Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik

Microsoft Office-diagnostiken i Microsoft Office 2007-systemet är en serie diagnostiska test som du kan använda för att undersöka varför datorn kraschar (stängs på ett onormalt sätt). De diagnostiska testerna kan lösa några problem direkt och hjälpa dig att hitta sätt att lösa andra problem.

Viktigt!  Diagnostisk information som samlas från din dator sammanställs och sparas på datorn. När Office-diagnostiken fastställer att informationen kan vara nyttig för att hjälpa dig identifiera och lösa ett problem får du frågan om du vill skicka informationen till Microsoft. Efter testerna har genomförts uppmanas du gå till en webbsida för att få råd baserat på resultaten från testerna. All information som du skickar till Microsoft är helt anonym, och ingen information går att koppla till dig. Om du vill ha mer information om sekretess läser du vår sekretesspolicy.

Artikelinnehåll

Vad gör de diagnostiska testen?

Hur kör jag Office-diagnostik?

Vad gör de diagnostiska testen?

När du kör Office-diagnostik kör du vanligtvis alla test. Ibland körs emellertid inte vissa test, t.ex. om du kör en serverversion av Microsoft Windows eller om en administratör har inaktiverat vissa test.

Office-diagnostik omfattar:

 • Installationsdiagnostik     Det här testen kontrollerar om filer och registerinställningar i installationsprogrammet för Microsoft Office 2007-systemet är skadade. Filer och inställningar kan skadas av virus eller av maskinvara som är felaktigt konfigurerad.

  Här följer viktig information om det här testet:

  • Testet kan ta 15 minuter eller mer att köra.

  • Det här testet kanske inte kan köras ordentligt om du är inloggad på systemet med Terminal Services eller Fjärrskrivbord.

  • I vissa ovanliga situationer när du kör testet kan du uppmanas att sätta i installationsskivan för Microsoft Office. Se till att du har tillgång till skivan eller det nätverk där du installerade Office ifrån.

   Obs!  I tidigare versioner av Office kallades den här funktionen Identifiera och reparera.

 • Diskdiagnostik     Det här testet söker efter tecken på problem på hårddisken. Testet söker särskilt efter fel som loggas av följande:

  • Windows systems händelselogg

  • Den självbevakande, analys- och rapportfunktionen (SMART) på hårddisken. SMART är en funktion som tillhandahålls av vissa diskenhetstillverkare för att informera användarna om potentiella hårddiskproblem.

 • Minnesdiagnostik    Det här testet kontrollerar om datorns RAM-minne (Random Access Memory) fungerar som det ska.

  Obs!  Som standard är det här testet inaktiverat på serverversioner av Windows.

 • Uppdateringsdiagnostik    Det här testet kontrollerar om datorn är uppdaterad med de senaste kostnadsfria service pack-versionerna från Microsoft. Service pack-versioner utvecklas för att göra Office mer stabilt. Om din installation av Office saknar en eller flera service packs är det viktigt att du installerar den senaste service pack-versionen för Office så fort som möjligt. (Uppdateringar finns under Hämtningsbara filer på Microsoft Office Online. Klicka på Sök efter uppdateringar under Office Update.) Det här testet körs bara om du aktiverar det.

  Hur aktiverar jag testet Uppdateringsdiagnostik?

  Gör något av följande för att aktivera testet Uppdateringsdiagnostik i ett av dessa Microsoft Office 2007-systemet-program:

  • Word, Excel, PowerPoint eller Access

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Programnamn-alternativ, där Programnamn är namnet på programmet som du arbetar med, till exempel Word-alternativ.

   2. Klicka på Säkerhetscenter, klicka på Avancerade inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Sekretessalternativ.

   3. Markera kryssrutan Hämta med jämna mellanrum en fil som hjälper till att identifiera systemproblem.

   4. Vänta ungefär en vecka för att ge tid åt filhämtningen och kör sedan Microsoft Office-diagnostik igen.

  • Visio, Outlook, Publisher eller InfoPath

   1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och klicka sedan på Sekretessalternativ.

   2. Markera kryssrutan Hämta med jämna mellanrum en fil som hjälper till att identifiera systemproblem.

   3. Vänta ungefär en vecka för att ge tid åt filhämtningen och kör sedan Microsoft Office-diagnostik igen.

 • Kompatibilitetsdiagnostik     Det här testet identifierar versioner av Microsoft Office Outlook på din dator som kan stå i konflikt. Två olika versioner av Outlook kan inte finnas installerade på samma dator utan att orsaka instabilitet.

 • Leta efter kända lösningar     Det här testet kontrollerar informationen från Office-version 2007-krascher som skett nyligen på datorn. Därefter ansluter testet till en server för att leta efter lösningar som kan åtgärda problemet som orsakar krascherna.

Överst på sidan

Hur kör jag Office-diagnostik?

Innan du kör Office-diagnostik, och för att se till att testerna kan köras ordentligt, rekommenderar vi att du gör följande:

 • Planera för att utföra testerna under en tidsperiod då inte behöver använda systemet. Du bör särskilt undvika att använda systemet när Minnesdiagnostik körs.

 • Stäng ned så många pågående program som möjligt.

Gör följande i de här Microsoft Office 2007-systemet-programmen:

Access, Excel, PowerPoint och Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Programnamn-alternativ, där Programnamn är namnet på programmet som du arbetar med, till exempel Word-alternativ.

 2. Klicka på Resurser.

 3. Klicka på Felsök, Fortsätt och sedan på Starta diagnostikprogrammet.

InfoPath, OneNote, Outlook, Publisher, Project, SharePoint Designer och Visio

 1. Klicka på Office-diagnostikHjälp-menyn.

 2. Klicka på Fortsätt och sedan på Starta diagnostikprogrammet.

Hur kör jag Office-diagnostik om jag inte kan köra ett Office-program?

Om det behövs kan du köra Office-diagnostik från Start-menyn.

 • Klicka på Start i Microsoft Windows, peka på Alla program, peka på Microsoft Office, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Microsoft Office-diagnostik.

Överst på sidan

Gäller för: Access 2007, Office 2010, Outlook 2007, Excel 2007, Project Standard 2007, SharePoint Designer 2007, OneNote 2007, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Visio Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Visio 2007, Publisher 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk