Filtrera poster i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett filter är användbart för att välja särskilda poster som du vill se. Du kan filter de data som visas i listor och rapporter för att producera användbar information som ditt företag kan agera på. Du kan till exempel filtrera data i standardrapporten Konton per stad för att endast visa konton som är aktiva och har klassificeringen Utmärkt. Spara den här filtrerade listan och använd den som en samtalslista, en adresslista för en marknadsföringsaktivitet med direktutskick eller en lista för en säljare som ringer på konton. Mer information om marknadsföringsaktiviteter hittar du i Marknadsföra företaget med marknadsföringskampanjer i Business Contact Manager.

I den här artikeln beskrivs hur du kan använda filter om du vill skapa anpassade flikar, listor över mottagare av marknadsföringsaktiviteter och söka i rapporter eller kommunikationshistorikposter efter den information som du vill visa.

Vad vill du göra?

Filtrera data i listor

Filtrera data i rapporter

Öppna ett sparat filter

Ångra filtrering

Använd enkla och avancerade filter

Överst på sidan

Filtrera data i listor

Du kan filtrera listor med konton, affärskontakter, affärsprojekt och andra poster på många platser inom Business Contact Manager för Outlook:

Arbetsytorna för försäljning, marknadsföring, projekthantering och kontakthantering innehåller filtrerbara listor på befintliga flikar, plus alla anpassade flikar du skapar.

 • Du kan filtrera mottagarlistor i marknadsföringsaktivitet-poster.

 • I enskilda poster kan du filtrera listan över kommunikationshistorikobjekt.

Använd filtrering för att endast visa de poster som du vill se, till exempel alla affärskontakter med en kontaktklassificering som Utmärkt eller alla konton i Minnesota.

Obs!: Listor kan inte filtreras inom mappen affärsposter i navigeringsfönstret.

Artikelinnehåll

Ändra en lista med ett filter

Skapa en ny flik med en filtrerad lista

Filtrera en lista över kommunikationshistorik

Filtrera en mottagarlista i en marknadsföringsaktivitet

Överst på sidan

Ändra en lista med ett filter

Skapa ett filter för listan om du vill ändra den information som visas på flikarna i Business Contact Manager för Outlook-arbetsytorna. Filter gäller för alla poster i en lista, liksom nya poster som läggs till i listan.

För att se om en lista på en flik har filtrerats högerklickar du på fliken och klickar sedan på Ändra. I dialogrutan Ändra flik visas orden Filter använt bredvid knappen Filter, om listan har ändrats (se bild).

Flik med tillämpat filter

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

 2. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Filter i gruppen Filter knappen filtrera .

  Gruppen Filter i menyfliksområdet innehåller fördefinierade filter, som Tilldelad till och Aktiv. Klicka på filtrera namn och klicka sedan på den information du vill se i resultaten. Alternativen i gruppen Filter kan ändras baserat på den valda arbetsytan eller posttypen. Exempelvis är filtret Säljstadier endast tillgängligt för möjlighetsposter.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Filter:

När du klickar på:

Då kan du:

Fliken Enkelt filter

Klicka på de alternativ som du vill inkludera i det filtrerade resultatet och avmarkera markeringar för objekt som du inte vill ska ingå.

Fliken Avancerat filter

Skapa en eller flera frågor som du kan använda för att filtrera resultaten.

Fliken Granska resultat

Titta på resultaten av dina filtreringsval. Ta bort ett objekt från listan genom att avmarkera kryssrutan.

Knappen Spara filter

Lagra alla dina val som ett namngivet filter som du kan återanvända. Skriv ett namn för filtret som du har skapat och klicka sedan på Spara.

Knappen Öppna filter

Välj och använd ett tidigare sparat filter på listan.

Knappen OK

Använd filtret på listan som du granskar och stäng dialogrutan Filter.

Obs!: Både de enkla och de avancerade filterinställningarna används på dina resultat, så det är möjligt att oavsiktligt filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter väljer endast aktiva poster, men på fliken Avancerat filter väljer du endast inaktiva poster, så visas inga poster på fliken Granska resultat.

