Förvandla offerter till betalda fakturor med webbdatabasmallen Tjänster

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med webbdatabasmallen Tjänster för Access 2010 kan du skapa en komplett databas där du kan spåra offerter, fakturor, kunder och andra data som associeras med driften av en tjänstorienterad verksamhet.

Följande video visas ett kort scenario där den här mallen kan användas.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du inte redan har gjort, hämta mallen Services.

Läs vidare om du vill lära dig hur du använder mallen för att skapa en egen databas och hur du kan använda den i din verksamhet.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram – den nya typ av databas du designa med Access 2013 (eller högre) och publicera online. Mer information finns i Skapa ett Access-webbprogram .

Artikelinnehåll

Starta databasen för första gången

Komma igång: Lägga till befintliga data i databasen tjänster

Fliken Välkommen: Hjälp och andra resurser

Fliken företagsinformation: Ange din företagsinformation

Fliken anställda: Ange information om företagets anställda

Fliken tjänster: Ange tjänstinformation

Lägga till data om tjänster som du har lagrat i Excel

TRANSPONERA Excel-data från rader till kolumner

Ordna om kolumnerna i Excel-data som finns i en annan ordning i databladet tjänster

Klistra in data från kolumner som är i samma ordning som kolumnerna i databladet tjänster

Lägga till en tjänst i taget

Fliken produkter: Ange produktinformation

Lägga till produktinformation som du har lagrat i Excel

TRANSPONERA Excel-data från rader till kolumner

Ordna om kolumnerna i Excel som finns i en annan ordning i databladet produkter

Klistra in data från kolumner som är i samma ordning som kolumnerna i databladet produkter

Lägga till en produkt i taget

Fliken offerter och fakturor: Ange offerter och fakturor

Instrumentpanel: Spåra aktiva offerter och fakturor

Visa information om en offert eller faktura

Skapa en ny offert eller faktura

Offerter: Hantera alla dina offerter

Visa information om en offert

Formuläret offertinformation

Skapa en ny offert

Skicka en offert för godkännande

Godkänna eller avvisa en offert som har skickats

Förvandla en godkänd offert till en faktura

Skriva ut eller skicka en offert med e-post

Fakturor: Hantera alla dina fakturor

Visa information om en faktura

Formuläret fakturainformation

Skapa en ny faktura

Skicka en faktura för betalning

Skriva ut eller skicka e-post en faktura

Markera en faktura som betald

Rapportcenter: Visa och skriva ut rapporter

Avancerat: Hantera tjänster, produkter, anställda och kunder

Nästa steg

Starta databasen för första gången

En dialogruta visas där du kan välja om du vill behålla exempelinformationen eller ta bort den så att du kan börja lägga till egna data:

Startformulär i webbdatabasmallen Tjänster

Öppna databasen genom att klicka på knappen till vänster och börja arbeta med exempelinformationen. Databasen Tjänster fylls i automatiskt med data från det fiktiva företaget Northwind Traders.

Klicka på knappen till höger om du vill ta bort exempelinformationen så att du kan börja lägga till egna data.

Obs!:  Om du tar bort exempelinformationen visas inte startdialogrutan igen.

Avmarkera kryssrutan om du inte vill att dialogrutan ska visas igen.

Obs!: Alla fält och kontroller i mallen Tjänster som innehåller valutavärden visas med dollartecken ($). Om du arbetar i en annan valuta bör du justera relevanta fält och kontroller innan du tar bort exempelinformationen. Mer information finns under Se även.

Komma igång: Lägga till befintliga data i databasen tjänster

Fliken Komma igång innehåller följande andra flikar som du kan använda för att få ordning på företagsinformationen:

Flikarna av typen Komma igång

Funktioner

Välkommen

Länkar till användbara resurser

Företagsinformation

Fält för information om företaget som kan användas i fakturor och andra rapporter

Anställda

Databladsvy över anställda. Den anställda som är inloggad registreras på nya offerter och fakturor

Tjänster

Databladsvy över tjänster som du kan lägga till i offerter och fakturor

Produkter

Databladsvy över material som du säljer vidare eller använder. Du kan lägga till de här produkterna i offerter och fakturor

Offerter och fakturor

Två databladsvyer – dina offerter och dina fakturor

När du klickar på knappen för att börja lägga till data i startdialogrutan visas fliken Komma igångVälkommen, där du kan börja fylla i egna data i den nya databasen Tjänster.

Fliken Komma igång i webbdatabasmallen Tjänster

Du behöver inte ange alla dina data på fliken Komma igång. Avsikten med fliken är att hjälpa dig att snabbt komma igång. Merparten av informationen som du anger på flikarna av typen Komma igång kan också läggas till på huvudflikarna, t.ex. fliken Offerter eller fliken Fakturor. Däremot kan du bara ange företagsinformationen (som visas i offerter och på fakturor) på fliken Företagsinformation.

Fliken Välkommen: Hjälp och andra resurser

Länkarna på fliken Välkommen pekar på de mest aktuella resurserna som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av databasen Tjänster. Även om länkarna inte ändras, uppdateras länkmålen när nya resurser blir tillgängliga.

