Filtrera en tabell (Power Query)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Filtrering av rader i Power Query kan du inkludera eller exkludera rader baserat på ett värde. När en kolumn är filtrerad visas en liten filterikonen ( Filterikonen ) i kolumnrubriken. Du kan filtrera en kolumn med flera metoder:

Jag vill

Filtrera en kolumn med ett automatiskt filter

Filtrera en kolumn med textfilter

Filtrera en kolumn med filter för tal eller datum/tid

Filtrera flera kolumner

Filtrera en kolumn efter radposition

Behålla översta raderna

Behålla översta 100 raderna

Behålla radintervallet

Ta bort översta raderna

Ta bort alternerande rader

Närliggande avsnitt

Filtrera en kolumn med ett automatiskt filter

 1. Markera den kolumn som du vill filtrera.

 2. Klicka på nedpilen ( Nedpil ).

 3. Avmarkera (Markera alla) alla kolumner.

 4. Markera de kolumnvärden som du vill ha med i tabellen.

 5. Klicka på OK.

  Markera en kolumn

  Meddelanden:  Endast de översta 1 000 distinkta värdena i kolumnen läses in i filterlistan när du filtrerar en kolumn. Om det finns 1 000 eller fler värden i kolumnen i Frågeredigeraren som du filtrerar, visas ett meddelande om att värdena i filterlistan kan vara ofullständiga och länken Läs in fler blir tillgänglig. Klicka på länken Läs in fler för att läsa in de översta 1 000 distinkta värdena.

  • Om det finns exakt 1 000 distinkta värden igen visas listan med ett meddelande om att listan fortfarande kan vara ofullständig.

  • Om det finns färre än 1 000 distinkta värden visas den fullständiga listan med värden.

  Obs!: Frågeredigeraren visas endast när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query.

Överst på sidan

Filtrera en kolumn med textfilter

Utöver steget i Filtrera en kolumn kan du filtrera ett textvärde med hjälp av snabbmenyn Textfilter.

 1. Klicka på nedpilen ( Nedpil ) i kolumnen som innehåller ett textvärde som du vill filtrera på.

 2. Klicka på Textfilter och ange typ av likhet: Lika med, Är inte lika med, Börjar med, Slutar med, Innehåller eller Innehåller inte.

Överst på sidan

Filtrera en kolumn med filter för tal eller datum/tid

Utöver steget i Filtrera en kolumn kan du filtrera ett talvärde eller värde för datum/tid med hjälp av menyn Talfilter eller Datum/tid-filter.

Filtrera en kolumn med Talfilter eller Filter för datum/tid

 1. Klicka på nedpilen ( Nedpil ) i kolumnen som innehåller ett talvärde eller värde för datum/tid som du vill filtrera på.

 2. Klicka på Talfilter eller Filter för datum/tid och ange typ av likhet: Lika med, Är inte lika med, Större än, Större än eller lika med, Mindre än, eller Mindre än eller lika med.

Överst på sidan

Filtrera flera kolumner

Om du vill filtrera flera kolumner väljer du ytterligare en kolumn och upprepar ett av filtreringsstegen.

Formeln Table.SelectRows() nedan returnerar exempelvis en fråga som har filtrerats efter Status och År.

Filtrera resultat

Överst på sidan

Filtrera en kolumn efter radposition

Filtrering av rader efter position är ungefär som att filtrera rader efter värde, förutom att raderna ska sparas eller tas bort efter position i tabellen i stället för efter cellvärde.

Med Microsoft Power Query för Excel kan du filtrera en kolumn efter position med flera metoder:

Obs!:  När du anger ett område eller mönster är den första raden i en tabell rad noll (0), inte rad ett (1). Du kan skapa en indexerad kolumn där du ser radpositionerna innan du tar bort rader.

Behålla översta raderna

 1. Högerklicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Klicka på Behåll översta raderna.

 3. I dialogrutan Behåll översta raderna anger du Antal rader.

Behålla översta 100 raderna

 1. Högerklicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Klicka på Behåll översta 100 raderna.

Behålla radintervallet

 1. Högerklicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Klicka på Behåll radintervall.

 3. Om du vill definiera intervallet anger du Första raden och Antal rader i dialogrutan Behåll radintervall.

Ta bort översta raderna

 1. Högerklicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Klicka på Ta bort översta raderna.

 3. Ange Antal rader i dialogrutan Ta bort översta raderna.

Ta bort alternerande rader

 1. Högerklicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Klicka på Ta bort alternerande rader.

 3. Om du vill definiera det alternerande radmönstret anger du Första raden att ta bort, Antal rader att ta bort och Antal rader att behålla i dialogrutan Ta bort alternerande rader.

Överst på sidan

Närliggande avsnitt

Ta bort rader med fel

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×