Filtrera information i en Excel-tabell

När du fyller i information i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubriken.

En Excel-tabell som visar inbyggda filter

Om du vill snabbfiltrera gör du följande:

 1. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken på den kolumn som du vill filtrera.

 2. I listan med text eller siffror avmarkerar du rutan (Markera alla) högst upp på listan och markerar sedan rutorna för de objekt du vill visa i tabellen.

Filtergalleri

Tips: Om du vill se fler element i listan drar du i handtaget i filtergalleriets nedre högra hörnet för att förstora.

 1. Klicka på OK.

Filtreringspilen i tabellrubriken ändras till följande ikon Använd filterikon för att visa att ett filter har använts. Klicka på den för att ändra eller rensa filtret.

Filtergalleri som visar kommandot Rensa filter

Filtrera efter särskilda siffror eller text

 1. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken på den kolumn som du vill filtrera.

 2. Om kolumnen innehåller siffror klickar du på Talfilter. Om kolumnen innehåller textposter klickar du på Textfilter.

 3. Välj filtreringsalternativ och ange sedan dina filtervillkor.

  Om du till exempel vill visa siffror över en viss summa väljer du Större än eller lika med, och skriver sedan in siffran i rutan intill.

  Dialogrutan Anpassa autofilter

  Om du vill filtrera med två villkor, anger du filtervillkoren i bägge rutorna och väljer Och för båda villkoren eller Och för att något av villkoren är sant.

Om du vill filtrera objekt efter färg

Om du har använt olika färger på celler eller fonter eller en villkorsstyrd formatering, kan du filtrera efter de färger eller ikoner som visas i tabellen.

 1. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken på den kolumn där färgformatering eller villkorlig formatering har tillämpats.

 2. Klicka på Filtrera efter färg och välj sen den cellfärg, fontfärg eller ikon du vill filtrera med.

  Filtrera efter färg

  Vilka olika sorters färgval som är tillgängliga beror på vilka sorters format du angett.

Filtrera tabellinformation med hjälp av utsnitt

Utsnitt lades till i Excel 2010 för att kunna filtrera pivottabellinformation på ett nytt sätt. I Excel 2013 kan du också skapa utsnitt för att filtrera din tabellinformation. Ett utsnitt är mycket användbart eftersom det tydligt indikerar vilken information som visas i tabellen efter att informationen filtrerats.

Tabellutsnitt

Så här kan du skapa ett utsnitt för att filtrera din information:

 1. Klicka var som helst i tabellen för att visa Tabellverktyg på menyfliken.

  Tabellverktyg på menyfliken

 2. Klicka på Design och Infoga utsnitt.

  Knappen Infoga utsnitt på fliken Design i Tabellverktyg

 3. I dialogrutan Infoga utsnitt markerar du de rutor du vill skapa utsnitt för.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt skapas för varje tabellrubrik du markerat i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. I varje utsnitt markerar du de objekt du vill visa i din tabell.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och väljer sedan de objekt du vill visa.

Tips: Om du vill förändra utsnittens utseende, klickar du på utsnittet för att visa Utsnittsverktyg på menyfliken och använder sedan en utsnittsstil eller ändrar inställningarna under fliken Alternativ.

Mer information om att filtrera data

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×