Mer information om hur du använder flikarna Enkelt Filter och Avancerat filter finns i Använda enkla och avancerade filter senare i den här artikeln.

Överst på sidan

Skapa en ny flik med en filtrerad lista

Ibland kanske du inte vill se alla poster av en given typ på en flik i arbetsytan. En säljare kanske till exempel endast vill se de konton som har betyget Bra eller Utmärkt, eller se affärskontakter i en viss delstat eller försäljningsregion. Det är enkelt att skapa en ny flik för posten och sedan filtrera listan på fliken för att visa önskad information.

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

 2. I listfönstret i den arbetsyta som du vill ändra klickar du på ikonen Skapa ny flik skapa ny flik .

 3. I dialogrutan Skapa ny flik skriver du ett beskrivande namn för fliken.

  Dialogrutan för att skapa ny flik

 4. I listan Objekttyp klickar du på pilen för att se en lista över vilka typer av poster som du kan lägga till och klickar sedan på en posttyp.

  Listan Objekttyp innehåller standardposttyperna Konto och Affärskontakt, samt alla anpassade posttyper.

 5. Klicka på knappen Filter.

 6. I dialogrutan Filter klickar du på de villkor som du vill använda för att filtrera informationen i fliken, som beskrivs i Ändra en lista med ett filter.

 7. Klicka på OK.

  Den nya fliken skapas och placeras till höger om de befintliga flikarna i listfönstret. Flytta fliken genom att dra den dit du vill ha den.

Överst på sidan

Filtrera en lista över kommunikationshistorik

Du kan filtrera kommunikationshistoriklistorna med enskilda poster så att de endast visar de kommunikationshistorikobjekt som du vill se.

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

 2. Klicka på den flik på arbetsytan som innehåller posten du vill ta öppna.

 3. Dubbelklicka på post för att öppna den.

 4. Klicka på Historik i gruppen Visa på menyfliksområdet.

 5. Klicka på fliken Visa.

 6. Klicka på Filter i gruppen Filter på menyfliksområdet.

  Gruppen Filter innehåller fördefinierade filter, som varierar med den posttyp du väljer. För att använda ett av dessa filter klickar du på filtrets namn och därefter på ett alternativ för att begränsa resultatet.

 7. Dialogrutan Filter öppnas och visar alla typer av kommunikationshistorikobjekt som kan kopplas till den post du markerade.

 8. I dialogrutan kan du göra något av följande:

När du klickar på:

Då kan du:

Fliken Enkelt filter

Klicka på de alternativ som du vill inkludera i det filtrerade resultatet och avmarkera markeringar för objekt som du inte vill ska ingå. I avsnittet Inkludera kommunikationshistorik från kan du klicka eller skriva namnen på ytterligare poster som ska tas med i resultatet (se bilden nedan). Inställningarna tillämpas i samband med valen på fliken Avancerat filter.

Fliken Avancerat filter

Skapa en eller flera frågor som du kan använda för att filtrera resultaten. Inställningarna tillämpas i samband med valen på fliken Enkelt filter.

Fliken Granska resultat

Titta på resultaten av dina filtreringsval. Ta bort ett objekt från listan genom att avmarkera kryssrutan.

Knappen Spara filter

Lagra alla dina val som en namngiven fråga som du kan återanvända. Ange ett namn på filtret och klicka sedan på Spara.

Knappen Öppna filter

Välj och använd en tidigare sparad fråga på filterresultaten.

Knappen OK

Använd filtret på listan som du granskar och stäng dialogrutan Filter.

avsnittet filtrera kommunikationshistorik på namn
Lägg till kommunikationshistorikobjekt från ytterligare kontakter i den här delen av dialogrutan Filter.

Obs!: Alla filtreringsalternativ raderas när du stänger den lista som du filtrerar. Om du planerar att återanvända den filtrerade vy du har skapat, sparar du den som ett namngivet filter. Mer information om att återanvända filter hittar du i Öppna ett filter längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Filtrera en mottagarlista i en marknadsföringsaktivitet

 1. I navigeringsfönstret klickar du på knappen Business Contact Manager .

 2. Klicka på Marknadsföring för att visa arbetsytan.

 3. På arbetsytan klickar du på fliken för den typ av marknadsföringsaktivitet som du vill uppdatera.

 4. Dubbelklicka på aktivitetens namn för att öppna marknadsföringsaktivitetens post.

  Obs!: Endast marknadsföringsaktiviteter som inte har startats, eller lanserats, kan filtreras.

