Flagga inkommande meddelanden för uppföljning

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En del meddelanden kan behöva mer tid innan du svarar. Om du använder en flagga får du ett visuellt tips om att du vill återkomma till det meddelandet senare.

Gör något av följande i meddelandelista:

  • Klicka på Uppföljningsflagga för att flagga meddelandet för uppföljning i dag.

  • Högerklicka på Uppföljningsflagga för att välja andra datumalternativ.

Om du har öppnat meddelandet och läser det i ett eget fönster klickar du på fliken Meddelande > Följ upp och sedan klickar du när du vill följa upp.

Följ upp imorgon
Ange när du vill följa upp

Uppgiftsöversikten på Navigeringsfältet visar alla flaggade objekt och skapade uppgifter. Om du fäster uppgiftsöversikten till höger om Outlook-fönstret visas det flaggade objektet där också.

Ställ in påminnelser för viktiga objekt

Om du har många flaggade meddelanden kan det vara svårt att hitta de viktigaste meddelandena. Här kan påminnelser vara till hjälp. Flaggor är diskreta visuella påminnelser, men en påminnelse i ett popup-fönster kräver uppmärksamhet, precis som aviseringar för kommande möten eller avtalade tider.

Högerklicka på flaggan och klicka sedan på Lägg till påminnelse

Lägga till en påminnelse
Högerklicka på flaggan och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

Vi rekommenderar att du ändrar standardtexten Flagga i dialogrutan Anpassad till en beskrivning eller instruktion. Du kan till exempel skriva Skicka ett svar på tillståndsfrågan till Anna.

Kryssrutan Påminnelse är redan markerad och du kan ange ett datum och en tid då du vill att påminnelsen ska visas i ett popup-fönster.

Anpassad dialogruta
Ange det datum och den tid då påminnelsen ska visas.

I dag är för tidigt, jag vill välja ett nytt datum

  • Högerklicka på flaggan att ändra flaggans påminnelsens uppföljningsdatum eller tid i meddelandelistan och klicka sedan på i morgon, Denna vecka, Nästa vecka, Inget datum eller anpassad.

    Om meddelandet är öppet i ett eget fönster klickar du på fliken Meddelande, sedan på Följ upp och sedan klickar du på ett av alternativen.

  • Om du ofta ändrar från dagens datum till ett annat alternativ kan du ange som som snabbflaggan– flaggtyp som anges när du klickar på flaggan.

    Högerklicka på valfri flagga i meddelandelistan och klicka sedan på Snabbklick och välj ett av alternativen I dag, I morgon, Den här veckan, Nästa vecka eller Inget datum.

  • Inget datum-alternativet är tillgängligt när du flagga meddelanden och kan ställas in som snabbt klicka. Det här alternativet är bra för flaggade objekt som behöver uppföljning, men det finns ingen tidsgräns. Alternativet anpassad kan du ange ett visst datum efter flaggade objekt.

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Outlook 2013, Outlook 2016Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk