Office
Logga in

Fel vid kompatibilitetskontroll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vid en kompatibilitetskontroll skapas en lista över element i dokumentet som saknar stöd eller fungerar annorlunda i Word 97-2003. Vissa av dessa funktioner ändras permanent och konverteras inte till Microsoft Office Word 2007-element, om du senare väljer att konvertera tillbaka dokumentet till Office Word 2007-format.

Med hjälp av kompatibilitetskontrollen kan du visa en översikt över element som fungerar annorlunda i tidigare versioner av Word. Sedan kan du klicka på Fortsätt om du vill spara dokumentet i Word 97-2003-format eller klicka på Avbryt.

Byggblock

Byggblock och autotextposter kan förlora information.

Innehållet i byggblocksgalleriet i Word 2007 skapas med hjälp av mallar. När du sparar en mall i Word 97-2003-format konverteras innehållet i byggblocksgallerierna till statiska autotextposter. Du kan inte konvertera tillbaka autotextposterna till byggblock, om du senare konverterar dokumentet till Office Word 2007-format.

Innehållet i följande byggblocksgallerier konverteras till autotext:

 • Tabeller

 • Sidhuvud

 • Sidfötter

 • Sidnummer

 • Textrutor

 • Ekvationer

 • Innehållsförteckning

 • Litteraturförteckningar

 • Vattenstämplar

 • Anpassade gallerier

Källhänvisningar och litteraturförteckningar

Källhänvisningar och litteraturförteckningar konverteras till statisk text och uppdateras inte längre automatiskt.

I Office Word 2007 uppdateras källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt när du ändar deras källor eller använder en ny dokumentformatmall. När du sparar ett Office Word 2007-dokument i Word 97-2003-format konverteras källhänvisningar och litteraturförteckningar till statisk text som inte uppdateras automatiskt och deras källor är inte tillgängliga.

Om du senare konverterar tillbaka dokumentet till Office Word 2007 uppdateras inte källhänvisningarna och litteraturförteckningarna automatiskt. Om du vill uppdatera källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt måste du på nytt skapa källorna i dokumentet, eller kopiera dem till Aktuell lista i dialogrutan Källhanteraren. Sedan måste du ersätta de statiska källhänvisningarna och litteraturförteckningarna med nya.

Innehållskontroller

Innehållskontroller konverteras till statiskt innehåll.

Om du sparar ett dokument i Word 97–2003-format konverteras alla innehållskontroller till oformaterad text och de associerade egenskaperna går förlorade, även om du senare väljer att konvertera tillbaka dokumentet till Office Word 2007-format.

Till exempel kan Word 97–2003-användarna inte se elementen i listrutor. Skyddade egenskaper (t.ex. regioner som är skrivskyddade eller inte får tas bort) har inte längre något skydd och användarna kan ta bort dem och ändra innehållet i kontrollerna.

Inbäddade objekt

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet har skapats i Microsoft Office Excel 2007. Du kan inte redigera objekt i tidigare versioner av Word.

Du kan konvertera inbäddade objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

Konvertera inbäddade objekt i Office Excel 2007

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Kalkylbladsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Office Excel-kalkylblad i listan Objekttyp.

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet har skapats i Microsoft Office PowerPoint 2007. Du kan inte redigera objekt i tidigare versioner av Word.

Du kan dock konvertera inbäddade objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Microsoft Office. Gör något av följande om du vill konvertera PowerPoint-objekt i Office Word 2007.

Konvertera inbäddade bildobjekt i Office PowerPoint 2007

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Bildobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Office PowerPoint-bild i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade presentationsobjekt i Office PowerPoint 2007

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Presentationsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Office PowerPoint-presentation i listan Objekttyp.

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet har skapats i Microsoft Office Word 2007. Du kan inte redigera objekt i tidigare versioner av Microsoft Office.

Konvertera inbäddade objekt i Office Word 2007

Du kan konvertera inbäddade objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Dokumentobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Office Word 97-2003-dokument i listan Objekttyp.

Ekvationer

Ekvationer konverteras till bilder. Du kommer inte att kunna redigera ekvationerna förrän dokumentet konverteras till ett nytt filformat.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format, konverteras ekvationerna till bilder som inte går att redigera. Om du senare väljer att konvertera dokumentet till Office Word 2007-format konverteras bilderna till text, och går därmed att redigera.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteras till ett enda objekt som inte kan redigeras i tidigare versioner av Word.

När du sparar ett dokument som innehåller SmartArt-grafik i Word 97-2003-format konverteras grafiken till statiska bilder. Det går inte att redigera text inuti en bild, ändra layouten eller på annat sätt ändra dess utseende.

Om du senare konverterar dokumentet till Office Word 2007-format konverteras grafiken åter till ett SmartArt-objekt.

Tabbar

Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.

I Office Word 2007 används justeringstabbar för att placera text i förhållande till marginalerna i dokumentet, eller en del av dokumentet, och tabbarnas placering justeras automatiskt när du ändrar marginalerna.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format ersätts justeringstabbarna med vanliga tabbar och deras placering justeras inte längre automatiskt om du ändrar marginalerna. Om du har använt justeringstabbar för att skapa en komplicerad layout kan tabbarna flyttas vid konverteringen, vilket ändrar dokumentets utseende.

Textrutor

Viss text i textrutor ändras.

Text i textrutor med lodrät centrering och text som är justerad mot nederkanten justeras istället mot överkanten, även om du senare konverterar tillbaka dokumentet till Office Word 2007-format.

Spårade flyttningar

Spårade flyttningar konverteras till borttagningar och infogningar.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format konverteras spårade flyttningar till borttagningar och infogningar. Om du senare väljer att konvertera dokumentet till Office Word 2007-format, konverteras inte spårare infogningar och borttagningar tillbaka till spårade flyttningar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×