Förhindra ändringar i en slutgiltig version av en fil

Med kommandot Markera som slutgiltig kan du kommunicera att du delar en slutförd version av en fil. Det hjälper dig även förhindra att granskare och läsare gör oavsedda ändringar i dokumentet.

Innan du delar en elektronisk kopia av ett Microsoft Office-dokument med andra personer kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt om du vill skrivskydda filen och förhindra ändringar i den. När en fil markeras som slutgiltig inaktiveras eller stängs skriv- och redigeringskommandon samt rättningsmarkeringar av och filen skrivskyddas. Dessutom ställs statusegenskaperna för dokumentet in på Slutgiltig.

Meddelanden  

 • Kommandot Markera som slutgiltigt är inte en säkerhetsfunktion. Alla som får en elektronisk kopia av en fil som har markerats som slutgiltig kan redigera filen genom att ta bort statusen Markera som slutgiltigt från den.

 • Filer som har markerats som slutgiltiga i ett Office-program är inte skrivskyddade om de öppnas i ett Microsoft Office-program som är en tidigare version än 2010.

Vad vill du göra?

Markera en fil som slutgiltig

Aktivera redigering av en fil som har markerats som slutgiltig

Markera en fil som slutgiltig

Om du klickar på Markera som slutgiltigt blir filen slutgiltig och ett skärmtips meddelar att filen är markerad som slutgiltig så att ingen fortsätter att redigera filen.

Vilka Microsoft Office-program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Öppna arbetsboken som du vill markera som slutgiltig.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda arbetsbok under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Öppna presentationen som du vill markera som slutgiltig.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda presentation under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Word

 1. Öppna dokumentet som du vill markera som slutgiltigt.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda dokument under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Aktivera redigering av en fil som har markerats som slutgiltig

Kommandot Markera som slutgiltigt är markerat för filer som är markerade som slutgiltiga. Om du vill göra ändringar i en fil som är markerad som slutgiltig klickar du på kommandot Markera som slutgiltigt.

Obs!   Du kan även se att en fil har markerats som slutgiltig på ikonen Markera som slutgiltigt som i så fall visas i statusfältet.

Om du klickar på Markera som slutgiltigt kan filen redigeras igen och ett skärmtips meddelar att vem som helst kan öppna, kopiera och göra ändringar i filen.

Vilka Microsoft Office-program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Öppna den arbetsbok som markerats som slutgiltig.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda arbetsbok under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Öppna den presentation som har markerats som slutgiltig.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda presentation under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Word

 1. Öppna dokumentet som har markerats som slutgiltigt.

 2. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Info.

 3. Klicka på Skydda dokument under Behörigheter och sedan på Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2013, Office 2010, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Excel 2013, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk