Följa upp att göra-uppgifter och uppgifter

Många människor gör listor med vad de ska göra – på papper, i kalkylblad eller med en kombination av papper och elektronik. I Microsoft Office Outlook 2007 kan du kombinera olika listor till en enda lista, förbättrad med påminnelser och uppföljning.

Artikelinnehåll

Om uppgifter och att göra-uppgifter

Skapa en uppgift från Arkiv-menyn

Skapa en uppgift eller en att göra-uppgift från ett e-postmeddelande

Skapa en att göra-uppgift från en kontakt

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Om uppgifter och att göra-uppgifter

Att göra-fält En uppgift är ett objekt som du skapar i Outlook och följer upp tills den är klar. En att göra-uppgift är valfritt Outlook-objekt – till exempel en uppgift, ett e-postmeddelande eller en kontakt – som har flaggats för uppföljning. Alla uppgifter flaggas som standard för uppföljning när de skapas, även om de inte har något start- eller förfallodatum. När du skapar en uppgift, eller flaggar ett e-postmeddelande eller en kontakt, skapas därför en att göra-uppgift automatiskt.

När du snabbt behöver ange att ett objekt behöver åtgärdas vid ett senare tillfälle, bör du flagga det. När du flaggar ett objekt, visas det med en flagga i e-postvyn, i Uppgifter, i Att göra-fältet och i listan över dagliga uppgifter i kalendern. När du flaggar ett meddelande eller en kontakt skapas ingen ny uppgift. Eftersom att göra-uppgiften fortfarande är ett e-postmeddelande eller en kontakt efter att den har flaggats, kan du inte tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange förloppet eller procent färdigt.

En uppgift kan inträffa en gång eller upprepade gånger. En återkommande uppgift kan upprepas med jämna mellanrum eller utifrån det datum som uppgiften ska vara färdig. Du kan till exempel skapa en återkommando uppgift att skicka en statusrapport till chefen den sista fredagen i varje månad, eller skapa en återkommande uppgift att gå till frisören en månad efter föregående besök.

Både uppgifter och att göra-uppgifter visas i Uppgifter, i Att göra-fältet och i listan över dagliga uppgifter i kalendern. Oavsett vilken vy du arbetar i får du information om kalendern, uppgifter och att göra-uppgifter via Att göra-fältet.

Du kan skapa en ny uppgift i Outlook på flera sätt. Du kan använda kommandot Uppgift (klicka på NyttArkiv-menyn), skriva en uppgift i textrutan Ange en ny uppgift i Att göra-fältet i valfri vy i Outlook, skriva i valfritt tomt utrymme i listan över dagliga uppgifter i kalendern eller klicka och skriva i textrutan Klicka här om du vill lägga till en ny uppgift högst upp i vyn Uppgifter. Det snabbaste är att använda Att göra-fältet.

Du kan också skapa en uppgift genom att dra ett objekt, till exempel ett e-postmeddelande, till Uppgifter i Navigeringsfönstret. En kopia av e-postmeddelandet skapas som en uppgift.

Oavsett om du följer upp uppgifter som har tilldelats till dig själv (till exempel påminnelser att svara på e-postmeddelanden) eller följer upp uppgifter som har tilldelats till andra personer (till exempel hur någons projekt fortlöper), är Outlook-uppgifter lösningen. Du kan snabbt lägga till och uppdatera uppgifter, eller markera dem som färdiga. Om du har lagt in uppgifter i kalendervyn kan du använda det gränssnittet inte bara för att följa upp avtalade tider, utan också de uppgifter som måste vara klara en viss dag.

Överst på sidan

Skapa en uppgift från Arkiv-menyn

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Uppgift.

  Kortkommando  Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på CTRL+SKIFT+K.

 2. Ange ett namn på uppgiften i rutan Ämne.

  Obs!  Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift eller fortsätt med följande steg om du vill anpassa uppgiften.

 4. Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett startdatum anges fältet Förfallodatum automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet Förfallodatum till valfritt datum.

 5. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 6. Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina specifikationer.

   Tips  Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 7. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 8. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 9. Du kan ange att ett eget ljud ska spelas upp tillsammans med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp, klicka på Bläddra, markera ljudfilen som ska spelas upp, klicka på Öppna och sedan på OK. Då ändras ljudet för enbart denna uppgift.

