Flytta eller kopiera kalkylblad eller kalkylbladsdata

Flytta eller kopiera kalkylblad eller kalkylbladsdata

Du kan använda kommandot Flytta eller kopiera blad för att flytta eller kopiera hela kalkylblad (kallas ibland bara blad) till andra platser i samma arbetsbok eller till en annan arbetsbok. Kommandona Klipp ut och Kopiera kan du använda för att flytta eller kopiera markerade kalkylbladsdata till andra kalkylblad eller arbetsböcker. Du kan också dra data mellan kalkylblad i olika arbetsböcker.

Vad vill du göra?

 1. Markera kalkylbladen du vill flytta eller skriva ut. Om du vill flytta eller kopiera mer än ett kalkylblad trycker du på och håller ned Ctrl och klickar sedan på flikarna för de blad du vill kopiera.

  Obs!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Välj Start > Format > Flytta eller kopiera blad. Eller så kan du högerklicka på fliken för ett markerat blad och sedan klicka på Flytta eller kopiera.

  Flytta eller kopiera blad
 3. I dialogrutan Flytta eller kopiera klickar du på det blad som ska komma efter det flyttade eller kopierade bladet.

  Dialogrutan Flytta eller kopiera

  Eller så kan du klicka på (flytta till slutet) för att infoga det efter det sista kalkylbladet i arbetsboken.

 4. Om du vill kopiera bladen i stället för att flytta dem markerar du kryssrutan Skapa en kopia i dialogrutan Flytta eller kopiera.

  När du skapar en kopia av kalkylbladet dupliceras kalkylbladet i arbetsboken och bladnamnet anger att det är en kopia – den första kopian som du skapar av Blad1 får exempelvis namnet Blad1 (2).

Information och tips

 • Om du inte ser den arbetsbok du vill kopiera kan du läsa Flytta eller kopiera kalkylblad till en annan arbetsbok.

 • Om du vill flytta blad inom en och samma arbetsbok kan du dra de markerade bladen längs raden av bladflikar. Om du vill kopiera bladen håller du Ctrl nedtryckt och drar sedan bladen till lämplig plats. Släpp musknappen innan du släpper Ctrl-knappen.

 • Om du vill byta namn på det flyttade eller kopierade kalkylbladet högerklickar du på bladfliken, klickar på Byt namn och skriver sedan det nya namnet på bladfliken. (Du kan även välja att i stället dubbelklicka på bladfliken och sedan redigera namnet.)

 • Om du vill ändra bladflikens färg högerklickar du på bladfliken, klickar på Flikfärg och sedan på den färg som du vill använda.

  Flikfärg
 • Tänk på att de beräkningar eller diagram som är baserade på kalkylbladsdata kan bli felaktiga om du flyttar kalkylbladet. Samma sak gäller om ett flyttat eller kopierat kalkylblad infogas mellan blad som refereras till med en 3D-formelreferens, då data i kalkylbladet oväntat kan komma att tas med i beräkningen.

 1. Om du vill flytta eller kopiera kalkylblad till en annan arbetsbok måste du kontrollera du att målarbetsboken har öppnats i samma instans av Microsoft Excel.

  Obs!: Du kan inte flytta eller kopiera kalkylblad mellan arbetsböcker som har öppnats i separata instanser av Excel. Om en arbetsbok har öppnats i en separat instans av Excel – detta kan till exempel inträffa när du öppnar en arbetsbok från en Windows SharePoint Services-webbplats – ska du i stället se till att du öppnar den arbetsboken i samma instans av Excel genom att öppna den via dialogrutan Öppna (fliken Arkiv, Öppna).

 2. Markera kalkylbladen du vill flytta eller skriva ut. Om du vill flytta eller kopiera mer än ett kalkylblad trycker du på och håller ned Ctrl och klickar sedan på flikarna för de blad du vill kopiera. Om du vill välja alla bladen högerklickar du på en bladflik, och klickar sedan på Markera alla blad.

  Obs!    När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat blad visas högerklickar du på bladfliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 3. Välj Start > Format > Flytta eller kopiera blad. Eller så kan du högerklicka på fliken för ett markerat blad och sedan klicka på Flytta eller kopiera.

 4. I dialogrutan Flytta eller kopiera klickar du på arbetsboken som du vill flytta eller kopiera de markerade bladen till. Eller så kan du klicka på ny bok för att flytta eller kopiera de markerade bladen till en ny arbetsbok.

 5. I listan Före blad klickar du på det blad som ska komma efter det flyttade eller kopierade bladet. Eller så kan du klicka på (flytta till slutet) för att infoga det efter det sista kalkylbladet i arbetsboken.

 6. Om du vill kopiera bladen i stället för att flytta dem markerar du kryssrutan Skapa en kopia i dialogrutan Flytta eller kopiera.

  När du skapar en kopia av kalkylbladet dupliceras det i målarbetsboken. När du flyttar ett kalkylblad tas det bort från ursprungsarbetsboken och visas endast i målarbetsboken.

Information och tips

 • Om du vill byta namn på det flyttade eller kopierade kalkylbladet i målarbetsboken högerklickar du på bladfliken, klickar på Byt namn och skriver sedan det nya namnet på bladfliken.

 • Om du vill ändra bladflikens färg högerklickar du på bladfliken, klickar på Flikfärg och sedan på den färg som du vill använda.

 • I kalkylblad som du flyttar eller kopierar till en annan arbetsbok används teckensnitt, färger och effekter från det tema som används i målarbetsboken.

 1. Markera de data i ett kalkylblad som du vill flytta eller kopiera.

  Obs!: Om markeringen innehåller dolda rader eller kolumner kopieras även de data som finns i de dolda raderna eller kolumnerna. Därför kan du tillfälligt behöva ta fram de dolda rader eller kolumner som du inte vill ta med, och sedan markera varje dataområde som du vill flytta eller kopiera i separata åtgärder. Mer information finns i Visa eller dölja kolumner och rader.

 2. Om du vill flytta data trycker du på CTRL + X. Om du vill kopiera trycker du på CTRL + C.

 3. Gå till kalkylbladet där du vill klistra in data, oavsett om det bladet finns i samma arbetsbok eller i en annan.

 4. Markera den övre vänstra cellen i det område där du vill klistra in data.

  Obs!: Data i inklistringsområdet skrivs över. Om inklistringsområdet dessutom innehåller dolda rader eller kolumner måste du kanske visa hela inklistringsområdet för att kunna se alla kopierade celler.

 5. Tryck på Ctrl+V.

Information och tips

 • Innan du klistrar in kan du också trycka på CTRL + ALT + V (Ctrl, alternativ, V på Mac) och sedan välja ett alternativ som Kolumnbredder för att klistra in bredden för ursprungliga data. Eller så väljer du Värden, om du bara vill klistra in värdena och inte formlerna för dina ursprungliga data.

 • Knappen Inklistringsalternativ visas som standard i kalkylbladen i Excel för att du ska kunna komma åt särskilda alternativ när du klistrar in celler, t.ex. Behåll källformatering. Om du inte vill att knappen ska visas varje gång du klistrar in celler kan du inaktivera alternativet. (På fliken Arkiv i menyfliksområdet högst upp i arbetsboken klickar du på Alternativ. Klicka sedan på kategorin Avancerat och välj Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in under Klipp ut, kopiera och klistra in).

 • När du kopierar celler justeras cellreferenserna automatiskt. Däremot justeras cellreferenserna inte när du flyttar celler och innehållet i de här cellerna och eventuella celler som refererar till dem kan visas med referensfel. I det fallet måste du justera referenserna manuellt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×