Felsöka databasåtgärder i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas - databasen skapades inte lyckas

SQL Server-problem

Komprimerad enhet, gästkonto och saknade Startguiden problem

Det går inte att starta Business Contact Manager för Outlook

Det går inte att öppna databasen – inloggningen misslyckades

Det går inte att ansluta till datorn eller delade Business Contact Manager-databasen

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

SQL Server inte installera eller starta

Det går inte att migrera Business Contact Manager-databasen

Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen

Ta bort Business Contact Manager för Outlook

Business Contact Manager-mappar som saknas

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Poster och objekt sorterar inte korrekt

Importera affärsdata

Arbetsgrupp problem

Ytterligare resurser

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas – Skapande av databas slutfördes inte

Business Contact Manager-databasen använder Microsoft SQL Server Express, en förenklad version av Microsoft SQL Server. Om SQL Server inte är tillgänglig kan du inte skapa någon databas. SQL Server-tjänsten kan vara otillgänglig av flera olika skäl.

Använd följande lista med SQL Server-scenarier när du försöker lösa problemet. Prova den lösning som verkar lämpligast.

SQL Server-problem

Starta SQLServer

Om följande meddelanden visas, följer du instruktionerna för att starta SQL Server-tjänsten.

 • Skapande av databas slutfördes inte eller misslyckades

 • Det går inte att skapa Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs. Starta tjänsten och starta om Outlook så att Startguiden visas igen.

 • Det går inte att ansluta till den lokala Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs. Du kan ansluta till en Business Contact Manager-databas som lagras på en annan dator.

 • Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs.

  Starta SQL Server-tjänsten

  Windows XP

  1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Prestanda och underhåll.

  3. Klicka på Administrationsverktygoch dubbelklicka sedan på Tjänster.

  4. Bläddra till SQL Server (MSSMLBIZ), klicka på den och sedan på Starta.

  Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

  2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

  3. Till vänster i fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server 2005.

  4. Till höger högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

  5. Öppna Microsoft Outlook igen. Nu bör det gå att ansluta till Business Contact Manager-databasen.

   Mer information om Microsoft SQL Server Express går du till webbplatsen Microsoft Supportoch finns i Knowledge Base.

Överst på sidan

Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-tjänsten behörighet för åtkomst till Business Contact Manager-mapp

Som standard loggar SQL Server-tjänsten in med nätverkstjänstkontot för att komma åt Business Contact Manager-mappen och skapa en databas. Om det inte går att skapa en databas kan det bero på att nätverkstjänstkontot saknar behörighet att logga in på SQL Server.

Det går att logga in på SQL Server med ett annat konto. Om något annat konto än nätverkstjänstkontot loggar in på SQL Server måste det kontot ha läs- och skrivbehörighet till Business Contact Manager-mappen.

Så här ger du behörighet till det konto som loggar in på SQL Server-tjänsten (nätverkstjänstkontot eller ett annat användarkonto) att komma åt Business Contact Manager-mappen:

Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

 2. Öppna Business Contact Manager-mappen genom att dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  där [användarnamn] är namnet på mappen för användarkontot där databasen inte kan skapas.

  Obs!: Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support.

 3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

 6. Klicka på OK.

 7. På fliken Säkerhet klickar du på Nätverkstjänst eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 8. Markera kryssrutorna Läsa och Skriva och klicka sedan på OK.

Windows Vista

 1. Klicka på Start och sedan på Dator.

 2. Öppna Business Contact Manager-mappen genom att dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  där [användarnamn] är namnet på mappen för användarkontot där en databas inte kan skapas.

  Obs!: Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support.

 3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

 5. I dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager klickar du på Lägg till.

 6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

 7. Klicka på OK.

 8. På fliken Säkerhet klickar du på Nätverkstjänst eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server.

 9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutorna Läsa och Skriva. Klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Bevilja nätverkstjänst användare konto fullständig behörighet till mappen MSSQL.1\Data

Huvudfilerna i Business Contact Manager-databasen, master.mdf och mastlog.ldf, finns i mappen C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Ibland händer det att nätverkstjänstkontot som loggar in på SQL Server inte har läsbehörighet till de privata nyckelbehållarna och då går det inte att skapa en databas.

Så här gör du om du vill ge nätverkstjänstkontot full kontroll över mappen MSSQL.1\Data.

