Flytta elever mellan olika klassanteckningsböcker i OneNote

Använd de här stegen för att flytta en elev och deras privata arbete från en anteckningsbok till en annan. Till exempel: Noel Svensson byter från lektionstimme 1 i Algebra till lektionstimme 2 för Algebra. Inget av elevens arbete förloras när det flyttas.

Lägg till eleven i deras nya anteckningsbok

 1. Öppna skrivbordsprogrammet OneNote.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Lägg till/ta bort elever.  

  Fliken Anteckningsbok för klassen i menyfliksområdet i OneNote med ikonerna Skapa anteckningsbok för klassen, Lägg till/ta bort elever, Lägg till/ta bort lärare och Hantera anteckningsböcker.

  Obs!: OneNote för Mac: Välj fliken Anteckningsbok för klassen, sedan Hantera anteckningsböcker för klasser och därefter Lägg till/ta bort elever. 

 3. Guiden Anteckningsbok för klassen öppnas automatiskt i webbläsaren. Välj den anteckningsbok där du vill lägga till eleven.

 4. Ange elevens namn och välj Nästa och sedan Uppdatera.

  Ange elevernas namn och välj Nästa.

Ta bort eleven från den gamla klassen

 1. Välj länken Tillbaka till startsidan medan guiden Anteckningsbok för klassen är öppen.

 2. Välj Lägg till eller ta bort elever.

 3. Välj den anteckningsbok du vill ta bort eleven från.

 4. Välj elevens namn och välj Nästa och sedan Uppdatera.

  Borttagna elevers namn stryks i listan över befintliga elever, med alternativen Ångra och Ta bort bredvid alla namn.

Flytta elevens privata arbete från föregående anteckningsbok till den nya anteckningsboken

 1. Öppna skrivbordsprogrammet OneNote.

 2. Öppna båda anteckningsböckerna. Till exempel: Algebra K1 och Algebra K2.

  Tips: Du kan visa alla klassanteckningsböcker i skrivbordsversionen av OneNote samtidigt genom att välja pilen intill den öppna anteckningsbokens namn för att se en fullständig lista över anteckningsböcker. Klicka på kartnålen längst upp i den här rutan för att fästa den här vyn.

 3. Expandera varje anteckningsbok genom att välja pilen intill dess namn.

 4. Högerklicka på varje del av elevens privata anteckningsbok som du behöver flytta till din andra klass. Till exempel: Hemuppgifter, kunskapsfrågor, åhörarkopior.

 5. Välj Flytta eller kopiera och välj sedan elevens namn i anteckningsboken som är destinationen. Välj Flytta. Upprepa detta steg för allt arbete du behöver flytta.

Tar du bort en elev från en klassanteckningsbok tas inte deras privata anteckningsbok bort från klassen, även efter att du flyttat arbete. Ta bort deras arbete från den gamla klassen genom att högerklicka på elevens namn och välja Ta bort.

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×