Figursätta text runt en bild i Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I detta avsnitt beskrivs hur du kan styra hur text figursätts runt en bild eller WordArt i en publikation. Genom att ändra figursättning kan du ändra förhållandet mellan texten och bilden.

Obs!: Avsnittet täcker inte justering av text längs böjda linjer (detta kan inte göras i Publisher) eller textflöde i kolumner. Om du vill lära dig att rotera text så att den kan läsas lodrätt eller hur textflöde styrs, kan du klicka på en länk i avsnittet Se även.

Innan du lär dig hur du radbryta textär det viktigt att förstå skillnaderna mellan att arbeta med text i skriva ut och Web publikationer.

Text och bild i tryckta publikationer

För tryckta publikationer finns det flera alternativ för figursättning av text runt en bild så att du kan placera en bild var du vill.

Obs!: Ta reda på om du arbetar i en tryckt publikation genom att titta på namnlisten. Den visar antingen Tryckt publikation eller Webbpublikation, beroende på typen av publikation som är öppen. En tryckt publikation är en publikation som påbörjas från en guide för tryckta publikationer eller en tom tryckt publikation. Tryckta publikationer är utformade för tryck snarare än för webben.

Följande exempel belyser vanliga figursättningsalternativ.

fyra figursättningsalternativ visas

1. Över- och nederkant  Texten stannar vid överkanten av bildens ram och fortsätter under ramens nederkant. Om en bild befinner sig vid den övre eller nedre marginalen av en publikation när du väljer detta alternativ, figursätts texten endast runt bildens över- eller nederkant.

2. Tätt  Texten figursätts tätt runt själva bilden istället för runt ramen. Alternativet Genom liknar Tätt men gör att text figursätts ännu närmare bildens kontur för vissa bilder.

3. Rektangulär  Texten figursätts runt ramen istället för runt själva bilden.

4. Ingen  Texten beter sig som om det inte finns någon bild och kan sättas under eller över bilden beroende på objektordningen. (Ändra ordning för en bild genom att klicka på den och peka på OrdnaOrdna-menyn.)

Obs!: 

 • Om din tryckta publikation innehåller en tabell ska du komma ihåg att det inte går att figursätta text i tabeller runt bilder eller WordArt.

 • Om du konverterar en tryckt publikation till en webbpublikation går figursättningen som du ställde in i den tryckta publikationen förlorad.

Text och bilder i webbpublikationer

I webbpublikationer kan du inte använda de automatiska figursättningsverktygen i Publisher för att figursätta text runt bilder.

Obs!: Ta reda på om du arbetar i en tryckt publikation genom att titta på namnlisten. Den visar antingen Tryckt publikation eller Webbpublikation, beroende på typen av publikation som är öppen. En tryckt publikation är en publikation som påbörjas från en guide för tryckta publikationer eller en tom tryckt publikation. Tryckta publikationer är utformade för tryck snarare än för webben.

Detta betyder att:

 • Om du placerar en bild i ett stycke text i en webbpublikation, kommer bilden antingen att täcka över texten som ligger bakom bilden eller så kommer bilden att täckas av texten (beroende på hur du ställer in bildens ordning med hjälp av kommandot Ordning i Ordna-menyn).

 • Du kan placera bilder och text sida vid sida men flera textrutor måste användas för att få önskat resultat.

  Lär dig hur man skapar och kopplar textrutor så att text flödar från en ruta till en annan genom att klicka på en länk i avsnittet Se även.

Figursätta text runt en bild

Styr hur text flödar runt en bild genom att ställa in figursättning för bilden:

 1. Klicka på bilden.

 2. Klicka på BildFormat-menyn och klicka sedan på fliken Layout.

 3. Klicka på den Figursättning som du vill ha och klicka sedan på OK.

Obs!: 

 • Om du figursätter text runt WordArt klickar du på WordArt istället för BildFormat-menyn.

 • Om du inte ser alternativen för Figursättning på fliken Layout, arbetar du med en webbpublikation. Du kan inte figursätta text i webbpublikationer.

 • Det går inte att figursätta text runt en bild eller WordArt i en tabell. Alternativen för Figursättning är tillgängliga när du klickar på en bild i en tabell, men texten påverkas inte om du klickar på ett alternativ.

 • Lär dig hur man finjusterar en figursättning genom att ändra form på bildens ram eller avståndet mellan texten och bilden genom att klicka på en länk i avsnittet Se även.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×