 10. Om du vill spåra hur den här uppgiften fortlöper anger du önskade värden i rutorna Status, Prioritet och % färdigt.

  Fälten Status och % slutfört är länkade. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan    

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av färgkategorierna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn på färgkategorin. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon till kategorierna. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Tips  Har du ångrat tilldelningen av en färgkategori? Högerklicka då på färgen eller namnet på färgkategorin och klicka på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

  Obs!  Vanligtvis visas inte kontaktlänkning i meddelande-, kontakter- och uppgiftsfönstren. Om du vill gå tillbaka till Kontaktlänkning klickar du på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Outlook. Klicka på Kontaktalternativ på fliken Inställningar och markera sedan kryssrutan Visa kontaktlänkning i alla formulär under Kontaktlänkning i dialogrutan Kontaktalternativ. Öppna uppgiften och fortsätt med den här proceduren.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad uppgiftspost klickar du på Privat i gruppen Alternativ på fliken Uppgift.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Överst på sidan

Skapa en uppgift eller en att göra-uppgift från ett e-postmeddelande

Du kan omvandla ett e-postmeddelande till en uppgift eller en att göra-uppgift på flera sätt.

Gör något av följande:

 • Flagga ett e-postmeddelande för uppföljning

  Att flagga ett meddelande är det bästa alternativet när du snabbt behöver ange att ett objekt behöver åtgärdas vid ett senare tillfälle. När du flaggar ett objekt, visas det med en flagga i e-postvyn, i Uppgifter, i Att göra-fältet och i listan över dagliga uppgifter i kalendern. När du flaggar ett meddelande eller en kontakt skapas ingen ny uppgift. Eftersom att göra-uppgiften fortfarande är ett e-postmeddelande eller en kontakt efter att den har flaggats, kan du inte tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange förloppet eller procent färdigt.

  1. Högerklicka i flaggkolumnen för ett e-postmeddelande i E-post.

  2. Välj ett förfallodatum.

   Tips  Om du snabbt vill lägga till en uppföljningsflagga, klickar du i flaggkolumnen bredvid e-postmeddelandet. Ett start- och förfallodatum anges automatiskt till dagens datum.

   Obs!  Om du vill ändra påminnelsetiden, påminnelsens ljud, startdatum, förfallodatum eller flaggtexten som visa i informationsfältet, eller om du vill ta bort påminnelseflaggan, högerklickar du i flaggkolumnen bredvid e-postmeddelandet och klickar sedan på Egen eller Lägg till påminnelse. Båda alternativen öppnar samma dialogruta, men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelsen automatiskt.

   Dialogrutan Följ upp

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet för att skapa en att göra-uppgift

  Att göra-fältet måste ordnas efter Startdatum eller Förfallodatum om du ska kunna använda dessa procedurer.

  1. Markera ett e-postmeddelande genom att klicka på det och dra det sedan till uppgiftslistan i Att göra-fältet.

  2. När du ser en röd linje med pilar i båda ändarna vid den plats där du vill placera uppgiften släpper du upp musknappen.

   Skärmbild av avtalade tider i Att göra-fältet

 • Dra ett e-postmeddelande till knappen Uppgifter för att skapa en ny uppgift

  När du drar ett e-postmeddelande till Uppgifter i navigeringsfönstret kan du använda alla funktionerna för ett uppgiftsobjekt, och innehållet i e-postmeddelandet utom bilagor kopieras till uppgiftens brödtext. Även om det ursprungliga e-postmeddelandet senare tas bort, finns uppgiften med det kopierade innehållet (utom bilagor) kvar.

  1. Markera ett e-postmeddelande genom att klicka på det och dra det sedan till knappen Uppgift i navigeringsfönstret.

   Tips  Om du vill lägga till meddelandet som en bifogad fil i uppgiften i stället för att klistra in texten i brödtexten, högerklickar du på meddelandet och drar det till uppgiftslistan. Klicka på Kopiera hit som uppgift med bifogad fil på snabbmenyn.

   Ett nytt uppgiftsfönster visas och en kopia av e-postmeddelandets innehåll klistras in i brödtexten. E-postmeddelandets ämne blir uppgiftens ämne. Om du vill kan du ändra ämnesraden.

   Obs!  Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

  2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift eller fortsätt med följande steg om du vill anpassa uppgiften.

  3. Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

   Om du anger ett startdatum anges fältet Förfallodatum automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet Förfallodatum till valfritt datum.

