Flöda inklistrad text till nästa sida eller textruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När en textruta eller figur i publikationen innehåller mer text än vad som ryms, lagras den extra texten i spill. Du kan flytta texten mycket text och tillbaka till publikationen manuellt genom att flytta texten till en annan textruta eller figur. När du klistrar in text i en textruta, kan du använda autoflöde automatiskt flöda extra text till nästa sida eller text.

Obs!: Skaffa mer information om hur du flyttar text från spillområdet manuellt genom att klicka på en länk i avsnittet Se även, som visas när du är ansluten till Internet.

När du klistrar in mer text i en textruta än textrutan rymmer – till exempel när du klistrar in text som du kopierade från en annan publikation eller ett annat program – visas ett meddelande som frågar om du vill använda spilltexten. Samma meddelande visas när du infogar mer text från en textfil (TextfilInfoga-menyn) än textrutan rymmer. Autoflöde hjälper dig att hitta en tom textruta eller skapa en ny textruta som rymmer spilltexten.

När autoflöde-meddelandet visas kan du välja ett av följande alternativ för att styra textflödet i din publikation:

 • Använd autoflöde att leta reda på en tom textruta eller skapa en ny textruta så att den extra texten.

 • Infoga text utan att använda autoflöde (Tillåt text att flöda), och sedan hitta eller skapa en textrutatill den extra texten.

Obs!: När du klistrar in text direkt i en publikation utan att använda en textruta, en enda stor textruta infogas på den aktuella sidan och den inklistrade texten infogas utan att använda autoflöde eller med för mycket text. Om du vill flytta text till nästa sida eller text i det här fallet, du kan ändra storleken på textrutan (så att den extra texten hamnar i med för mycket text) och sedan Leta reda på eller skapa en textruta till den extra texten.

Tips för att lägga till sidor och textrutor

När du använder autoflöde för att skapa en ny sida infogas en tom sida vid slutet av din publikation. Om du vill ha mer kontroll över publikationens layout kan du lägga till sidor innan du använder autoflöde eller skapa textrutorna själv. Du kan inkludera önskad formatering genom att göra något av följande:

 1. Välj sidan som ligger före eller efter sidorna som du vill lägga till i den öppna publikationen.

 2. Klicka på SidaInfoga-menyn.

 3. Lägg till mer än en ny sida i din publikation genom att ange antalet sidor som du vill lägga till i rutan Antal nya sidor.

 4. Gör något av följande:

  • Lägg till en textruta i sidstorlek på varje ny sida genom att klicka på Skapa en textruta på varje sida.

  • Kopiera alla objekt och all formatering från en sida i publikationen genom att klicka på Duplicera alla objekt på sidan och skriv sedan numret på sidan som du vill kopiera i rutan.

Använd autoflöde

Om din publikation innehåller minst en tom textruta och du vill använda autoflöde för att flytta text till den ska du göra något av följande:

 1. Klicka på Ja i meddelandet som visas med frågan om du vill använda autoflöde.

  Den första tomma textrutan i din publikation väljs och ett nytt meddelande frågar om du vill fortsätta att flöda text i den valda textrutan.

 2. Klicka på Ja för att flöda texten till den befintliga textrutan.

  Om du infogar mer text än den befintliga textrutan rymmer, väljs nästa tomma textruta, och så vidare.

  Om det inte finns tillräckligt med utrymme i de tomma textrutorna i din publikation för att rymma all infogad text visas ett meddelande som frågar om du vill skapa fler textrutor.

 3. Klicka på Ja för att lägga till nya sidor i din publikation, en för varje länkad textruta som krävs för att få plats med all text som infogats i publikationen.

Om din publikation inte innehåller några tomma textrutor och du vill använda autoflöde för att flytta text till en ny textruta, ska du göra följande:

 1. Klicka på Ja i meddelandet som frågar om du vill använda autoflöde.

  Ett meddelande frågar om du vill skapa textrutor.

 2. Klicka på Ja för att lägga till nya sidor till din publikation, en för varje länkad textruta som krävs för att få plats med all text som infogas i din publikation.

Hitta eller skapa en textruta för spilltext

Om du infogar mer text i en textruta än vad som får plats i rutan, och du vill inte använda autoflöde, infogas texten i textrutan och den text som inte har anpassats hamnar i spillområde. Med för mycket text indikator spillindikator visas längst ned i textrutan för att visa att mer text i spillområde och inte visas på skärmen.

Koppla samman textrutor för att undvika textrutor med för mycket text i en publikation

1. Spillområdesindikatorn visas under en textruta som innehåller mer text än den kan visa.

2. När du har identifierat en textruta som texten kan flödas till ska du klicka på den nya textrutan och sedan klicka på Skapa länk till textruta i verktygsfältet Koppla textrutor för att flytta spilltexten i den valda textrutan till en tom textruta i publikationen.

3. Pekaren ändras till en kanna när du håller den över en tom textruta i publikationen.

4. Spilltexten flödar in i den tomma textrutan och indikatorn Gå till föregående textruta visas för att indikera att textrutorna är kopplade.

Flytta spilltext till en ny eller befintlig textruta så att den syns genom att göra följande:

 1. Om det inte finns en tom textruta i publikationen ska du skapa en ny textruta med önskad storlek på önskad plats.

  hur

  1. Om du vill att den nya textrutan ska visas på en ny sida i publikationen klickar du på SidaInfoga-menyn, klickar på Infoga tomma sidor under Alternativ och klickar sedan på OK.

  2. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  3. Klicka i din publikation där du vill att ett hörn av texten ska visas och dra diagonalt tills rutan har önskad storlek.

 2. Klicka i textrutan med spilltext (textrutan som har mer text än den rymmer).

 3. Klicka på Skapa länk till textruta i verktygsfältet Koppla textrutor.

  Pekaren ändras till en kanna Kanna för att länka textrutor. .

 4. Flytta markören till den nya textrutan (pekaren ändras till en hällande kanna Kanna som häller text i en länkad textruta ) och klicka inuti.

  Spilltexten från den första textrutan visas i den länkade textrutan.

 5. Om länkade textrutan visar spillområde indikator spillindikator , upprepar du steg 1 till 4 tills all text visas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×