Felsök bokmärken

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har lagt till bokmärken i ett dokument och du har problem med dem är det första steget i felsökningen att kontrollera att du kan se dem. Som standard visar Word inte bokmärken.

Följ de här stegen för att visa bokmärken i ditt dokument.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Välj Visa bokmärken under Visa dokumentinnehåll och klicka på OK.
  Word-alternativ

  Meddelanden: 

  • Om du lägger till ett bokmärke i ett textblock, i en bild eller i något annat objekt visas bokmärket inom parentes:
   Bokmärke med parenteser

  • Om du inte valde något när du lade till bokmärket (alltså att du precis placerade din pekare i ett område) visas bokmärket som en markör:
   Bokmärke som I-balk .

Mer i den här artikeln

Ett felmeddelande visas istället för text

Ett element som refererar till ett bokmärke uppdateras inte korrekt

Bokmärke saknas i en autotextpost

Oväntade resultat när du redigerar ett bokmärke

Kopiera bokmärken

Klippa ut och ta bort bokmärken

Lägga till bokmärken

Ett felmeddelande visas istället för text

Meddelandet "Fel! Bokmärket är inte definierat." eller "Fel! Hittar inte referenskälla." visas i Word när du uppdaterar ett fält vars länk till ett bokmärke är trasig. Du kan återställa originaltexten genom att trycka på Ctrl+Z direkt efter felmeddelandet. Du kan trycka på Ctrl+Skift+F9 för att konvertera texten i fältet till vanlig text.

Gör så här för att undersöka den trasig länken:

 • Kontrollera att bokmärket fortfarande finns     Ibland kan man råka ta bort bokmärken när man raderar annan text. Var säker på att du kan se bokmärket i ditt dokument för att kunna kontrollera det här.

 • Kontrollera att fältnamnen stavas korrekt     Många objekt som kan ha bokmärken, exempelvis korsreferenser och index, infogas som fält. Om fältnamnet har inte skrivits korrekt, kan du få ett felmeddelande. Om du vill veta mer om fältkoder kan du läsa fältkoder i Word.

Överst på sidan

Ett element som refererar till ett bokmärke uppdateras inte korrekt

Korsreferenser infogas som fält i Word. Om en korsreferens inte reflekterar de ändringar du har gjort i bokmärket som korsreferensen refererar till uppdaterar du fältet. Högerklicka på fältkoden och klicka sedan på Uppdatera fält på snabbmenyn.

Överst på sidan

Bokmärke saknas i en autotextpost

När du skapar en autotextpost bör du kontrollera att du markerar all text i bokmärket, inklusive de inledande och avslutande hakparenteserna.

Om du lagrar text som innehåller ett bokmärke som en autotextpost, lagras bokmärket tillsammans med posten i Word. Om du infogar autotextposten fler än en gång i ett dokument tas bokmärket bort från den förra posten och läggs till i den senaste posten.

Om du vill veta mer om autotext läser du avsnittet Infoga text automatiskt.

Överst på sidan

Oväntade resultat när du redigerar ett bokmärke

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in element som är märkta med ett bokmärke. Du kan också lägga till och ta bort text från märkta element. Nedan beskrivs ändringar du kan göra i bokmärken och de resultat du kan förvänta dig.

Kopiera bokmärken

 • Om du kopierar hela, eller delar av ett block med text eller en bild som har ett bokmärke till en annan plats i samma dokument    flyttas inte bokmärket och kopian markeras inte.

 • Om du kopierar ett helt märkt element till ett annat dokument    innehåller båda dokumenten identiska element och bokmärken.

Klippa ut och ta bort bokmärken

 • Om du klipper ut ett helt märkt element och sedan klistrar in det i samma dokument    flyttas elementet och bokmärket till den nya platsen.

 • Om du tar bort en del av ett markerat element    finns bokmärket kvar med den återstående texten.

Lägga till bokmärken

 • Om du lägger till text mellan två tecken som omsluts av ett bokmärke    tas den tillagda texten med i bokmärket.

 • Om du klickar direkt efter den inledande hakparentesen i ett bokmärke och sedan lägger till text eller grafik till objekt    som ingår i bokmärket.

 • Om du klickar direkt efter den inledande hakparentesen i ett bokmärke och sedan lägger till i elementet    tas tillägget inte med i bokmärket.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×