  4. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

  5. Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

   • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

   • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

    Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

    Tips  Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

  6. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

  7. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

  8. Du kan ange att ett eget ljud ska spelas upp tillsammans med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp, klicka på Bläddra, markera ljudfilen som ska spelas upp, klicka på Öppna och sedan på OK. Då ändras ljudet för enbart denna uppgift.

  9. Om du vill spåra hur den här uppgiften fortlöper anger du önskade alternativ i rutorna Status, Prioritet och % färdigt.

   Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan    

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Tips  Har du ångrat tilldelningen av en färgkategori? Högerklicka då på färgen eller namnet på färgkategorin och klicka på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad uppgiftspost klickar du på Privat i gruppen Alternativ på fliken Uppgift.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Överst på sidan

Skapa en att göra-uppgift från en kontakt

Att flagga en kontakt är det bästa alternativet när du snabbt behöver ange att en kontakt behöver uppmärksammas vid ett senare tillfälle. När du flaggar en kontakt skapas en att göra-uppgift, och flaggtexten visas i informationsfältet. Den flaggade kontakten visas också i uppgiftslistan, Att göra-fältet och i listan över dagliga uppgifter i kalendern. När du flaggar en kontakt skapas inte någon ny uppgift. Eftersom att göra-uppgiften fortfarande är en kontakt, kan du inte tilldela den som en uppgift till någon annan eller ange hur den fortskrider eller procent färdigt.

 1. Högerklicka på kontakten i Kontakter.

 2. Peka på Följ upp på snabbmenyn och klicka sedan på förfallodatumet.

  Tips  Om du vill ändra påminnelsetiden, påminnelsens ljud, startdatum, förfallodatum eller flaggtexten som visas i informationsfältet, eller om du vill ta bort påminnelseflaggan klickar du på Egen eller Lägg till påminnelse. Båda alternativen öppnar samma dialogruta, men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelsen automatiskt.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i Att göra-fältet

Att göra-fältet visas som standard i alla Outlook-vyer. Du kan aktivera och inaktivera Att göra-fältet. Dessutom kan du visa en minimerad version av Att göra-fältet som tar mindre plats på skärmen. När du aktiverar eller inaktiverar Att göra-fältet eller minimerar det i en viss vy gäller inställningarna bara för just den vyn. Om du till exempel inaktiverar Att göra-fältet i vyn E-post är det inaktiverat varje gång som du arbetar i den vyn, även nästa gång som du startar Outlook. Däremot visas fortfarande Att göra-fältet i andra vyer som Kalender, Anteckningar och Uppgifter.

 • Du aktiverar och inaktiverar Att göra-fältet genom att klicka på Visa, peka på Att göra-fält och sedan klicka på Normal, Minimerat eller Av.

 • Om du vill skapa en ny uppgift i Att göra-fältet klickar du i textrutan Ange en ny uppgift (uppgiftspanelen öppnas, skriv ett ämne för uppgiften och tryck på RETUR).

  Uppgiftspanelen

  Som standard tilldelas uppgiften ett förfallodatum och ett startdatum som baseras på flaggans Snabbklick-inställning. När du först installerar Outlook är den här inställningen I dag.

  Om du skapar en uppgift och ändrar flaggan till ett annat förfallodatum, kommer framtida uppgifter som du anger i Att göra-fältet att använda den nya inställningen. Du kan alltid åsidosätt valet som visas och välja ett annat alternativ. När du startar om Outlook får emellertid den första uppgift som registreras som standard flagginställningen Snabbklick.

  Tips  Om du vill ändra standardflagginställningen högerklickar du i flaggkolumnen i valfri vy, klickar på Snabbklick och väljer önskad inställning. Du kan bland annat välja Inget datum. Om du väljer flaggan Inget datum visas uppgiften i gruppen Inget datum i Att göra-fältet.

  Obs!  Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Stegen nedan är valfria, men med dessa blir det enklare att hantera uppgifterna i Outlook.

 • Fortsätt med stegen nedan om du vill anpassa uppgiften genom att dubbelklicka på den i Att göra-fältet.

 • Om du vill anger du Startdatum och Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett startdatum anges fältet Förfallodatum automatiskt till samma dag. Du kan ändra fältet Förfallodatum till valfritt datum.

 • Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 • Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

   Tips  Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 • Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 • Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 • Du kan ange att ett eget ljud ska spelas upp tillsammans med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp, klicka på Bläddra, markera ljudfilen som ska spelas upp, klicka på Öppna och sedan på OK. Då ändras ljudet för enbart denna uppgift.

 • Om du vill spåra hur den här uppgiften fortlöper anger du önskade alternativ i rutorna Status, Prioritet och % färdigt.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan    

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Tips  Har du ångrat tilldelningen av en färgkategori? Högerklicka då på färgen eller namnet på färgkategorin och klicka på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad uppgiftspost klickar du på Privat i gruppen Alternativ på fliken Uppgift.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Tips  Om du vill flytta en uppgift upp eller ned i listan klickar du och drar den till önskad plats. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften placeras när du släpper musknappen.

Överst på sidan

Skapa en uppgift i listan över uppgifter i kalendern

Listan över uppgifter visas bara i vyerna Dag och Vecka i Outlook-kalendern. Du aktiverar och inaktiverar listan över uppgifter i kalendern genom att klicka på Visa, peka på Lista över uppgifter och sedan klicka på Normal, Minimerad eller Av.

Lista över uppgifter

Om du vill visa enbart det totala antalet uppgifter gör du något av följande:

 • Klicka på Visa i kalendern, peka på Lista över dagliga uppgifter och klicka på Minimerad.

 • Peka på överkanten till listan över dagliga uppgifter. När pekaren ändras till Ikon för storleksändring drar du kanten till fönstrets nederkant.

Tips  Om du vill skapa nya uppgifter i listan över uppgifter måste du använda inställningen Normal för listan över uppgifter.

 1. När pekaren hovrar över listan med dagliga uppgifter visas Klicka här om du vill lägga till en uppgift.

 2. Klicka i ett tomt utrymme under en dagskolumn.

 3. Skriv ett ämne för uppgiften och tryck på RETUR.

  Uppgiften får som standard ett startdatum och förfallodatum som motsvarar det datum som finns i kolumnen ovanför listan med dagliga uppgifter. Om du vill ändra uppgiftens startdatum eller förfallodatum drar du den skapade uppgiften till den dag som uppgiften förfaller. I stället för att dra uppgiften kan du öppna den och sedan ändra start- och förfallodatum. Det gör du genom att högerklicka på uppgiften och sedan klicka på Öppna, eller markera uppgiften, trycka på ESC och sedan trycka på RETUR.

 4. Om du vill att uppgiften ska vara återkommande går du till gruppen Alternativ på fliken Uppgift och klickar på Återkommande

 5. Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

  • Få uppgiften att återkomma med jämna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift, eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Varje gång som du markerar en uppgift som färdig, skapas en ny uppgift utifrån dina val.

   Tips  Detta är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas förrän föregående markeras som färdig. Om du inte markerar objektet som färdigt, visas aldrig nästa påminnelse. Om du till exempel har en påminnelse om att betala en räkning den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som färdig, visas denna fortfarande under maj månad. Det är bara om du markerar uppgiften den 15 april som färdig som förekomsten den 15 maj visas.

 6. Stäng dialogrutan Återkommande uppgift genom att klicka på OK.

 7. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du kryssrutan Påminnelse och anger sedan datum och tid för den.

 8. Du kan ange att ett eget ljud ska spelas upp tillsammans med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp, klicka på Bläddra, markera ljudfilen som ska spelas upp, klicka på Öppna och sedan på OK. Då ändras ljudet för enbart denna uppgift.

 9. Om du vill spåra hur den här uppgiften fortlöper anger du önskade alternativ i rutorna Status, Prioritet och % färdigt.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan    

0–100

Uppskjuten

0–100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften klickar du på Kategorisera i gruppen Alternativ på fliken Uppgift och sedan på någon av posterna på menyn. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Första gången som du använder en färgkategori ombeds du att ange ett mer beskrivande namn. Du kan skapa egna färgkategorier, associera egna färger med färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till uppgiftsfönstret.

  Tips  Har du ångrat tilldelningen av en färgkategori? Högerklicka då på färgen eller namnet på färgkategorin och klicka på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du snabbt skapa en länk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan markera en post. Stäng dialogrutan Välj kontakt genom att klicka på OK.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en delad uppgiftspost klickar du på Privat i gruppen Alternativ på fliken Uppgift.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan utgiftsinformation klickar du på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift. Skriv informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning (km) och Fakturering.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Spara på fliken Uppgift.

Tips  Om du vill flytta en uppgift upp eller ned i listan klickar du och drar den till önskad plats. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften placeras när du släpper musknappen.

Gäller för: Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk