Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

Videorekommendationer

PowerPoint 2010: .wmv

PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2016 för Mac: .mp4-filer kodade med H.264-video och AAC-ljud

Ljudrekommendationer

PowerPoint 2010: .wav, .wma

PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2016 för Mac: .m4a-filer kodade med AAC-ljud

De här namnen och formaten låter komplicerade, men du kan enkelt konvertera till och använda dessa format utan att behöva veta mer än just namnen.

Format som stöds

Videofilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

Windows-videofil (vissa AVI-filer kan kräva ytterligare codec-enheter)

.asf

Windows-videofil (vissa AVI-filer kan kräva ytterligare codec-enheter)

.avi

MP4-videofil*

.mp4, .m4v, .mov

Filmfil

.mpg eller .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Windows Media Video-fil

.wmv

*Endast PowerPoint 2013 och senare. 32-bitarsversionen av PowerPoint 2010 kan bara spela upp .mp4- eller .mov-filer om datorn har en QuickTime-spelare installerad. (Mer information finns i Ladda ned QuickTime för Windows på Apples webbplats.)

**Adobe Flash är inte tillgängligt i Office på en Windows RT-dator. Vill du se vilken version av Office du använder?

Ljudfilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

AIFF-ljudfil

.aiff

AU-ljudfil

.au

MIDI-fil

.mid eller .midi

MP3-ljudfiler

.mp3

Advanced Audio Coding – MPEG-4-ljudfil*

.m4a, .mp4

Windows-ljudfil

.wav

Windows Media-ljudfil

.wma

*Endast PowerPoint 2013 och senare. 32-bitarsversionen av PowerPoint 2010 kan bara spela upp .mp4- eller .mov-filer om datorn har en QuickTime-spelare installerad. (Mer information finns i Ladda ned QuickTime för Windows på Apples webbplats.)

Ytterligare information

 • Om uppspelningen går långsamt, det är fördröjningar mellan ljud och bild, ljudet hackar eller bildrutor försvinner läser du Tips för bättre ljud- och videouppspelning och kompatibilitet.

 • PowerPoint kan också stödja fler filtyper om du installerar ytterligare codec på datorn. Läs Har du problem med uppspelning (i PowerPoint)? om du vill veta mer om att hitta codec för datorn

  och få mer information om hur de fungerar.

 • Vissa äldre videofilformat kanske inte kan komprimeras eller exporteras på rätt sätt i Office på en Windows RT-dator. Använd i stället moderna medieformat som H.264 och AAC (Advanced Audio Coding), som stöds av PowerPoint 2013 RT. AAC-formatet stöds i PowerPoint 2010 om rätt codec (som ffDShow) är installerat. Vill du se vilken version av Office du använder?

Ljud från iTunes-butiken kanske inte spelas upp vid delning

Musikfiler som köpts i iTunes-butiken kan bara spelas upp på auktoriserade datorer, så användare som du delar presentationer med kanske inte kan spela upp iTunes-filer.

PowerPoint 2016 för Mac

Videofilformat som stöds i PowerPoint 2016 för Mac

Filformat

Filnamnstillägg

AVI-film (vissa .avi-filer kan kräva ytterligare codec)

.avi eller .vfw

MPEG-4-film

.mp4, .mpg4

Apple MPEG-4-film

.m4v

MPEG-film

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

MPEG-2-video

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

QuickTime-film

.mov eller .qt

DV-film

.dv eller .dif

Ljudfilformat som stöds i PowerPoint 2016 för Mac

Filformat

Filnamnstillägg

AIFF-ljudfil

.aiff eller .aif

AU-ljudfil

.au eller .snd

MP3-ljudfil

.mp3 eller .mpga

MP2-ljud

.mp2

MPEG-4-ljudfil

mp4 eller .mpg4

Waveform Audio-fil

.wav, .wave, .bwf

Audible.com-ljud

.aa eller .aax

Apple MPEG-4-ljud

.m4a

Advanced Audio Coding – MPEG-2-ljudfil

.aac eller .adts

Apple CoreAudio-format

.caf

Adaptive Multi-rate-ljud

.amr

Ringsignal

.m4r

AC-3-ljud

.ac3

Enhanced AC-3-ljud

.eac3, .ec3

Windows Media-filer (.wmv, .wma) stöds inte i PowerPoint 2016 för Mac. Om du har Flip4Mac installerat på din Mac och du redan har en .wmv- eller .wma-fil i en bild så kommer PowerPoint 2016 för Mac att fråga om du vill konvertera den till en .mp4- eller .mp3-fil.

PowerPoint för Mac 2011

Videofilformat som stöds i PowerPoint för Mac 2011

Filformat

Filnamnstillägg

AVI-film

.avi, .vfw

DVI-film

.dv, .dif

MPEG-film

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

MPEG-2-video

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

MPEG-4-film

Apple MPEG-4-film

.mp4, .mpg4

.m4v

QuickTime-film

.mov, .qt

Windows Media Video-fil

.wmv*

* Windows Media-format (.wmv) kräver att du installerar plugin-programmet Flip4Mac för uppspelning i Mac OS X.

Ljudfilformat som stöds i PowerPoint för Mac 2011

Filformat

Filnamnstillägg

AC-3-ljud

Enhanced AC-3-jud

.ac3

.eac3, .ec3

Adaptive Multi-Rate-ljud

.amr

Apple Lossless-ljud

.m4a

AU-ljud

.au, .snd

Audible.com-ljud

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie-ljud^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4-ljud

.mp4, .mpg4, .m4a

Ringsignal

.m4r

Windows Media-ljud*

.wma, .asf

Windows Waveform Audio-fil

.wave, .wav, .bwf

^QuickTime Virtual Reality (QTVR)-filer, som också har filnamnstillägget .mov eller .qt kan inte spelas upp i en PowerPoint för Mac 2011-presentation.

