Felsöka databasåtgärder i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad är problemet som du vill lösa?

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas - databasen skapades inte lyckas

Det går inte att ansluta till en delad Business Contact Manager-databas

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

SQL Server inte installera eller starta

Det går inte att migrera Business Contact Manager-databasen

Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen

Business Contact Manager-mappar som saknas

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Poster och objekt sorterar inte korrekt

Importera affärsdata

Arbetsgrupp problem

Ytterligare resurser

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas - databasen skapades inte lyckas

Business Contact Manager-databasen använder Microsoft SQL Server Express, en mindre skala version av Microsoft SQL Server. Om SQL Server-tjänsten inte är tillgänglig kan du inte skapa en databas. SQL Server-tjänsten kanske inte är tillgängliga för olika anledningar.

Använd följande lista över SQL Server scenarier för att åtgärda problemet. Slutföra proceduren som närmast motsvarar dina förhållanden.

SQL Server-problem

 • Starta SQLServer

  Om något av följande meddelanden, Slutför procedur för att starta SQL Server-tjänsten.

  • Generering av webbdatabaser är misslyckas eller misslyckad.

  • Kan inte skapa Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager databas service) inte körs. Starta tjänsten och starta om Outlook för att visa Startguiden igen.

  • Kan inte ansluta till den lokala Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager databas service) inte körs. Du kan ansluta till en Business Contact Manager-databas som lagras på en annan dator.

  • Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom den SQL Server-tjänsten i Business Contact Manager databasen inte körs.

  Starta SQL Server-tjänsten

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på prestanda och underhåll i Kategoriläge.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på tjänster.

   4. Klicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan tjänster och klicka sedan på Starta.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008.

   3. Klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   4. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   5. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Starta.

   6. Öppna Microsoft Outlook igen. Du ska nu kunna ansluta till Business Contact Manager-databas.

    Gå till webbplatsen Microsoft Supportför mer information om Microsoft SQL Server Express och finns i Knowledge Base.

 • Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-tjänsten behörighet för åtkomst till Business Contact Manager-mapp

  Som standard logga SQL Server-tjänsten in med användarkontot nätverkstjänst åt mappen Business Contact Manager om du vill skapa en databas. Om inte går att skapa en databas, kan det gå att användarkontot nätverkstjänst inte har behörighet att logga in på SQL Server. Kontot måste ha läs- och skrivbehörighet till mappen Business Contact Manager.

  SQL Server-tjänsten kan använda ett annat konto än användarkontot nätverkstjänst åt mappen Business Contact Manager om du vill skapa en databas.

  Kontrollera vilka användare konto loggar in på SQL Server

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på tjänster.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan tjänster och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Klicka på fliken Logga in och Anteckna namnet på det konto som angetts i rutan det här kontot.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   3. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Obs inbyggt konto eller det konto namnge används för att logga in på SQL-servern på fliken Logga in.

  Slutför följande procedur för att ge det konto som loggar in på SQL Server-tjänsten åtkomstbehörighet till mappen Business Contact Manager kan användarkontot Nätverkstjänst eller ett annat användarkonto:

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa databasen.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på delning och säkerhet.

   4. Klicka på fliken säkerhet och klicka sedan på Lägg till.

   5. Skriv Nätverkstjänsteller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   6. Klicka på OK.

   7. NÄTVERKSTJÄNST eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-servern på fliken säkerhet.

   8. Markera kryssrutorna läsa och skriva och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Redigera.

   5. Klicka på Lägg till i dialogrutan behörigheter för Business Contact Manager.

   6. Skriv Nätverkstjänsteller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på NÄTVERKSTJÄNST eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server i dialogrutan behörigheter för Business Contact Manager på fliken säkerhet.

   9. Markera kryssrutorna läsa och skriva i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager.

 • Bevilja nätverkstjänst användare konto fullständig behörighet till mappen DATA

  Bildbakgrunden Business Contact Manager-databasfiler, master.mdf och mastlog.ldf, lagras i mappen DATA. Ibland kan behörighet kontot Nätverkstjänst användare som loggar in på SQL Server inte, så att databasen inte kan skapas.

  Slutför följande procedur om du vill ge den nätverkstjänst fullständig kontrollen av användarkonto i mappen DATA:

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet och klicka sedan på Lägg till.

   5. Klicka på Kontrollera namn i rutan Ange de objektnamn att välja i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupperNätverkstjänst.

   6. Klicka på OK.

   7. Klicka på Network Service på fliken säkerhet.

   8. Markera kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    Eller

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper för DATA och klicka sedan på Redigera.

   5. Klicka på Lägg till i dialogrutan behörigheter för DATA.

   6. Klicka på Kontrollera namn i rutan Ange de objektnamn att välja i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupperNätverkstjänst.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på NETWORK SERVICE i dialogrutan behörigheter för DATA på fliken säkerhet.

   9. Markera kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för DATA.

 • Protokollet för SQL Server är inte aktiverad (Windows Vista eller Windows 7)

  Namngivna rör protokoll för SQL Server är inaktiverat. Det här problemet inträffa kan också när du använder Windows Vista eller Windows 7. Använda följande procedur för att aktivera protokollet.

  1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

  2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008.

  3. Klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

  4. I den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager expanderar du SQL Server nätverkskonfiguration och klicka sedan på protokoll för MSSMLBIZ.

  5. I det högra fönstret högerklickar du på Namngivna rör och därefter på Aktivera.

  6. Stäng fönstret SQL Server Configuration Manager och sedan starta Outlook om du vill slutföra Startguiden och databasen skapades.

 • Använda kontot Lokalt System användare för att logga in på SQL Server

  Om när du har slutfört föregående procedurerna du fortfarande inte kan skapa en databas eftersom SQL Server-tjänsten inte startar, använda kontot Lokalt System användare för att logga in på SQL Server.

  1. Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på tjänster.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan tjänster och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Klicka på fliken Logga in i dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ) (lokal dator).

   6. Klicka på kontot Lokalt System.

   7. Klicka på OK.

   8. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

  2. Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   3. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   5. På fliken Logga in under inbyggt konto klickar du på pilen och klicka sedan på Lokalt System.

   6. Klicka på OK.

   7. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

  Om det behövs, finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2010 med Business Contact Manager (alla språk) kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Komprimerad enhet gästkonto och saknas guiden startproblem

 • Komprimerad enhet eller en mapp

  På en TE000129554 fil systemenheten komprimerade mappen där databasen är installerat. Business Contact Manager-databasen kan inte skapas i en komprimerad mapp. För att skapa databasen vara komprimeringsinställningarna filen inaktiverat för Business Contact Manager-mapp.

  Obs!: Du måste vara inloggad som administratör för att aktivera eller inaktivera komprimering.

  Inaktivera mapp komprimering

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager.

   5. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK.

    När du har inaktiverat komprimering på mappen, försök skapa databasen.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager.

   5. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK.

   När du har inaktiverat komprimering på mappen, försök skapa databasen.

 • Du har loggat in på Outlook med ett gästkonto

  Som gästanvändare, ska du inte kunna skapa en Business Contact Manager-databas. Logga in med ett användarkonto.

 • Jag har installerat Business Contact Manager för Outlook, men jag har inte ombedd att skapa en ny databas

  Första gången du öppnar Outlook när du har installerat Business Contact Manager för Outlook körs Startguiden automatiskt. Om du väljer att köra Startguiden kommer får du du möjlighet att skapa en ny Business Contact Manager-databasen eller välja en befintlig databas.

  1. Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook är installerat.

   Hur gör jag?

   1. Windows XP

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

    2. Klicka på Lägg till eller ta bort programPå Kontrollpanelen.

    3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2010 finns i dialogrutan Lägg till eller ta bort program i listan installerade program.

   2. Windows Vista eller Windows 7

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

    2. Klicka på Avinstallera ett program under program i Kategoriläge.

    3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2010 finns i fönstret Avinstallera eller ändra ett program.

  2. Om Business Contact Manager för Outlook 2010 inte finns med i listan gör du något av följande:

   1. Om Business Contact Manager för Outlook 2010 DVD måste du installera programmet från den DVD.

Överst på sidan

Det går inte att starta Business Contact Manager för Outlook

Prova följande metoder och starta om Outlook.

 • Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom den SQL Server-tjänsten i Business Contact Manager databasen inte körs.

  Bildbakgrunden Business Contact Manager-databasfiler, master.mdf och mastlog.ldf, lagras i mappen DATA. Mappen innehåller också säkerhetscertifikat som tillåter SQL-servern för att skapa Business Contact Manager-databas. Ibland kan åt inte kontot Nätverkstjänst användare som loggar in på SQL Server mappen så att databasen inte kan skapas.

  Det här kan inträffa om du har ändrat filsystem för en enhet från FAT32 till TE000129554.

  Slutför följande procedur om du vill ge den nätverkstjänst fullständig kontrollen av användarkonto i mappen DATA.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet och klicka sedan på Lägg till.

   5. Klicka på Kontrollera namn i rutan Ange de objektnamn att välja i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupperNätverkstjänst.

   6. Klicka på OK.

   7. Klicka på Network Service på fliken säkerhet

   8. Markera kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    Eller

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper för DATA och klicka sedan på Redigera.

   5. Klicka på Lägg till i dialogrutan behörigheter för DATA.

   6. Klicka på Kontrollera namn i rutan Ange de objektnamn att välja i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupperNätverkstjänst.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på NETWORK SERVICE i dialogrutan behörigheter för DATA på fliken säkerhet.

   9. Markera kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för DATA.

 • SQL Server-tjänsten startar inte när du ger behörighet till användarkontot Nätverkstjänst.

  SQL Server-tjänsten startar med ett säkerhetscertifikat vanligtvis och stänger av kryptering. Ibland stänga SQL Server-tjänsten inte av kryptering. Om detta inträffar kan du inaktivera kryptering för SQL Server-instansen.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på prestanda och underhåll och klicka sedan på Administrationsverktyg.

   3. Dubbelklicka på dator Management.

   4. Klicka på tjänster och program i den vänstra rutan i fönstret.

   5. I den högra rutan dubbelklickar du på SQL Server Configuration Manager.

   6. Dubbelklicka på SQL Server nätverkskonfiguration.

   7. Högerklicka på protokoll för MSSMLBIZ och klicka sedan på Egenskaper.

   8. Klicka på pilen i slutet av raden Tvinga kryptering i dialogrutan protokoll för MSSMLBIZ egenskaper på fliken flaggor och klicka sedan på Ingen.

   9. Klicka på OK.

   10. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret.

   11. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Starta.

   12. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   3. Klicka på SQL Server nätverkskonfiguration i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   4. Högerklicka på protokoll för MSSMLBIZ i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   5. I dialogrutan protokoll för MSSMLBIZ egenskaper på fliken flaggor i Tvinga kryptering rad klickar du på pilen och klicka sedan på Ingen.

   6. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

 • Använda kontot Lokalt System användare för att logga in på SQL Server

  Mer information om Business Contact Manager inte startar när du har slutfört föregående procedurerna, logga in på SQL Server med hjälp av användarkonto lokalt System.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på tjänster.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan tjänster och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Klicka på fliken Logga in och klicka sedan på kontot Lokalt System.

   6. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   3. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   5. I dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ) på fliken Inloggning under inbyggt konto klickar du på pilen och klicka sedan på Lokalt System.

