Filtrera och visa data i en annan webbdel med hjälp av webbdelen HTML-formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda HTML-formulärwebbdelen för att ansluta till och skicka data till en annan webbdel, till exempel listvywebbdelen.

Artikelinnehåll:

Använda formulärwebbdelen

Lägga till en webbdel på en sida

Ansluta webbdelen HTML-formulär till en annan webbdel

Anpassa webbdelen HTML-formulär

Anpassa standard HTML-formulärwebbdelen

Använda en textruta med flera rader

Använda alternativknappar

Använd en nedrullningsbar lista med val

Använda kryssrutor

Konfigurera gemensamma egenskaper för en webbdel

Utseende

Layout

Avancerade

Använda formulärwebbdelen

Du kan använda HTML-formulärwebbdelen för att ansluta till och skicka data till en annan webbdel. Du kan till exempel använda standard-HTML-formulärwebbdelen om du vill skriva ett regionnamn, skicka värdet till en listvywebbdel med kunddata och filtrera data efter den regionen. Du kan även anpassa HTML-formulärwebbdelen så att en användare exempelvis kan välja regionnamnet i en nedrullningsbar lista. Du kan använda textrutor, nedrullningsbara listor, textrutor med flera rader, kryssrutor eller alternativknappar på HTML-formulärwebbdelen.

Hur du ansluter fält till den andra webbdelen beror på hur den andra webbdelen har konfigurerats att använda webbdelsanslutningar.

Även om du kan ha fler än ett element (textruta, alternativknappar och så vidare) i formuläret kan bara ett fält anslutas till en listvywebbdel. Olika fält kan emellertid samtidigt anslutas till olika webbdelar. Du kan t.ex. ha en HTML-formulärwebbdel med en textruta och en uppsättning alternativknappar. Textrutan kan anslutas till en listvywebbdel och alternativknapparna till en annan. När användaren klickar på Kör-knappen filtreras båda listvywebbdelarna enligt den information som angivits på HTML-formulärwebbdelen.

Du kan ansluta två eller fler fält i HTML-formulärwebbdelen till en annan webbdel, om den webbdelen kan acceptera flera parametrar. I så fall kan du behöva ett SharePoint-kompatibelt webbdesignprogram, till exempel SharePoint Designer 2010, för att slutföra anslutningarna.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel på en sida

Om du vill redigera en sida måste du ha minst de behörigheter som erhålls när du läggs till i SharePoint-gruppen Medlemmar för <Webbplatsnamn> för webbplatsen.

 1. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet på en sida och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka där du vill lägga till en webbdel på sidan, klicka på fliken Infoga och sedan på Webbdel.

  Kommandot Webbdel

 3. Välj en kategori under Kategorier, till exempel Listor och bibliotek, markera den webbdel du vill lägga till på sidan, till exempel Meddelanden, och klicka sedan på Lägg till.

  Webbdelsväljaren

 4. När du markerar en webbdel visas information om webbdelen i Om webbdelen.

 5. Klicka på fliken Sida och sedan på Spara och stäng när du är klar med redigeringen av sidan.

Överst på sidan

Ansluta webbdelen HTML-formulär till en annan webbdel

Om du vill använda webbdelen HTML-formulär, ansluter du den till en annan webbdel som kan ta emot värden via en webbdelsanslutning, till exempel webbdelen Listvy. I listan som du vill filtrera och kolumnen som du vill filtrera, måste vara synliga i en webbdel på samma sida som webbdelen HTML-formulär. Information om hur du lägger till en webbdel för HTML-formulär på en sida finns i lägga till en webbdel på en sida.

 1. Bläddra till den sida som innehåller den webbdel du vill filtrera.

 2. Klicka på fliken Sida i menyfliksområdet och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

 3. Peka på webbdelen HTML-formulär, klicka på nedpilen, klicka på Anslutningar, peka på Skicka formulärvärden till och klicka sedan på namnet på den webbdel du vill länka till.

 4. Klicka på fliken Konfigurera anslutning i dialogrutan Välj anslutning.

 5. Välj det fält som överensstämmer med informationen från webbdelen HTML-formulär från Anslutningstyp-menyn.

Obs!: Fälten behöver inte ha samma namn, inte heller ska vara samma datatyp. Värden som skickas från webbdelen HTML-formulär är textvärden.

 1. Klicka på Slutför och sedan på Avsluta redigeringsläge längst upp på sidan.

Som standard kan du ange text i textrutan och sedan klicka på Kör eller trycka på RETUR. Den andra webbdelen visar bara de data som överensstämmer med texten som du angett. Om du vill rensa textrutan så att du kan ange ny text markerar du den aktuella texten och raderar den sedan.

Överst på sidan

Anpassa webbdelen HTML-formulär

Du kan anpassa HTML-formulärwebbdelen antingen med Källredigeraren, som finns i verktygsfönstret HTML-formulärwebbdel, eller ett SharePoint-kompatibelt webbdesignprogram, till exempel SharePoint Designer 2010. I stället för standardtextrutan kan du använda alternativknappar, kryssrutor, flerradiga textrutor och listrutor. Du kan även lägga till etiketter och tilldela ett standardvärde.

Tänk på följande om du anpassar HTML-formulärwebbdelen:

 • Endast en Kör-knapp (som använder INPUT-elementet) kan användas för att överföra data till en annan webbdel.

 • HTML-formulärwebbdelen använder FORM-elementet. Vissa HTML-element kan inte användas i FORM-elementet, inklusive HTML-, BODY-och FORM-elementen.

 • Alla fältnamn i formuläret måste vara unika. Varje namnvärde används till att ansluta till ett motsvarande kolumnnamn i webbdelen som du ansluter till.

Om du vill anpassa formulärwebbdelen använder du knappen Källredigeraren för att visa dialogrutan Textredigerare och ändrar eller lägger till HTML-källkoden.

Obs!: Webbdelen HTML-formulär endast får data till en annan kopplas webbdel – det går inte att hämta data från en annan kopplas webbdel. Du kan till exempel använda webbdelen HTML-formulär som ett detaljformulär ska visas en rad med data.

Överst på sidan

Anpassa standardversionen av webbdelen HTML-formulär

Gör följande om du vill anpassa standard-HTML-formulärwebbdelen:

 1. Sidan visar webbdelen HTML-formulär i menyfliksområdet klickar du på den fliken Redigera och klicka sedan på den med kommandot Redigera.

 2. Peka på webbdelen HTML-formulär, klickar du på nedpilen och klicka sedan på Redigera webbdel.

 3. Klicka på knappen Källredigeraren i verktygsfönstret.

 4. Dialogrutan Textpost öppnas med standard-HTML-kod.

Koden blir enklare att läsa och ändra om du infogar vagnreturer i texten för att bryta raderna enligt följande:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Du kan ändra det första INPUT-elementet på flera sätt genom att ändra namnet på ett fält, lägga till en etikett för ett fält eller lägga till ett standardvärde.

Egenskap

Beskrivning

Fältnamn

Namnet på rutan standardtext i webbdelen formulär är T1. Det här är det namn som visas i dialogrutan Konfiguration anslutning . Om du vill ge fältet ett mer beskrivande namn, Skriv ett nytt namn i stället för T1. Ta inte bort citattecknen.

Fältetikett

Du kan lägga till etikettext före eller efter formulärfältet. Skriv texten utan citattecken.

standardvärde

Du kan lägga till ett standardvärde för textrutefältet. Användaren kan acceptera värdet genom att klicka på knappen Kör eller ändra det genom att skriva ett eget värde. Om du vill lägga till ett standardvärde använder du attributet value.

Om du exempelvis vill ange ett mer meningsfullt namn, lägga till ett standardvärde och lägga till en etikett kan du göra följande:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Du kan ändra det andra INPUT-elementet genom att ändra knappens namn, enligt följande exempel:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Du kan även lägga till andra HTML-element före och efter DIV-elementet. Ett mycket användbart och enkelt sätt att göra det möjligt för användaren att snabbt uppdatera sidan och återställa FORM-elementen är exempelvis att lägga till en anchor-tagg för den aktuella sidan efter det avslutande DIV-elementet. Exempel:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Viktigt!: Ändra inte HTML-koden i dialogrutan Textredigerare som helst. Webbdelen HTML-formulär skapas dynamiskt skript rutinmässiga vid körning skapa en anslutning till den andra webbdelen. Ändra inte VidTangentNed eller vid klickning händelsekoden eller oavsiktligt kan du ta bort webbdelen HTML-formulär.

Överst på sidan

Använda en textruta med flera rader

Elementet TEXTAREA definierar en inmatningskontroll för flera rader text. Attributet ROWS anger antalet rader som visas i textfältet. Attributet COLS anger teckenbredden på textområdet. I följande exempel ser användaren en textruta med 5 rader om 30 tecken. När användaren anger text i rutan kommer texten att brytas efter 30 tecken.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tips: Kontrollera att det finns inte utrymme i källkoden direkt efter vinkelparentesen (>).

Överst på sidan

Använda alternativknappar

Alternativknappar ger en användare ömsesidigt uteslutande alternativ. I följande exempel visas tre alternativknappar. Använd samma namn för varje alternativknapp. Man brukar lägga till etiketter efter varje knapp. Om du vill formatera varje alternativknapp på en egen rad använder du BR-elementet.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Överst på sidan

Använda en nedrullningsbar lista med alternativ

Om det finns många ömsesidigt uteslutande alternativ kan det vara bra att använda en nedrullningsbar lista med hjälp av SELECT-elementet. Alla alternativ visas i listan men användaren kan bara välja ett alternativ. Texten efter den avslutande hakparentesen i OPTION-elementet är det som visas i den nedrullningsbara listan.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Om du vill ange ett standardvärde, till exempel Spanien, gör du följande:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Överst på sidan

Använda kryssrutor

Om det finns flera alternativ som inte är ömsesidigt uteslutande kan det vara bra att använda kryssrutor. Varje alternativ visas som en separat kryssruta och användaren kan markera ett, flera eller alla alternativ. Med det här alternativet måste en webbdel som accepterar flera parametrar vara en del av webbdelsanslutningen.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Om du vill ange ett standardvärde, till exempel Spanien, gör du följande:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Överst på sidan

Konfigurera de gemensamma egenskaperna för en webbdel

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Du kan ändra egenskaperna för en webbdel i verktygsfönstret.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Rubrik

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Tjocklek

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan är markerad visas webbdelen bara när du arbetar med sidan, med tillägget (dold) bredvid rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger vilken zon på sidan som webbdelen finns på.

Obs!: Zoner på sidan anges inte i listrutan när du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerad

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Markera något av följande:

Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stödjer den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×