Windows XP

 1. Klicka på Startoch sedan på Den här datorn.

 2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Högerklicka på mappen Data och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

 6. Klicka på OK.

 7. På fliken Säkerhetklickar du på Nätverkstjänst.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 8. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

Windows Vista

 1. Klicka på Startoch sedan på Dator.

 2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Högerklicka på mappen Data och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

 5. I dialogrutan Behörigheter för Data klickar du på Lägg till.

 6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

 7. Klicka på OK.

 8. På fliken Säkerhetklickar du på Nätverkstjänst.

 9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Protokoll för SQL Server inte är aktiverat (endast Windows Vista)

Named Pipe-protokollet för SQL Server är inaktiverat. Det här problemet uppstår ibland om du använder Windows Vista. Så här aktiverar du protokollet.

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

 3. Klicka på Nätverkskonfiguration för SQL Server 2005 i SQL Server Configuration Manager och sedan på Protokoll för MSSMLBIZ.

 4. Dubbelklicka på Namngivna pipes i det högra fönstret.

 5. Klicka på pilen till höger om Aktiverad i dialogrutan Egenskaper för namngivna pipes och välj sedan Ja.

  Stäng fönstret SQL Server Configuration Manager och starta sedan Outlook där du kan slutföra Startguiden och skapa databasen.

Överst på sidan

Använda det lokala systemkontot användare att logga in på SQL Server

Om du efter dessa åtgärder fortfarande inte kan skapa en databas på grund av att SQL Server-tjänsten inte startar, loggar du in på SQL Server med det lokala systemkontot.

Windows XP

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Prestanda och underhåll.

 3. Klicka på Administrationsverktygoch dubbelklicka sedan på Tjänster.

 4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Klicka på fliken Inloggning och sedan på Lokalt systemkonto.

 6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Windows Vista

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

 3. I fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server 2005.

 4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ)och klickar sedan på Egenskaper.

 5. På fliken Logga inklickar du på pilen under Fördefinierat kontooch sedan på Lokalt system.

 6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Problem med komprimerad enhet, gästkonto och Startguiden som saknas

Komprimerad enhet eller en mapp

På en enhet med NTFS-filsystem komprimeras den mapp där databasen installeras. Det går inte att skapa Business Contact Manager-databasen i en komprimerad mapp som skapats på en enhet med TE000129554-filsystem. För att du ska kunna skapa databasen måste filkomprimering vara inaktiverad för Business Contact Manager-mappen.

Obs!: Du måste vara inloggad som administratör för att kunna aktivera eller inaktivera komprimering.

Inaktivera mappkomprimering

 1. Öppna Den här datorn.

 2. Dubbelklicka på en enhet eller mapp.

 3. Högerklicka på mappen där du vill installera Business Contact Manager för Outlook. (Detta är vanligtvis C:\Documents and Settings\ [användarnamn] Settings\Application Data\Microsoft\Business kontakt Manager\.)

 4. Klicka på Egenskaper.

 5. På fliken Allmänt klickar du på Avancerat.

 6. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK.

  När du har inaktiverat komprimering för mappen försöker du skapa databasen på nytt.

Du har loggat in på Outlook med hjälp av ett gästkonto

Som gästanvändare har du inte behörighet att skapa en Business Contact Manager-databas.

Jag har installerat Business Contact Manager för Outlook, men jag har inte ombedd att skapa en ny databas

Startguiden körs automatiskt första gången du startar Outlook efter att du har installerat och aktiverat Business Contact Manager för Outlook. Om du kör guiden kan du välja om du vill skapa en ny Business Contact Manager-databasen eller använda en befintlig databas.

 1. Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook har installerats.

  Hur gör jag?

  Microsoft Windows XP

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen klickar du på Lägg till eller ta bort program och sedan på Ta bort ett program.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas i listan Installerade program.

  Windows Vista

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas på sidan Avinstallera eller ändra ett program.

 2. Gör något av följande om Business Contact Manager för Outlook 2007 inte visas i listan Installerade program:

  1. Om du har Business Contact Manager för Outlook 2007-CD:n installerar du programmet från den.

   Installations-CD för Business Contact Manager för Outlook ingår följande Microsoft Office-paket: Microsoft Office Professional 2007, Office Small Business 2007 och Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Om du fått Business Contact Manager för Outlook som en del i köpet av datorn (och därför inte har någon CD), måste du konfigurera Business Contact Manager för Outlook.