   6. Klicka på OK.

   7. Starta Outlook och slutföra Startguiden.

Överst på sidan

Det går inte att öppna databasen – inloggningen misslyckades

De vanligaste orsaken till att det här meddelandet visas under generering av webbdatabaser är att det användarkonto som används för att logga in på SQL Server-tjänsten inte har läs- och skrivbehörighet för Business Contact Manager-mapp.

Som standard logga SQL Server-tjänsten in med användarkontot nätverkstjänst åt mappen Business Contact Manager om du vill skapa en databas. Det användarkonto som används av SQL Server-tjänsten kan ha ändrats.

Lös det här problemet gör så här:

 1. Kontrollera vilka användare konto loggar in på SQL Server

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på tjänster.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan tjänster och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Klicka på fliken Logga in och Anteckna namnet på det konto som angetts i rutan det här kontot.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

   3. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

   4. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   5. Obs inbyggt konto eller det konto namnge används för att logga in på SQL-servern på fliken Logga in.

 2. Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-Läs- och skrivbehörighet för mappen Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och klicka sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte går att öppna databasen.

    Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på delning och säkerhet.

   4. Klicka på fliken säkerhet och klicka sedan på Lägg till.

   5. I dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn att välja skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn.

   6. Klicka på OK.

   7. Klicka på namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-servern på fliken säkerhet.

   8. Markera kryssrutorna läsa och skriva och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Dubbelklicka på varje mapp i följande sökväg för att öppna den:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte går att öppna en databas.

    Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mapp. Vissa av mapparna i sökvägen är dolda som standard. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

   3. Högerklicka på mappen Business Contact Manager och klicka sedan på Egenskaper.

   4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Redigera.

   5. Klicka på Lägg till i dialogrutan behörigheter för Business Contact Manager.

   6. I dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn att välja skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-servern på fliken säkerhet.

   9. Markera kryssrutorna läsa och skriva i dialogrutan behörigheter för Business Contact Manager i kolumnen Tillåt och klicka sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager.

Överst på sidan

Det går inte att ansluta till en delad Business Contact Manager-databas

Mer information om felsökning finns i Felsöka anslutningen till en delad Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

Jag fick ett meddelande om att jag inte kan återställa en databas, eftersom jag inte har behörighet att säkerhetskopiera och återställa databaser eller jag inte är ägare av databasen.

Ibland när du har uppgraderat operativsystemet identifieras databasägaren längre som databasägare. Om du inte är giltig databasägaren, om du vill återställa databasen, måste du vara administratör på den dator där du vill återställa databasen och du måste köra Outlook som administratör. Gör du följande:

 • Be systemadministratören att lägga till dig i gruppen Administratörer eller Lägg till dig själv i gruppen Administratörer.

 • Köra Outlook som administratör.

Hur gör jag?

 1. Stäng Outlook.

 2. Klicka på Start -knappen och sedan på Dator .

 3. Dubbelklicka på Lokal Disk (C:) om du vill öppna din hårddisk.

  Obs!: Om du har installerat den fristående versionen av TE000001059 eller Microsoft Office 2010 till en annan enhet, bläddra till den platsen.

 4. Dubbelklicka på Program och dubbelklicka sedan på Microsoft Office.

 5. Dubbelklicka på Office 14.

 6. Högerklicka på Outlook-ikonen och klicka på Kör som administratör.

Du kan nu utföra alla administratörsåtgärder i Outlook, inklusive att återställa en Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

SQL Server inte installera eller starta

Jag fick ett meddelande om att Microsoft SQL Server inte har installerats

Business Contact Manager-databasen skapas med hjälp av Microsoft SQL Server. Utan SQL Server går det inte att använda Business Contact Manager för Outlook. Gå till webbplatsen Microsoft Supportför hjälp med SQL Server och finns i Knowledge Base.

