Filformat för sparade arbetsböcker

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet kanske inte gäller alla språk.

Vilka filformat som visas i dialogrutan Spara som varierar beroende på vilken typ av blad är aktivt. Om du sparar filen i ett annat format i de flesta fall konverteras bara det aktiva bladet. Växla till varje blad om du vill konvertera andra blad i en arbetsbok och spara separat.

Fi le format

Beskrivning

Excel-arbetsbok (.xlsx)

Standard formatet XML-baserade arbetsbok för Microsoft Excel 2008 för Mac, Microsoft Excel för Mac 2011 och Excel 2007 och Excel 2010 för Windows. Det går inte att lagra VBA-makrokod eller Excel 4.0-makroblad.

Excel 97-2004-arbetsbok (.xls)

Kompatibelt med Excel 98 till och med Excel 2004 för Mac och Excel 97 till och med Excel 2003 för Windows. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Excel-mall (.xltx)

Sparar arbetsboken som en XML-baserad mall som du kan använda för att starta nya arbetsböcker. Sparar inställningar, till exempel formatering, rubriker, formler och anpassade verktygsfält. Det går inte att lagra VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad.

Excel 97-2004 mall (.xlt)

Sparar arbetsboken som en mall du kan använda som utgångspunkt för nya arbetsböcker. Kompatibelt med Excel 98 till och med Excel 2004 för Mac och Excel 97 till och med Excel 2003 för Windows. Sparar inställningar som formatering, rubriker, formler, VBA-makron och anpassade verktygsfält. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Kommaavgränsade värden (.csv)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil där värdena i cellerna separeras med kommatecken.

Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Webbsida (.htm)

Sparar arbetsboken för visning på webben. HTML är standardformatet för webben och kan visas i Macintosh- och Windows webbläsarna.

PDF

Exporterar de markerade cellerna, det aktiva bladet eller alla blad i arbetsboken till PDF-filer, likadan ut på Macintosh- och Windows-datorer.

Binär Excel-arbetsbok (.xlsb)

Lagrar data i binärt format. Tar mindre tid att spara och hjälper till att skydda känsliga data. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm)

Det XML-baserade arbetsboksformat för Microsoft Excel 2008 för Mac, Microsoft Excel för Mac 2011 och Excel 2007 och Excel 2010 för Windows som bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Makroaktiverad Excel-mall (.xltm)

Sparar arbetsboken som en XML-baserad mall som bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Excel 2004 XML-kalkylblad (.xml)

Exporterar arbetsboksdata till en XML-datafil som använder Excel 2004 XML-kalkylblad schema. Talprecision, grafik och annan formatering behålls inte.

Excel-tillägg (.xlam)

Sparar det aktiva bladet som ett XML-baserat tillägg, ett tilläggsprogram som kör extra kod. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Excel 97-2004-tillägg (.xla)

Sparar det aktiva bladet som ett tillägg, ett tilläggsprogram som körs ytterligare kod. Kompatibla med Excel 98 till Excel 2004 för Mac och Excel 97 till Excel 2003 för Windows. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Enkel webbsidefil (.mht)

Sparar arbetsboken för visning på webben genom att skapa en enda fil som innehåller alla sidelement. Använder MIME HTML Internet-standard.

UTF-16 Unicode-Text (.txt)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil som överensstämmer med Unicode-standard. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Tabbavgränsad text (.txt)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil som tabbar separerar värden i celler. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Windows formaterad Text (.txt)

Exporterar data på det aktiva bladet till en Windows-kompatibel text där värdena i cellerna separeras med tabbar. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

MS-DOS formaterad Text (.txt)

Exporterar data på det aktiva bladet till en fil för MS-DOS-kompatibel text där värdena i cellerna separeras med tabbar. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Windows kommaavgränsad (.csv)

Exporterar data på det aktiva bladet till en Windows-kompatibel text där värdena i cellerna separeras med kommatecken. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

MS-DOS kommaavgränsad (.csv)

Exporterar data på det aktiva bladet till en fil för MS-MS-DOS-kompatibel text där värdena i cellerna separeras med kommatecken. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Utrymme avgränsad Text (.prn)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil som använder blanksteg för att skilja värden åt i celler. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Dataöverföringsformat (.dif)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil som kan användas för att utbyta data med andra kalkylbladsprogram. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Symbolisk länk (.slk)

Exporterar data på det aktiva bladet till en textfil som är kompatibelt med Multiplan och andra kalkylbladsprogram. Cellegenskaper, formler, grafik och annan formatering behålls inte.

Excel 5.0/95 arbetsbok (.xls)

Formatet arbetsbok som är kompatibla med Excel 5.0 för Mac och Excel 95 för Windows. Bevarar VBA-makrokod och Excel 4.0-makroblad. VBA-makron körs inte i Excel 2008.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×