   Hur gör jag?

   • Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn i Outlook. Följ anvisningarna.

Överst på sidan

Det går inte att starta Business Contact Manager för Outlook

Gör så här och starta sedan om Outlook.

Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom den SQL Server-tjänsten i Business Contact Manager databasen inte körs.

Huvudfilerna i Business Contact Manager-databasen, master.mdf och mastlog.ldf, finns i mappen C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Mappen innehåller även säkerhetscertifikat (http://support.microsoft.com/kb/900495) som gör att SQL Server kan skapa Business Contact Manager-databasen. Ibland kan det användarkonto för nätverkstjänst som loggar in på SQL Server inte komma åt mappen och då kan ingen databas skapas.

Detta kan inträffa om du har bytt filsystem för en enhet från FAT32 till NTFS på en dator med Windows XP.

Så här gör du om du vill ge nätverkstjänstkontot full kontroll över mappen MSSQL.1\Data.

Windows XP

 1. Klicka på Startoch sedan på Den här datorn.

 2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Högerklicka på mappen Data och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

 6. Klicka på OK.

 7. På fliken Säkerhetklickar du på Nätverkstjänst.

  Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

 8. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

Windows Vista

 1. Klicka på Startoch sedan på Dator.

 2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Högerklicka på mappen Data och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

 5. I dialogrutan Behörigheter för Data klickar du på Lägg till.

 6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

 7. Klicka på OK.

 8. På fliken Säkerhetklickar du på Nätverkstjänst.

 9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

 10. Starta Outlook med Business Contact Manager.

SQL Server-tjänsten startar inte när du ger behörighet till användarkontot Nätverkstjänst.

SQL Server startar normalt med ett säkerhetscertifikat och utan kryptering. Men ibland inaktiverar inte SQL Server-tjänsten krypteringen. Stäng i så fall av krypteringen för SQL Server-instansen.

Windows XP

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Prestanda och underhålloch sedan på Administrationsverktyg.

 3. Dubbelklicka på Datorhantering.

 4. Klicka på Tjänster och program och dubbelklicka på SQL Server Configuration Manager.

 5. Dubbelklicka på Nätverkskonfiguration för SQL Server 2005.

 6. Högerklicka på Protokoll för MSSMLBIZ och klicka sedan på Egenskaper.

 7. Klicka på pilen i slutet av raden Tvinga kryptering på fliken Flaggor och klicka på Nej.

 8. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

 9. Klicka på Tjänster i SQL Server 2005.

 10. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) till höger i fönstret och klicka på Starta.

 11. Starta om Outlook och slutför Startguiden.

Windows Vista

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

 3. I fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Nätverkskonfiguration för SQL Server 2005.

 4. Till höger i fönstret högerklickar du på Protokoll för MSSMLBIZ och klickar sedan på Egenskaper.

 5. Klicka på pilen på raden Tvinga kryptering på fliken Flaggor och klicka på Nej.

 6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Använda det lokala systemkontot användare att logga in på SQL Server

Om Business Contact Manager inte startar trots de här åtgärderna loggar du in på SQL Server med det lokala systemkontot.

Windows XP

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Prestanda och underhåll.

 3. Klicka på Administrationsverktygoch dubbelklicka sedan på Tjänster.

 4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Klicka på fliken Inloggning och sedan på Lokalt systemkonto.

 6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Windows Vista

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

 3. I fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server 2005.

 4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ)och klickar sedan på Egenskaper.

 5. På fliken Logga inklickar du på pilen under Fördefinierat kontooch sedan på Lokalt system.

 6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Överst på sidan

Det går inte att öppna databasen – Inloggningen misslyckades

Den vanligaste orsaken till att det här felet uppstår när du skapar en databas är att det användarkonto som används för att logga in på SQL Server-tjänsten inte har läs- och skrivbehörighet till Business Contact Manager-mappen.

Som standard loggar SQL Server-tjänsten in med nätverkstjänstkontot för att komma åt Business Contact Manager-mappen och skapa en databas. Det användarkonto som används av SQL Server-tjänsten kanske har ändrats.

Så här löser du problemet:

 1. Kontrollera vilka användare konto loggar in på SQL Server.

  Windows XP

  1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Prestanda och underhåll.

  3. Klicka på Administrationsverktygoch dubbelklicka sedan på Tjänster.

  4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) och klicka sedan på Egenskaper.