 5. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera. Dialogrutan Filter öppnas och visar fliken Granska resultat.

 6. I dialogrutan kan du göra något av följande:

När du klickar på:

Då kan du:

Fliken Enkelt filter

Klicka på de alternativ som du vill inkludera i det filtrerade resultatet och avmarkera markeringar för objekt som du inte vill ska ingå.

Fliken Avancerat filter

Skapa en eller flera frågor som du kan använda för att filtrera resultaten. Om du till exempel vill skapa en lista som bara visar leads i Kalifornien, klickar du på Affärsområde/provins och därefter på Kalifornien.

Fliken Granska resultat

Titta på resultaten av dina filtreringsval. Ta bort ett objekt från listan genom att avmarkera kryssrutan.

Knappen Spara filter

Lagra alla dina val som en namngiven fråga som du kan återanvända. Sparade filter kan vara användbara för att skapa en mottagarlista för en annan marknadsföringsaktivitet.

Knappen Öppna filter

Välj och använd en tidigare sparad fråga på filterresultaten.

Knappen OK

Använd filtret på listan som du granskar och stäng dialogrutan Filter.

Obs!: Filterinställningarna Enkelt och Avancerat tillämpas båda på dina listresultat, så det är möjligt att oavsiktligt filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter väljer endast aktiva poster, men på fliken Avancerat filter väljer endast inaktiva poster, så visas inget resultat på fliken Granska resultat.

Överst på sidan

Filtrera data i rapporter

Du kan filtrera data i rapporter för att välja specifika poster, baserat på de data som du har angett i dina affärsposter. När du skapar och tillämpar ett filter, skannar Business Contact Manager för OutlookBusiness Contact Manager-databasen och returnerar endast de poster som innehåller den information som du angav i filtret.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna en standardrapport

   1. I navigeringsfönstret klickar du på Business Contact Manager .

   2. I menyfliksområdet klickar du på fliken Rapporter och därefter på den grupp som innehåller den typ av rapport som du vill öppna. Om du till exempel vill visa en rapport om dina affärskontakter i gruppen Kontakthantering klickar du på affärskontakter.

   3. Klicka på namnet för den rapport som du vill filtrera.

    Fliken Rapporter i menyfliksområdet

  • Öppna en sparad rapport

   1. I navigeringsfönstret klickar du på Business Contact Manager .

   2. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet.

   3. I gruppen Öppna klickar du på Sparade rapporter och därefter på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en affärskontaktrapport klickar du på affärskontakter.

   4. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på namnet på den rapport som du vill filtrera och därefter på Öppna.

 2. Klicka på Filter i gruppen Sortera och filtrera på menyfliksområdet i rapporten.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Filter:

  • På fliken Enkelt filter väljer du eller rensar de alternativ du vill ha. Mer information om de enkla filteralternativen hittar du i Använda enkla filter längre fram i den här artikeln.

  • På fliken Avancerat filter skapar du en specifik fråga för de data som du vill ta med. Mer information om att välja kriterier och bygga ett avancerat filter, eller fråga finns i avsnittet Använda fliken Avancerat filter längre fram i den här artikeln.

 4. Klicka på fliken Granska resultat för att visa en lista över poster som ska visas i rapporten. Mer information om resultaten hittar du i Använda fliken Granska resultat längre fram i den här artikeln.

 5. Klicka på OK för att använda filtret på rapporten.

 6. Du kan spara filtret och rapporten för återanvändning genom att göra något eller båda av följande:

  • Spara rapporten    Klicka på Spara som och skriv ett namn på rapporten.

  • Spara filter    Om dialogrutan Filter inte är öppen i menyfliksområdet klickar du på Filter. I dialogrutan visas dina filtreringsval. Klicka på Spara filter och skriv ett namn för filtret.

