Felsökning för uppringningskonferenser och kända problem

Denna artikel är för kunder som använder Microsoft som leverantör av konferens med uppringning. Den gäller inte kunder som använder en tredje part som ljudkonferensleverantör (ACP).

Uppringningskonferenser där Microsoft används som uppringningskonferens-leverantör är en ny funktion för Skype för företag – Online. Det finns problem och buggar. Dessa problem spåras, undersöks aktivt och kommer att vara potentiellt lösta när funktionen uppdateras i framtidens byggen i Office 365 och Skype för företag – Online.

Nu kan du använda det här som referens när du felsöker problem med att få igång uppringningskonferenser för användare i organisationen.

Felsökning för konferens med uppringning

I följande tabell räknas några av de vanligaste felen upp som du kan ställas inför och deras lösningar.

Problem

Lösning

Funktionen för att visa meddelanden när någon ansluter till eller lämnar ett möte är aktiverad när ett möte påbörjas men inaktiveras strax därefter.

Som standard är funktionen för att visa meddelanden när någon ansluter till eller lämnar ett möte inaktiverad för möten där deltagarna dels ansluter från Skype för företag-klienter, dels ringer in. Du kan aktivera sådana meddelanden i Alternativ för Skype-möte i Skype för företag-klienten. För möten där alla deltagare ringer in och ansluter till ett möte är meddelanden som standard aktiverade, eftersom deltagarna inte har tillgång till deltagarlistan. När ett möte har börjat med enbart deltagare som ringer in är meddelanden aktiverade, men när en deltagare ansluter till mötet via en Skype för företag-klient inaktiveras meddelanden. När meddelanden har inaktiverats kan de aktiveras på nytt via Alternativ för Skype-möte i Skype för företag-klienten.

Om en användare etableras för första gången genom att kopplas till en E5-licens är det inte säkert att välkomstmeddelandet för konferens med uppringning levereras till användarens e-postadress om postlådan inte har aktiverats.

Om det här problemet uppstår kan du alltid skicka informationen om konferens med uppringning igen via Konferens med uppringning i Skype for Business admin center eller via PowerShell. Läs Aktivera eller inaktivera e-postutskick när inställningar för konferens med uppringning ändras.

Obs!: För att PIN-koden för konferens med uppringning ska kunna skickas till användaren på nytt måste koden återställas. Det kan också göras via Konferens med uppringning i Skype for Business admin center eller via PowerShell.

Nedan följer en lista över kända problem vid uppringda konferenser.

Kända problem

Kommentarer

Det kan ta upp till 24 timmar innan konferens med uppringning-samtal visas i användningsrapporterna.

Vi kommer att genomföra förbättringar på det här området i kommande uppdateringar av tjänsten.

När en uppringare ringer till en konferensbrygga efter att mötet blivit låst av en Skype för företag-användare, finns det inte någon avisering i Skype för företag-klienten som säger att användaren väntar i lobbyn.

Det här är för närvarande avsiktligt, men vi har tagit till oss feedback och arbetar på att funktionen ska stödjas i kommande uppdateringar.

Mer information finns i

Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×