  5. Klicka på fliken Inloggning och kontrollera namnet på kontot i rutan Det här kontot.

  Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

  2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

  3. I fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server 2005.

  4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper.

  5. Kontrollera på fliken Logga in vilket Kontonamn som används för att logga in på SQL Server.

 2. Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-Läs- och skrivbehörighet för Business Contact Manager-mapp.

  Windows XP

  1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

  2. Öppna Business Contact Manager-mappen genom att dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   där [användarnamn] är namnet på mappen för användarkontot där databasen inte kan skapas.

   Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support.

  3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

   Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

  5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

  6. Klicka på OK.

  7. På fliken Säkerhet klickar du på namnet på det användarkonto som används vd inloggning på SQL Server.

   Obs!: På fliken Säkerhet är inte tillgängligt om datorn är medlem i en arbetsgrupp snarare än domän. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

  8. Markera kryssrutorna Läsa och Skriva och klicka sedan på OK.

  Windows Vista

  1. Klicka på Start och sedan på Dator.

  2. Öppna Business Contact Manager-mappen genom att dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   där [användarnamn] är namnet på mappen för användarkontot där en databas inte kan skapas.

   Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support.

  3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

  5. I dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager klickar du på Lägg till.

  6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

  7. Klicka på OK.

  8. På fliken Säkerhet klickar du på namnet på det användarkonto som används vd inloggning på SQL Server.

  9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutorna Läsa och Skriva. Klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Det går inte att ansluta till datorn eller den delade Business Contact Manager-databasen

Jag fick ett meddelande om att datorn jag letar efter inte kan hittas

 • Kontakta ägaren till den databas du försöker ansluta till, och kontrollera att du angett rätt datornamn.

 • Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket och att den går att komma åt. Med hjälp av PING-protokollet kan du kontrollera datorns anslutningsstatus. Mer information om PING-protokoll finns i Windows Hjälp.

 • Fråga administratören för fjärrdatorn om en brandvägg blockerar nätverkstrafiken. Se till att Fil- och skrivardelning är markerat i undantagslistan på fliken Undantag i dialogrutan Windows-brandväggen. Annars kan inte Business Contact Manager för Outlook känna av om det finns en fjärrdator som kan delas.

Jag fick ett meddelande som säger kan inte ansluta till databasen.

Troligen är den Business Contact Manager-databas som du vill använda en delad databas på en annan dator och den är offline. Kontrollera att datorn där databasen finns är påslagen. Den delade databasen och alla datorer som ansluter till den måste använda samma version av Business Contact Manager för Outlook.

Om databasen finns på samma dator kan du kontrollera att SQL Server-tjänsten har startats. Information om hur du startar SQL Server-tjänsten finns i det här avsnittet kan inte skapa en Business Contact Manager-databas - databasen skapades inte lyckas.

Jag fick ett meddelande om att den databasserver som jag letar efter är inte tillgänglig

 • Kontrollera att det finns en delad Business Contact Manager-databas på datorn.

 • Kontrollera att brandväggsinställningarna på fjärrdatorn tillåter anslutning till Business Contact Manager-databasen (via TCP port 5356).

 • Kontrollera att den dator på vilken databasen finns är påslagen.

 • Databasen på fjärrdatorn kan stoppas eller pausas. Kontrollera att databastjänsten, SQL Server körs.

  Hur gör jag?

  Starta SQL Server-tjänsten

  Windows XP

  1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Prestanda och underhåll.

  3. Klicka på Administrationsverktygoch dubbelklicka sedan på Tjänster.

  4. Bläddra till SQL Server (MSSMLBIZ), klicka på den och sedan på Starta.

  Windows Vista

  1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program.

  2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

  3. Till vänster i fönstret SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server 2005.

  4. Till höger högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

  5. Öppna Microsoft Outlook igen. Nu bör det gå att ansluta till Business Contact Manager-databasen.

   Mer information om Microsoft SQL Server Express går du till webbplatsen Microsoft Supportoch finns i Knowledge Base.

Jag fick ett meddelande om att Business Contact Manager-databasen jag letar efter inte kan hittas

 • Kontakta databasens ägare och kontrollera att du har åtkomst till den delade databasen.

 • Kontrollera att din version av Business Contact Manager för Outlook är densamma som den version som används av den delade databasen. Du kan inte använda en databas som delats i en version av Business Contact Manager för Outlook som skiljer sig från den version som du har installerat.

Överst på sidan

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

Jag fick ett meddelande om att jag inte kan återställa en databas eftersom jag inte har behörighet att säkerhetskopiera och återställa databaser eller jag inte är ägare av databasen.

Du är inte databasägare till den databas du vill återställa. Ibland när du har uppgraderat från Windows XP till Windows Vista känns databasägaren inte igen som databasägare. Om du vill återställa databasen måste du vara administratör på den dator där du vill återställa databasen och du måste köra Outlook som administratör. Gör så här:

 • Be systemadministratören att lägga till dig i administratörsgruppen eller lägg till dig själv i administratörsgruppen.

 • Kör Outlook som administratör.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Arkiv-menyn i Outlook och sedan på Avsluta så att Outlook avslutas.

 2. Klicka på Start-knappen och sedan på Dator.

 3. Klicka på enhet C som kallas Lokal disk (C) för att utforska hårddisken.

  Obs!: Om du har installerat den fristående versionen av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager eller Office 2007-systemet på en annan enhet bläddrar du till den enheten.

 4. Klicka på Program och sedan på Microsoft Office.

 5. Klicka på Office 12.

 6. Högerklicka på Outlook-ikonen och sedan på Kör som administratör.

Du kan nu utföra alla administratörsåtgärder i Outlook, inklusive att återställa en Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

SQL Server går inte att installera eller starta

Jag fick ett meddelande om att Microsoft SQL Server inte har installerats

Business Contact Manager-databasen skapas med hjälp av Microsoft SQL Server. Utan SQL Server går det inte att använda Business Contact Manager för Outlook. Behöver du hjälp med SQL Server kan gå till webbplatsen Microsoft Supportoch finns i Knowledge Base.

SQL Server-tjänsten startade inte automatiskt

Normalt startas SQL Server, som installeras tillsammans med Business Contact Manager för Outlook, automatiskt. Business Contact Manager för Outlook startar inte om SQL Server inte startar. Om inga andra meddelanden visas och du inte ser några Business Contact Manager för Outlook-menyer startar du SQL Server-tjänsten manuellt enligt följande:

I Windows XP

 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Hantera.

 2. Dubbelklicka på Tjänster och program så att listan visas.

 3. Dubbelklicka på Tjänster.

 4. I fönstret Tjänster klickar du på MSSQL$MSMLBIZ.

 5. I kolumnen Status kontrollerar du att tjänsten MSSQL$MSMLBIZ inte har startat.

 6. Klicka på Starta om tjänsten.

 7. Stäng fönstret Datorhantering och starta sedan Outlook.

I Windows Vista

 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och klicka sedan på Hantera.

 2. Klicka på Tjänster och program.

 3. Dubbelklicka på Tjänster.

 4. I fönstret Tjänster klickar du på SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. I kolumnen Status kontrollerar du att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startat.

 6. Klicka på Starta om tjänsten.

 7. Stäng fönstret Datorhantering och starta sedan Outlook.

Jag vill använda Business Contact Manager för Outlook med ett annat namn för SQL Server Express-instans

Om din Business Contact Manager-databas finns på en lokal dator och inte delas från en fjärrdator, är det SQL Server Express-instansnamn som stöds MSSMLBIZ. Andra instansnamn stöds inte.

I stället för att försöka använda Business Contact Manager för Outlook med ett instansnamn som inte stöds rekommenderas att du installerar en annan SQL Server Express-instans och ger den namnet MSSMLBIZ. SQL Server Express-instansen bör logga in med det inbyggda nätverkstjänstkontot.

Så här kontrollerar du att SQL Server-instansen loggar in med nätverkstjänstkontot i Windows Vista:

 1. Klicka på Start och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005 och sedan på Configuration Tools.

 3. Klicka på SQL Service Configuration Manager.

 4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Kontrollera att Network Servicevisas under Fördefinierat konto.

 6. Stäng dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ)genom att klicka på OK.

 7. Starta Outlook så att Startguiden för Business Contact Manager startar och följ instruktionerna på skärmen.

Det gick inte att installera SQL Server

Felkod 2147746132 (0x80040154) visas. Prova att använda felsökningsverktyget WMI för att få mer information om felet. Verktyget finns här: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Om du har ytterligare frågor om SQL Server Express kan du ställa dem på SQL Server Express-forumet på MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Överst på sidan

Det går inte att migrera en Business Contact Manager-databas

Jag får meddelandet, Databasmigrering misslyckades när du har valt en befintlig databas

Prova att använda databasen igen genom att klicka på Välj en befintlig databas i Startguiden.

Om meddelandet Databasmigrering slutfördes inte fortfarande visas kan du försöka med följande:

 1. Avinstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2007 och sedan på Ändra/ta bort.

 2. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2003.

 3. Klicka på Välj en databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 4. Exportera all information i Business Contact Manager för Outlook 2003-databasen.

  Hur gör jag?

  1. Arkiv-menyn pekar du på Importera och exportera och klickar sedan på Business Contact Manager för Outlook.

  2. Klicka på Exportera en fil.

  3. Klicka på Business Contact Manager-data (.bcm) och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 5. Installera Business Contact Manager för Outlook 2007.

 6. Klicka på Skapa en ny databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 7. Arkiv-menyn pekar du på Importera och exportera och klickar sedan på Business Contact Manager för Outlook.

 8. Klicka på Importera en fil.

 9. Klicka på Business Contact Manager-data (.bcm) och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om Databasmigreringen fortsätter att misslyckas, finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Det går inte att läsa in en Business Contact Manager-databas

Jag fick ett meddelande om att databasen inte kan läsas efter uppgradering till Windows Vista från Windows XP.

Flera Business Contact Manager för Outlook-meddelanden visas om att det finns problem med Business Contact Manager-databasen när du har uppgraderat till Windows Vista.

Följande meddelanden kan visas:

 • Business Contact Manager för Outlook kunde inte ansluta till den delade databasen.

  • Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen.

  • Denna åtgärd kan inte slutföras eftersom Business Contact Manager inte kommer åt databasen

  • Ett fel inträffade när anslutningen till servern upprättades

Försök med följande:

Ändra inloggningsegenskapen för instansen av SQL Server (MSSMLBIZ) till Lokalt system.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Start-knappen i Windows Vista och sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

 3. Klicka på Tjänster i SQL Server 2005 i fönstret SQL Server Configuration Manager, högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på Lokalt systemunder Fördefinierat kontooch klicka på OK.

 5. Starta om Outlook.

Överst på sidan

Ta bort eller avinstallera Business Contact Manager för Outlook

Jag vill ta bort Business Contact Manager för Outlook från alla användarprofiler på en dator

När du avinstallerar Business Contact Manager för Outlook tas det bort från alla användare på datorn.

Du kan behöva ta bort Business Contact Manager för Outlook om Outlook inte går att öppna eller om du inte vill att Startguiden ska visas och inte vill skapa en databas.

 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.

 3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2007 och sedan på Ändra/ta bort.

Du kan ta bort Business Contact Manager för Outlook från din egen profil på en dator med flera användare utan att det tas bort från övriga användares profiler.

Hur gör jag?

 1. Klicka på DatafilshanteringArkiv-menyn.

 2. Klicka på fliken Datafiler.

 3. Klicka på Business Contact Manager och klicka sedan på Ta bort.

Business Contact Manager-mappar saknas

Jag ser inte min Business Contact Manager-mappar

Om Business Contact Manager-mappar inte visas i Navigeringsfönstret, måste du koppla Business Contact Manager för Outlook till din profil.

 1. Klicka på DatafilshanteringArkiv-menyn.

 2. Klicka på fliken Datafiler.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Klicka på Business Contact Manager-databas under Typer av lagringsutrymme i dialogrutan Ny Outlook-databas.

 5. Klicka på OK.

 6. Gör något av följande i Startguiden:

  • Om du har installerat Business Contact Manager för Outlook för första gången klickar du på Skapa en ny databas.

  • Ange ett namn på den nya databasen, som standard MSSmallBusiness, i rutan Databasnamn och klicka på Nästa.

  • Om du återställer en tidigare databas klickar du på Välj en befintlig databas.

  • Skriv in namnet på den dator där databasen finns i rutan Datornamn och klicka sedan på Anslut.

  • Klicka på den databas du vill återställa i rutan Databasnamn och klicka sedan på Nästa.

 7. Starta om Outlook

Överst på sidan

Var finns Business Contact Manager-databasen?