   • När du sparar rapporten sparas endast formatet.

   • Rapportens data uppdateras varje gång som du öppnar rapporten.

   • Om du sparar det filter som du har skapat kan du återanvända det på andra rapporter av samma posttyp.

   • Som standard sparas ett i filformatet Business Contact Manager-fråga (.bcmq).

Överst på sidan

Öppna ett sparat filter

Du kan återanvända ett sparat filter genom att öppna det från dialogrutan Filter. Sparade filter kan vara användbara för att återge samma resultat på olika uppsättningar data. Om du till exempel har skapat ett filter för att se alla telefonloggar i kommunikationshistoriken för ett överdraget konto kan du använda samma filter till en annan kontobaserad post-typ som du har skapat, till exempel en leverantör. Du kan tillämpa ett filter på alla poster av samma posttyp som du skapade filtret för.

Om du vill kan du också öppna ett filter för att ändra kriterierna eller redigera resultaten.

 1. I navigeringsfönstret under Business Contact Manager, klickar du på någon av följande mappar för att visa arbetsytan:

  • Kontakthantering

  • Försäljning

  • Marknadsföring

  • Projekthantering

 2. Öppna dialogrutan Filter genom att göra något av följande:

  • På en flik för arbetsyta

  1. Klicka på en flik.

  2. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  3. Klicka på Filter i gruppen Filter.

  • I en kommunikationshistoriklista

  1. Dubbelklicka på en post för att öppna den.

  2. Klicka på Historik i gruppen Visa på menyfliksområdet.

  3. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  4. Klicka på Filter i gruppen Filter.

  • I en post för en marknadsföringsaktivitet   

   Du kan endast ändra filterinställningarna i marknadsföringsaktiviteter som inte har startats eller lanserats.

   1. Dubbelklicka på en marknadsföringsaktivitet för att öppna den.

   2. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera.

   • I en rapport

   1. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet eller i Välkomstcenter.

   2. I gruppen Öppna på menyfliksområdet klickar du på Sparade rapporter och därefter på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en affärskontaktrapport klickar du på affärskontakter.

   3. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på namnet på den rapport som du vill ha och därefter på Öppna. Data uppdateras när rapporten öppnas.

   4. Klicka på Filter i gruppen Sortera och filtrera på menyfliksområdet i rapporten.

 3. I dialogrutan Filter klickar du på Öppna filter. Alla dina sparade filter listas, men du kan bara använda de filter som skapats för samma posttyp som den du för närvarande använder.

 4. Klicka på det filter du vill öppna och sedan på Öppna.

 5. Granska resultaten. Klicka på fliken Granska resultat för att visa listan i dialogrutan eller på OK för att visa filtrerade poster.

 6. Om du vill kan du göra fler ändringar i filtret i dialogrutan. När du är klar klickar du på Spara filter för att spara inställningarna eller på OK för att stänga dialogrutan utan att spara.

Överst på sidan

Ångra filtrering

Det är enkelt att ångra ett filter som du har använt i en lista genom att bara rensa dina val från filtret.

Du kan se att listor har filtrerats på flera olika sätt:

 • Flik i en arbetsyta    Högerklicka på fliken och klicka sedan på Ändra. Filtret markeras som Använt filter om listan har filtrerats.

 • Kommunikationshistoriklista    De här listorna filtreras bara när posten som innehåller historikobjekten är öppen. De har inga indikationer på att de har filtrerats.

 • Marknadsföringsaktivitet    Ordet (Ändrad) visas efter namnet på mottagarlistor i marknadsföringsaktivitetens poster.

 • Rapport    Endast sparade rapporter filtreras. En grön filterikon visas under rapportens titel, bredvid orden Filter använt: Ja på rapporter som har filtrerats.

 • I navigeringsfönstret klickar du på Business Contact Manager .

 • Gå till listan med det filter som du vill ta bort och öppna dialogrutan Filter genom att göra något av följande:

  • På en flik för arbetsyta

  1. Klicka på en flik.

  2. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  3. Klicka på Filter i gruppen Filter.

  • I en kommunikationshistoriklista

  1. Dubbelklicka på en post för att öppna den.

  2. Klicka på Historik i gruppen Visa på menyfliksområdet.

  3. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  4. Klicka på Filter i gruppen Filter.

  • I en post för en marknadsföringsaktivitet

  Du kan endast ändra filterinställningarna i marknadsföringsaktiviteter som inte har startats eller lanserats.

  1. Dubbelklicka på en marknadsföringsaktivitet för att öppna den.

  2. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera.

  • I en rapport

  1. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet eller i Välkomstcenter.

  2. I gruppen Öppna på menyfliksområdet klickar du på Sparade rapporter och därefter på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en affärskontaktrapport klickar du på affärskontakter.

  3. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på namnet på den rapport som du vill ha och därefter på Öppna. Data uppdateras när rapporten öppnas.

  4. Klicka på Filter i gruppen Sortera och filtrera på menyfliksområdet i rapporten.

 • På fliken Enkelt fliken Enkelt Filter, markera alla kryssrutor och klicka på varje alternativ om du vill återställa sidan till ursprungsläget med ofiltrerade inställningar.

  Standardinställningen i avsnittet Senaste ändring på fliken Enkelt filter är Alla datum.

 • Klicka på fliken Avancerat filter och sedan på Rensa alla.

 • Klicka på fliken Granska resultat och sedan på Välj alla.

 • Stäng dialogrutan och ta bort filtret genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Använd enkla och avancerade filter

Du kan använda både enkla och avancerade filter på dina data. Ett enkelt filter använder en uppsättning fördefinierade villkor eller kriterier, medan du med ett avancerat filter kan skapa en anpassad fråga på vilket datafält som helst för den typ av post som du filtrerar. De två filtren kan användas på egen hand eller i kombination.

Efter filtrering använder du fliken Granska resultat i dialogrutan Filter för att bekräfta att du har de resultat du förväntat dig.

Använd fliken Enkelt filter

Använd fliken Avancerat filter

Använd fliken Granska resultat

Använd fliken Enkelt filter

På fliken Enkelt filter är alla fält markerade som standard. Klicka på ett alternativ för att ta bort markeringen och utelämna poster med dessa data från dina resultat.

Vissa listor innehåller ett <Unspecified>-alternativ. Det här alternativet returnerar poster som inte innehåller någon information för ett värde. För att filtrera fram endast dessa värden raderar du de andra alternativen i listan. Det ospecificerade alternativet är fortfarande markerat som standard.

fönstret enkelt filter

Om du filtrerar en post som har anpassats med användardefinierade fält visas även dessa värden på fliken Enkelt filter.

Obs!: Filterinställningarna Enkelt och Avancerat tillämpas båda på dina listresultat, så det är möjligt att oavsiktligt filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter väljer endast aktiva poster, men på fliken Avancerat filter väljer endast inaktiva poster, så visas inget resultat på fliken Granska resultat.

 • Filtrera konto-poster

  Dialogrutan Filtrera konton visas när du filtrerar kontolistor och -rapporter. I varje avsnitt väljer du det värde som du vill ha med i resultatet.

  Värde

  Åtgärd

  Inkludera

  Markera en kryssruta för att ta med en kontoposttyp. Avmarkera en kryssruta för att utesluta den.

  Kontostatus

  Markera kryssrutorna för statusen för de konton som du vill se. Avmarkera kryssrutorna för den status du vill utesluta.

  Källa till lead

  Välj ett värde i listan.

  Territorium

  Välj ett värde i listan.

  Datum för senaste ändring.

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast konton som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Betalningsstatus

  Välj ett värde i listan.

  Kontobetyg

  Välj ett värde i listan.

  Typ av företag

  Välj ett värde i listan.

  Tilldelad till

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta konton tilldelade till specifika användare. Användare som ingår i den här listan är de som du har delat din databas med.

 • Filtrera affärskontaktposter

  Dialogrutan Filtrera affärskontakter visas när du filtrerar listor och rapporter som innehåller affärskontakter och leads. I varje avsnitt väljer du de värden som du vill ha med.

  Värde

  Åtgärd

  Inkludera

  Välj ett värde för att inkludera en affärskontaktposttyp. Avmarkera en kryssruta för att utesluta den.

  Betalningsstatus

  Välj ett värde i listan.

  Källa till lead

  Välj ett värde i listan.

  Datum för senaste ändring.

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast poster som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Kontaktstatus

  Markera kryssrutorna för statusen för de affärskontaktposttyper som du vill se. Avmarkera kryssrutorna för den status du vill utesluta.

  Klassificering

  Välj ett värde i listan.

  Tilldelad till

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta poster tilldelade till vissa användare. Användare som ingår i listan är de som du har delat din databas med.

 • Filtrera poster för kommunikationshistorik

  Dialogrutan Filtrera kommunikationshistorikobjekt visas när du filtrerar kommunikationshistorik för en post eller när du filtrerar rapporterna Aktivitet per affärskontakt, Aktivitet per konto eller Aktivitet per möjlighet. I varje avsnitt väljer du det värde som du vill ha med i resultatet.

  Värde

  Åtgärd

  Skapa datum

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast kommunikationshistorikobjekt som skapats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Datum för senaste ändring.

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast kommunikationshistorikobjekt som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Kommunikationshistorikobjekt att inkludera

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta vissa typer av historikobjekt.

  Inkludera kommunikationshistorik från

  Skriv ett namn i rutan Ange ett namn för att söka efter en post eller välj den i listan.

  Markera kryssrutan Inkludera all kommunikationshistorik från länkade poster för att inkludera alla kommunikationshistorikobjekt för de poster som är kopplade till de poster som du har valt.

 • Filtrera möjlighetsposter

  Dialogrutan Filtrera möjligheter visas när du filtrerar listor och rapporter som innehåller möjligheter. I varje avsnitt väljer du det värde som du vill ha med.

  Värde

  Åtgärd

  Säljstadier

  Välj ett värde i listan.

  Stäng datum för att inkludera

  Välj en fördefinierad period eller välj specifika start- och slutdatum. Endast möjligheter som stängts inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Möjlighetstyper att inkludera

  Välj ett värde i listan.

  Senast ändrad, tid

  Välj en fördefinierad period eller välj specifika start- och slutdatum. Endast möjligheter som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Källa till lead

  Välj ett värde i listan.

  Sannolikhet

  Markera kryssrutan om du endast vill inkludera möjligheter som har en viss sannolikhet att resultera i försäljning. Välj ett villkor och ange ett värde för sannolikhet, som måste vara ett tal mellan 0 och 100.

  Produkt- och tjänstposter

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta möjligheter med eller utan produkt- och tjänsteobjekt.

  Tilldelad till

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta poster tilldelade till vissa användare. Användare som ingår i den här listan är de som du har delat din databas med.

 • Filtrera affärsprojektposter

  Dialogrutan Filtrera affärsprojekt visas när du filtrerar affärsprojektlistor och -rapporter. I varje avsnitt väljer du det värde som du vill ha med.

  Värde

  Åtgärd

  Startdatum

  Välj en fördefinierad period eller välj specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojektaktiviteter som startats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Status

  Välj ett värde i listan.

  Projekttyp

  Välj ett värde i listan.

  Datum för senaste ändring.

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojektaktiviteter som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Förfallodatum

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som avslutas inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Prioritet

  Välj ett värde i listan.

  Procent färdigt

  Markera kryssrutan om du endast vill inkludera affärsprojekt som är genomförda till viss del. Välj ett villkor och ange en procentsats, som måste vara ett tal mellan 0 och 100.

 • Filtrera projektaktivitetsposter

  Dialogrutan Filtrera projektaktiviteter visas när du filtrerar projektaktivitetslistor och -rapporter. I varje avsnitt väljer du det värde som du vill ha med.

  Värde

  Åtgärd

  Startdatum

  Välj en fördefinierad period eller välj specifika start- och slutdatum. Endast projektaktiviteter som startas inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Status

  Välj ett värde i listan.

  Tilldelad till

  Avmarkera kryssrutorna för att utesluta konton tilldelade till vissa användare. Användare som ingår i den här listan är de som du har delat din databas med.