SQL Server-tjänsten startade inte automatiskt

I de flesta fall startar SQL Server som installeras med Business Contact Manager för Outlook automatiskt. Business Contact Manager för Outlook startar inte om SQL-tjänsten inte startar. Om du inte ser andra meddelanden och du inte ser Business Contact Manager för Outlook menyer, kan du starta SQL Server-tjänsten manuellt genom att fylla i följande procedur:

 • Windows XP

  1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Hantera.

  2. Klicka på tjänster och program i den vänstra rutan i fönstret.

  3. Dubbelklicka på tjänster i den högra rutan.

  4. Klicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan med tjänster.

  5. Kontrollera att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startats i kolumnen Status.

  6. Om det inte är igång klickar du på Starta om tjänsten.

  7. Stäng fönstret och sedan starta Outlook.

 • Windows Vista eller Windows 7

  1. Klicka på Start, högerklicka på datorn och klicka sedan på Hantera.

  2. Klicka på tjänster och program i fönstret Hantering av datorn.

  3. Dubbelklicka på Tjänster.

  4. Klicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i listan med tjänster.

  5. Kontrollera att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startats i kolumnen Status.

  6. Om det inte är igång klickar du på Starta om tjänsten.

  7. Stäng fönstret och sedan starta Outlook.

Jag vill använda Business Contact Manager för Outlook med ett annat namn för SQL Server Express-instans

Om Business Contact Manager-databasen finns på din lokala dator, i stället för det som delas från en fjärrdator är stöds SQL Server Express namnet på instansen MSSMLBIZ. Andra namnen stöds inte.

Installera en annan SQL Server Express instans och namnger det MSSMLBIZ snarare än försöker använda Business Contact Manager för Outlook med ett instansnamn för en stöds inte. SQL Server Express-instans ska logga in med hjälp av inbyggda nätverkstjänst användarkontot.

Slutför följande procedur för att verifiera att SQL Server-instans som loggar in med kontot Nätverkstjänst:

 1. Klicka på Start och sedan på Alla program .

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 och klicka sedan på Konfigurationsverktyg.

 3. Klicka på SQL Server Configuration Manager.

 4. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

 5. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

 6. Kontrollera att Nätverkstjänst visas under inbyggt konto.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ).

 8. Starta Outlook om du vill starta Startguiden för Business Contact Manager och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Det gick inte att installera SQL Server

Felkod 2147746132 (0x80040154) visas. Prova att använda av WMI diagnostik för att få mer information om felet.

Om du har ytterligare frågor om SQL Server Express kan du prova att ställa dem på SQL Server Express-forum på MSDN.

Överst på sidan

Det går inte att migrera Business Contact Manager-databasen

När du har valt en befintlig databas, visas följande meddelande: Det gick inte att Databasmigrering

I Startguiden, klickar du på Välj en befintlig databas och försök att markera databasen igen.

Om du fortsätter att få Databasmigrering misslyckades meddelandet gör du följande:

1. avinstallera Business Contact Manager för Outlook 2010.

Hur gör jag?

 • Microsoft-konto

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort program .

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2010i fönstret Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Ändra/ta bort.

 • Windows Vista eller Windows 7

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Avinstallera ett program i Kategoriläge.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2010i listan och klicka sedan på Avinstallera.

2. Installera om Business Contact Manager för Outlook 2007.

 • Klicka på Välj en databas i Startguiden klickar och följ sedan instruktionerna på skärmen.

3. exportera all information i Business Contact Manager för Outlook 2007-databas.

4. Installera Business Contact Manager för Outlook 2010.

 1. Klicka på Skapa en ny databas i Startguiden klickar och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 2. Importera data från databasen. Mer information finns i Importera data till Business Contact Manager.

Om Databasmigreringen fortsätter att misslyckas, finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2010 med Business Contact Manager (alla språk). Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen

Jag fick ett meddelande om att min databas går inte att ladda efter uppgradering av operativsystemet Windows.

Flera Business Contact Manager för Outlook meddelanden visas som anger att det finns problem med Business Contact Manager-databasen efter uppgradering till Windows Vista.

Att det gick visa följande meddelanden:

 • Business Contact Manager för Outlook kunde inte ansluta till den delade databasen.

 • Business Contact Manager-databasen kan inte laddas.

 • Den här åtgärden kan inte slutföras eftersom Business Contact Manager inte kan åtkomst till databasen.

 • Ett fel uppstod när en anslutning till servern.

Prova följande:

Ändra egenskapen Logga in för SQL Server (MSSMLBIZ)-instansen till Lokalt System.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 och klicka sedan på Konfigurationsverktyg.

 3. Klicka på SQL Server Configuration Manager.

 4. Klicka på SQL Server Services i den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager.

 5. Högerklicka på SQL Server (MSSMLBIZ) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

 6. Lokalt system under inbyggt konto och klicka sedan på OK.

 7. Starta om Outlook.

Överst på sidan

Ta bort Business Contact Manager för Outlook

Jag vill ta bort Business Contact Manager för Outlook från alla användarprofiler på en dator

Avinstallera Business Contact Manager för Outlook om du vill ta bort den från alla användare på datorn.

Du kan behöva ta bort Business Contact Manager för Outlook om Outlook inte öppnas eller om du vill stoppa Startguiden inte visa och hoppa över hur du skapar en databas.

 • Microsoft-konto

 • Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 • Klicka på Lägg till eller ta bort program .

 • Klicka på Business Contact Manager för Microsoft Outlook 2010 i fönstret Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Ändra/ta bort.

 • Windows Vista eller Windows 7

 • Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 • Klicka på Avinstallera ett program i Kategoriläge.

 • Klicka på Business Contact Manager för Microsoft Outlook 2010 i listan och klicka sedan på Avinstallera.

Du kan ta bort Business Contact Manager för Outlook från din egen profil på en dator som har flera användare och det tas inte bort från andra användares profiler.

Hur gör jag?

 1. Öppna Outlook 2010, med den profil som du vill ta bort Business Contact Manager för Outlook.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.

 4. Klicka på fliken Datafiler i dialogrutan Kontoinställningar.

 5. Klicka på Business Contact Manager-databas som du vill ta bort från den här profilen i listan och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Business Contact Manager-mappar som saknas

Jag ser inte min Business Contact Manager-mappar

Om Business Contact Manager-mappar inte visas i Navigeringsfönstret, måste du koppla Business Contact Manager för Outlook till din profil.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på fliken Datafiler i dialogrutan Kontoinställningar.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Business Contact Manager-databasen under typer av lagringsutrymme i dialogrutan Ny Outlook-datafil.

 6. Klicka på OK.

 7. I Startguiden, gör du något av följande:

  • Om du vill skapa en ny databas klickar du på Skapa en ny lokal databas och följ sedan instruktionerna på skärmen.

  • Om du vill ansluta till en befintlig databas, klicka på Anslut till en lokal databas och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Mer information finns i Skapa eller välj en ny Business Contact Manager-databas.

 1. Starta om Outlook.

Överst på sidan

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Namnet på Business Contact Manager-databasen är det namn som databasägaren används när han eller hon har skapat databasen. Business Contact Manager-databasen är en SQL Server-databas så att databasen har två komponenter: huvuddatabasen och loggfilen för databasen.

Databasfilerna finns i följande mapp:

 • Windows XP

  I Windows XP lagras Business Contact Manager-databasen och loggfilerna filer på följande sätt:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  där användarnamn är namnet på databasens ägare och databasnamnet är namnet på Business Contact Manager-databasen.

  Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att se alla filer i sökvägen. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  där användarnamn är namnet på databasens ägare och databasnamnet är namnet på Business Contact Manager-databasen.

 • Windows Vista eller Windows 7

  I Windows Vista och Windows 7 lagras Business Contact Manager-databasen och loggfilerna filer på följande sätt:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  där användarnamn är namnet på databasens ägare och databasnamnet är namnet på Business Contact Manager-databasen.

  Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att se alla filer i sökvägen. Information om hur du visar dolda mappar klickar du på Start och klicka sedan på Hjälp och Support.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  där användarnamn är namnet på databasens ägare och databasnamnet är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Överst på sidan

Installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Jag vill installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Mer information om hur du använder Business Contact Manager för Outlook på en server finns i Hantera Business Contact Manager-databasen på en server.

Överst på sidan

Poster och objekt sorterar inte korrekt

Min poster och objekt sorterar inte korrekt

Om du vill sortera korrekt poster och objekt i en databas, måste du använda samma språkversion av Business Contact Manager för Outlook som språkversion av Windows som är installerad på datorn.

Mer information om språkversioner finns i avsnittet nationella inställningar och språkinställningar i Windows-hjälpen.

Överst på sidan

Importera affärsdata

Jag letar efter information om hur du importerar affärsdata från ett annat program.

Information om hur du importerar affärsdata från ett annat program finns i importera dina data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Arbetsgrupp problem

Jag fick ett meddelande om att användarkontot som jag letar efter inte kunde hittas

Du måste ha ett användarkonto på datorn där den delade databasen finns i arbetsgrupp miljöer. Kontrollera med administratören för fjärrdatorn för att bekräfta att ditt användarkonto finns.

Jag har återställt en delad databas, men användare kan inte åtkomst till databasen.

Om du har återställt en databas som tidigare har delat från en annan dator, känns gamla användarnamn och lösenord inte igen av den nya datorn. Du måste sluta dela databasen och sedan dela den igen när du har återställt den. Färd med att dela den kan du sedan lägga till användare åtkomst till databasen. Se dela Business Contact Manager-data med andra användare.

Jag fick ett meddelande om att verifiering av min remote användarkonto har misslyckats.

Kontrollera med administratören för fjärrdatorn som enkel fildelning inte är aktiverat och som databasen delas med dig.

Jag fick ett meddelande om följande: inloggningsfel: begränsning för användarkontot.

Den dator där databasen finns är förenligt inte med tomma lösenord, kanske restriktioner för användarinloggning med timme eller ha en princip som begränsar frekvens av ändringar i lösenord som är tillåtna. Du be administratören att återställa ditt lösenord manuellt.

Jag fick ett meddelande om att lösenordet inte uppfyller kraven.

Den dator där databasen finns kanske lösenordsprinciper som kräver en minsta längd på lösenord eller specialtecken ska tas med i ett lösenord eller lösenord kan spåras om du vill vara säker på att befintliga lösenord används. Du be administratören att ändra ditt lösenord manuellt.

Jag fick ett meddelande om att Business Contact Manager för Outlook inte kan ändra lösenordet

 • Kontot remote kanske har låsts. Det här problemet kan uppstå om du skriver lösenordet remote felaktigt och säkerhetsprincipen är konfigurerad för att vara låsta ut användarkonton efter det angivna antalet misslyckade inloggningsförsök. Administratören kan behöva återställa ditt lösenord.

 • Kontot remote kanske inte är tillgänglig. Du be administratören att återställa ditt lösenord.

 • Kontot remote kanske användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning inställningen. Du kan inte använda funktionen Ändra remote lösenord för Business Contact Manager för Outlook om den här inställningen är aktiverad. Antingen be administratören för fjärrdatorn så här inaktiverar du den här inställningen på ditt remote användarkonto eller återställa ditt lösenord manuellt.

 • Kontot remote kanske användaren kan inte byta lösenord inställningen. Administratören måste manuellt återställa ditt lösenord eller inaktivera den här inställningen på ditt användarkonto.

 • Om du har ett tomt lösenord kan inaktiveras använda tomma lösenord för nätverksautentisering. Vi rekommenderar att du använder inte är tomma lösenord åt remote Business Contact Manager-databaser.

Överst på sidan

Ytterligare resurser

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×