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Namnet på Business Contact Manager-databasen är namnet som databasens ägare använde när han eller hon skapade databasen. Business Contact Manager-databasen är en SQL Server-databas, så databasen har två komponenter, huvuddatabasen och loggfilen för databasen.

Databasfilerna finns i följande mapp:

Windows XP

I Windows XP lagras Business Contact Manager-databasen och loggfilerna i följande mapp:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för några filer i sökvägen. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för några filer i sökvägen. Mer information om hur du visar dolda mappar hittar du i Hjälp och support

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

där användarnamn är databasägarens namn och databasnamn, som standard MSSmallBusiness, är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Jag vill installera Business Contact Manager för Outlook på en fjärrserver

Installera Business Contact Manager Admin databasverktygetför mer information om hur du använder Business Contact Manager för Outlook på en fjärrserver.

Överst på sidan

Poster och objekt sorteras inte på rätt sätt

Min poster och objekt sorterar inte korrekt

För att kunna sortera poster och objekt korrekt i en databas måste du använda samma språkversion av Business Contact Manager för Outlook som du har på det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.

Mer information om språkversioner finns i de nationella inställningarna och språkinställningarna i Windows Hjälp.

Överst på sidan

Importera affärsdata

Jag letar efter information om hur du importerar affärsdata från ett annat program.

Mer information om hur du importerar affärsdata från ett annat program finns Import / export av affärsdata i Business Contact Manager.

Endast för arbetsgrupper

Jag fick ett meddelande om att användarkontot som jag letar efter inte kunde hittas

I arbetsgruppmiljöer måste du ha ett användarkonto på den dator som den delade databasen finns på. Be administratören för fjärrdatorn att han/hon bekräftar att ditt användarkonto finns.

Jag har återställt en delad databas, men användare kan inte åtkomst till databasen

Om du har återställt en databas som tidigare delades med en annan dator, kommer de gamla användarnamnen och lösenorden inte att kännas igen av den nya datorn. Du måste ta bort delning av databasen och därefter dela den igen efter återställning. När du delar den igen kan du åter lägga in de användare som ska komma åt databasen.

Jag fick ett meddelande om att verifiering av min remote användarkonto har misslyckats

Kontakta administratören för fjärrdatorn och kontrollera att enkel fildelning inte har aktiverats och att databasen har delats.

Jag fick ett meddelande om följande: inloggningsfel: begränsning för användarkontot

Datorn på vilken databasen är placerad kanske inte tillåter tomma lösenord, kanske endast tillåter inloggning på vissa tidpunkter, eller har kanske en princip som begränsar antalet tillåtna lösenordsändringar. Be administratören att återställa ditt lösenord manuellt.

Överst på sidan

Jag fick ett meddelande om att lösenordet inte uppfyller kraven.

Datorn på vilken databasen finns kan ha lösenordsbegränsningar som anger minsta längd för lösenord, att vissa tecken måste ingå i lösenordet eller att lösenordshistorik måste lagras så att inte tidigare lösenord återanvänds. Överväg om du bör kontakta administratören och be honom/henne att ändra lösenordet manuellt.

Jag fick ett meddelande om att Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager inte kan ändra lösenordet

 • Fjärrkontot kan vara spärrat. Detta kan inträffa om du anger fel lösenord och säkerhetsprincipen är konfigurerad så att användarkontona spärras efter ett visst antal felaktiga inloggningsförsök. Kontakta administratören och be honom/henne att återställa ditt användarkonto.

 • Fjärrkontot kanske inte är tillgängligt. Kontakta administratören och be honom/henne att återställa kontot.

 • Inställningen Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning kanske är aktiverad för fjärrkontot. Du kan inte använda funktionen för lösenordsändring för Business Contact Manager för Outlook om den här inställningen är aktiverad. Be administratören för fjärrdatorn att antingen inaktivera den här inställningen för ditt fjärranvändarkonto eller manuellt återställa lösenordet.

 • Fjärrkontots inställning Användaren kan inte byta lösenordkan vara aktiverad. Endast administratören kan manuellt återställa ditt lösenord eller inaktivera inställningen för ditt användarkonto.

 • Om du använder ett tomt lösenord kan användning av tomma lösenord för nätverksinloggning vara inaktiverad. Du bör inte använda tomma lösenord när du loggar in på fjärrdatabaser i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Ytterligare resurser

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×