Flytta eller ändra storlek på ett diagram

Du kan flytta ett diagram till vilken plats som helst i ett blad, till ett helt nytt blad eller till ett befintligt blad. Du kan också ändra storlek på diagrammet så att det passar in bättre.

Som standard flyttas ett diagram och dess storlek ändras med celler. När du ändrar storlek på celler i bladet justeras även storleken på diagrammet. Du kan ändra det här placeringsalternativet om du inte vill att diagrammet ska flyttas eller ändra storlek med cellerna i bladet.

Gör något av följande:

Flytta ett diagram till en annan plats i ett blad

  • Om du vill flytta ett diagram drar du det till den plats där du vill placera det.

Flytta ett diagram till ett annat blad

Du kan flytta ett diagram till ett annat blad eller placera ett diagram i ett nytt diagramblad.

  1. Klicka var som helst i diagrammet.

  2. Klicka på Flytta diagramDiagram-menyn.

    Dialogrutan Flytta diagram

  3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör så här

Visa diagrammet i ett nytt diagramblad

Markera alternativet Nytt blad och skriv sedan namnet på det nya diagrambladet i rutan Nytt blad.

Visa diagrammet som ett inbäddat diagram i ett diagram

Markera alternativet Objekt i. Markera sedan det blad där du vill placera diagrammet i rutan Objekt i.

Ändra storlek på ett diagram

  • Om du vill ändra storlek på ett diagram gör du något av följande:

Om du vill

Gör så här

Om du vill ändra storlek på diagrammet manuellt

Klicka på diagrammet och dra sedan i storlekshandtagen tills diagrammet har lämplig storlek.

Om du vill använda specifika mått för höjd och bredd

Klicka på diagrammet ange sedan storleken i rutorna Höjd och Bredd under Storlek på fliken Format.

Tips: Om du vill behålla proportionerna när du ändrar storlek på ett diagram markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet mellan Höjd och Bredd.

Kontrollera hur ett diagram flyttas och ändrar storlek med cellerna på bladet

  1. Klicka var som helst i diagrammet.

  2. Klicka på Formatera diagramytaFormat-menyn.

  3. Klicka på Egenskaper och och under Objektplacering gör du sedan något av följande:

Om du vill

Gör så här

Gör så att diagrammet stannar med cellerna när cellerna flyttas (till exempel när området eller tabellen som innehåller cellerna sorteras) och så att diagrammet ändrar storlek när cellhöjd och cellbredd ändras

MarkeraFlytta och ändra storlek med celler.

Gör så att diagrammet stannar med cellerna när cellerna flyttas (till exempel när området eller tabellen som innehåller cellerna sorteras), men diagrammets storlek blir densamma oberoende av ändringarna i cellhöjd och cellbredd

Markera Flytta med celler men ändra inte storlek

Behåll diagrammets placering och storlek oberoende av ändringar i en cells placering, höjd och bredd

Markera Flytta inte och ändra inte storlek med celler.

Se även

Ändra ett diagram

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×