* Windows Media-format (.wmv/.vma) kräver plugin-programmet Flip4Mac för uppspelning i Mac OS X.

Infoga filen i bilden

När du har en konverterad mediefil i ett lämpligt format med rätt kodning kan gå tillbaka till den PowerPoint 2016 för Mac-bilden som du vill infoga video- eller ljudfilen i. På fliken Infoga i menyfliksområdet klickar du på Ljud eller Video. (Komplett information om hur du infogar mediefilen finns i Lägga till video i en PowerPoint 2016 för Mac-presentation eller Lägga till ljud i ett bildspel i PowerPoint 2016 för Mac.)

Ljud från iTunes-butiken kanske inte spelas upp vid delning

Musikfiler som köpts i iTunes-butiken kan bara spelas upp på auktoriserade datorer och användare som du delar presentationer med kanske inte kan spela upp iTunes-filer.

Videofilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

MP4-videofil

.mp4, .m4v, .mov

Filmfil

.mpg eller .mpeg

Ljudfilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

AIFF-ljudfil

.aiff

AU-ljudfil

.au

MP3-ljudfiler

.mp3

AAC (Advanced Audio Coding) – MPEG-4-ljudfil

.m4a, .mp4

Videofilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

MP4-videofil

.mp4, .3gp, .ts

VP8, VP9

.webm, .mkv

Ljudfilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

MP3-ljudfiler

.mp3

AAC (Advanced Audio Coding) – MPEG-4-ljudfil

.m4a, .mp4, .3gp, .ts, .aac

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

.flac

Öppen källa

.mkv, .ogg

Du kan spela upp följande ljud- och videoformat i PowerPoint Mobile och PowerPoint för Windows Phone 10, men du kan inte spela upp YouTube-videor.

Videofilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

Windows Media-fil

.asf

Windows-videofil (vissa AVI-filer kan kräva ytterligare codec-enheter)

.avi

MP4-videofil

.mp4, .m4v, .mov

Filmfil

.mpg eller .mpeg

Adobe Flash-media

.swf

Windows Media Video-fil

.wmv

Ljudfilformat som stöds

Filformat

Filnamnstillägg

AIFF-ljudfil

.aiff

AU-ljudfil

.au

MIDI-fil

.mid eller .midi

MP3-ljudfiler

.mp3

Advanced Audio Coding – MPEG-4-ljudfil*

.m4a, .mp4

Windows-ljudfil

.wav

Windows Media-ljudfil

.wma

Fel format? Konvertera och infoga filen igen

Om PowerPoint inte låter dig infoga en video- eller ljudfil konverterar du den till det rekommenderade formatet:

 1. Gå till CloudConvert.com.

 2. Klicka på Select Files (Välj filer). Dialogrutan Öppna visas. Gå till mappen som innehåller video- eller ljudfilen som du vill konvertera.

  Välj mediefilen du vill konvertera i dialogrutan

  Om du vill använda en fil som finns i molnet väljer du pilen intill Select Files (Välj filer) och sedan molnsystemet (Box, Dropbox, Google Drive eller OneDrive) där filen finns.

 3. Markera mediafilen och klicka sedan på Öppna.

 4. Namnet på den valda mediafilen och dess format visas på sidan.

  Den markerade filen visas på sidan
 5. Klicka på knappen Format ( Knappen Format ) och välj rätt format för mediafilen.

  Med alternativen under knappen Format kan du ange vilket medieformat du vill konvertera till
 6. Klicka på knappen Konverteringsalternativ: Knappen Konverteringsalternativ

 7. Välj en video-codec och/eller en ljud-codec.

  Dialogrutan Konverteringsalternativ har alternativ för video-codec och ljud-codec

  (För de som är kunniga när det gäller medieformat finns fler alternativ i dialogrutan.)

 8. Klicka på OK.

  Webbsidan sammanfattar konverteringen: Formatet du börjar med anges på vänster sida och formatet filen kommer att konverteras till anges på höger sida.

 9. Klicka på den röda knappen Start Conversion (Starta konvertering) längst ned på sidan.

  Knappen Start Conversion (Starta konvertering)

  När konverteringen är slutförd visas en grön knapp med Download (Ladda ned) på sidan.

 10. Klicka på Download (Ladda ned).

  När konverteringsprocessen är slutförd visas en grön nedladdningsknapp som gör att du kan kopiera den konverterade mediefilen till din dator

  Filen kopieras till Windows-mappen Nedladdningar. Du kan sedan flytta den till vilken mapp som helst. Du kan nu infoga den i PowerPoint-presentationen.

  Den konverterade filen kopieras till mappen Nedladdningar på din dator

(CloudConvert.com är fristående från Microsoft. Microsoft ger inga garantier, underförstådda eller andra, vad gäller tjänstens pålitlighet eller prestanda.)

Gå tillbaka till fliken i PowerPoint där du vill infoga video- eller bildfilen. I menyfliksområdet, på fliken Infoga, i gruppen Media väljer du pilen under Ljud eller Video och sedan lämpligt kommando för att infoga filen.

På fliken Infoga i menyfliksområdet i PowerPoint väljer du Ljud eller Video

Fullständig information om hur du infogar en mediefil finns i :

Mer information finns i

Lägg till ljud i din presentation

Lägg till och spela upp en video i en presentation

Infoga eller länka till en video på YouTube

Filformat som stöds i PowerPoint

PowerPoint 2016-videor spelas inte upp på sekundär skärm

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×