  Datum för senaste ändring.

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast projektaktiviteter som ändrats inom den valda perioden eller datumen kommer att ingå.

  Förfallodatum

  Välj en fördefinierad period eller specifika start- och slutdatum. Endast projektaktiviteter som avslutas inom den valda perioden eller de valda datumen kommer att ingå.

  Prioritet

  Välj ett värde i listan.

  Åtgärder krävs

  Välj om åtgärder krävs eller inte.

  procent färdigt

  Markera kryssrutan om du endast vill inkludera affärsaktiviteter som är genomförda till viss del. Välj ett villkor och ange en procentsats, som måste vara ett tal mellan 0 och 100.

Knapparna som visas på fliken Enkelt filter oavsett vilken posttyp du filtrerar är:

 • Spara filter     Klicka på knappen Spara filter för att spara det här filtret med specificerade värden för framtida användning.

 • Öppna filter     Klicka på knappen Öppna filter för att använda ett sparat filter.

 • Fliken Avancerat filter    Använd den här fliken för att skapa en fråga som är specifik för dina behov.

 • Fliken Granska resultat    Använd den här fliken för att se resultatet för filtret och för att ta bort poster, om det behövs.

Överst på sidan

Använd fliken Avancerat filter

Med fliken Avancerat filter kan du ange den information du vill se genom att skapa en fråga. Du kan skapa ett eller flera villkor eller kriterier som måste uppfyllas för en viss post för att den ska tas med i resultatet.

Om du till exempel vill skicka gratulationer till alla dina aktiva affärskontakter vars årsdagar eller födelsedagar inträffar inom de kommande 60 dagarna, kan du skapa följande fråga, genom att använda parenteser för att gruppera värden: Active = Is Selected And (Anniversary = Next 60 days Or Birthday = Next 60 days).

Om du filtrerar en post som har anpassats med användardefinierade fält kan du fråga efter de värdena på fliken Avancerat filter.

fönstret avancerat filter

Obs!: Filterinställningarna Enkelt och Avancerat tillämpas båda på dina listresultat, så det är möjligt att oavsiktligt filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter väljer endast aktiva poster, men på fliken Avancerat filter väljer endast inaktiva poster, så visas inget resultat på fliken Granska resultat.

Använd den här

Om du vill

FÄLTNAMN

Välj fältet att filtrera efter.

Jämförelse

Markera den operator som du vill jämföra fältet med.

Jämför med

Skriv eller välj värdet för att jämföra med det valda fältet.

Gruppering

Använd parenteser för att ordna och gruppera raderna i frågan, om du använder fler än en rad med villkor i frågan.

Och eller Eller

Kombinera enskilda villkor med And eller med Or. Dessa operatorer är endast tillgängliga när mer än en rad med villkor anges.

Rensa alla

Börja om, rensa först alla villkor i formuläret.

Ta bort

Klicka för att ta bort den här raden i frågan.

Obs!: Det maximala antalet villkor som du kan skapa är 20.

Spara filter     Klicka på knappen Spara filter för att spara det här filtret med specificerade värden för framtida användning.

Öppna filter     Klicka på knappen Öppna filter för att öppna ett sparat filter.

Överst på sidan

Använd fliken Granska resultat

Du kan använda fliken Granska resultat för att se över och redigera resultatet av ett filter innan du använder det i en lista. Max antal objekt som kan visas i resultatlistan är 2 000.

fönster för att granska filterresultat

De poster som visas på den här fliken är resultatet av att tillämpa filtren enkelt och avancerat.

 • Ta bort en post från listan genom att avmarkera kryssrutan.

 • För att hitta ett objekt utan att rulla ned hela resultatlistan skriver du namnet i rutan Skriv eller välj från listan .

Spara filter     Klicka på knappen Spara filter för att spara det här filtret med specificerade värden för framtida användning.

Obs!: Om mer än 300 objekt är undantagna från resultatlistan kan rapportfrågan inte sparas.

Öppna filter     Klicka på knappen Öppna filter för att öppna ett sparat filter.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×