utöver ID-fältet)

SharePoint-webbplatser stöder endast automatisk uppräkning för det fält som används för ID-kolumnen i en lista.

Automatisk uppräkning tillämpas inte på andra kolumner än ID-kolumnen.

Relationer i vilka uppslag inte kan skapas

Vissa relationer stöds inte på SharePoint-webbplatser, exempelvis när primärnyckeln inte är relaterad till ID-kolumnen eller inte är ett heltal.

Relationen flyttas inte.

Överst på sidan

Flytta till SharePoint-funktionen är inte tillgänglig när du använder tidigare databas-filformat

Flytta till SharePoint-funktionen är inte tillgänglig om den databas som du arbetar med inte använder Access 2007 filformatet i databasen (ACCDB, ACCDE). Om du vill använda den här funktionen konvertera databasen till filformatet Access 2007.

Mer information om hur du konverterar databasen till filformatet Access 2007 finns på länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×