 • När du är klar med informationen på fliken Välkommen klickar du på Nästa för att gå vidare till fliken Företagsinformation.

Fliken företagsinformation: Ange din företagsinformation

På fliken Företagsinformation kan du ange information om ditt företag, t.ex. namn, adress, telefon och e-postadress. Den här informationen visas på fakturor och i andra rapporter som skapas i databasen.

Fliken Företagsinformation i databasmallen Tjänster

 • Skriv företagets information i rutorna och klicka på Nästa.

Fliken anställda: Ange information om företagets anställda

På fliken Anställda kan du börja lägga till anställda i databasen. På så sätt blir det lättare att hålla redan på vilken anställd som gjort vad. Exempelvis registreras den anställda som är inloggad som en del av en ny offert som skapas.

 • Skriv varje anställds information i databladet och klicka på Nästa.

  Du kan också visa, redigera och lägga till anställda på fliken Anställda.

Fliken tjänster: Ange tjänstinformation

På fliken Tjänster lägger du till information om de tjänster som du erbjuder, t.ex. timpriset för varje tjänst. Du kan också ta bort tjänster genom att radera dem eller markera dem som utgångna. Du kan bara ta bort en tjänst om den inte finns i några offerter eller fakturor.

Obs!:  När du lägger till en tjänst till en offert eller faktura läggs standardpriset per timme för tjänsten till i offerten eller fakturan. Du kan emellertid justera timpriset för en tjänst innan du skickar en viss offert eller faktura. Standardpriset per timme för en tjänst påverkas inte om du ändrar priset i en offert eller faktura.

Lägga till data om tjänster som du har lagrat i Excel

Du kan kopiera och klistra in data från Excel i ett datablad i Access. Du kan spara tid genom att kopiera och klistra in data, särskilt om informationen i Excel redan finns på rader eller i kolumner som är identiska eller nästan identiska med kolumnerna i databladet.

Det finns två saker som du bör tänka på när du ska kopiera data från Excel och klistra in dem i Access:

 • Om data i Excel är ordnad på rader (i stället för kolumner) bör du transponera dessa data i Excel innan du klistrar in den i Access.

 • Om Excel-kolumnerna inte är i samma ordning som kolumnerna i Access-databladet bör du Ordna om kolumnerna i Excel innan du klistrar in dem i Access

Viktigt!:  Kolumnen Tjänstkod måste innehålla ett värde för varje tjänst. Värdet måste dessutom vara unikt, vilket betyder att två eller fler tjänster inte får ha samma namn.

Obs!:  I stegen i det här avsnittet förutsätter vi att du har data för alla fyra kolumner i databladet Tjänster. Om du inte har data för alla fyra kolumner kopierar du bara de data som du har. Den enda kolumnen som är obligatorisk och som måste ha unika värden är Tjänstkod.

Transponera Excel-data från rader till kolumner

Tips:  Om din information inte är ordnad på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet kan du infoga ett kalkylblad i Excel och transponera dessa data till det nya kalkylbladet. Genom att använda ett nytt kalkylblad blir det lättare att ordna informationen på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet.

 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 1. Högerklicka på en cell som ligger utanför dina markerade data (till exempel en cell under raden lägsta på ditt val) och under Inklistringsalternativ klickar du på knappen transponera:
  Transponera under Klistra in

Ordna om kolumnerna i Excel så att de är placerade i samma ordning som i databladet Tjänster
 1. Öppna Excel-arbetsboken som innehåller informationen om dina tjänster.

 2. Infoga ett nytt kalkylblad. Om du behöver hjälp med det här steget finns i Excel-artikeln Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

 3. I det nya kalkylbladet:

  1. Skriv eller klistra in Tjänstkod i cell A1.

  2. Skriv eller klistra in Tjänstbeskrivning i cell B1.

  3. Skriv eller klistra in Standardpris i cell C1.

  4. Skriv eller klistra in kommentarer i cell D1.

 4. Kopiera namnen eller koderna för dina tjänster till kolumn A:

  1. Klicka på fliken för kalkylbladet där namnen eller koderna visas.

  2. Markera listan med namn eller koder och tryck på CTRL+C.

  3. Kicka på fliken för det nya kalkylbladet.

  4. Markera cell A2 och tryck på CTRL+V.

 5. Kopiera beskrivningen av dina tjänster till kolumn B:

  1. Klicka på cell B2 och skriv ett likhetstecken (=).

  2. Klicka på fliken för kalkylbladet där beskrivningarna visas.

  3. Klicka på cellen som innehåller den första beskrivningen och tryck på RETUR.
   Cellreferensen klistras in i cell B2 i det nya kalkylbladet.

  4. Klicka på cell B2 igen i det nya kalkylbladet och dubbelklicka sedan på fyllningshandtag Fyllningshandtag .
   Klistras cellreferenser för resten av listan i kolumn B.

 6. Upprepa steg 5 men använd kolumn C och kopiera standardpriset per timme för dina tjänster.

 7. Upprepa steg 5 men använd kolumn D och kopiera kommentarerna om dina tjänster.

Klistra in data från kolumner som är placerade i samma ordning som kolumnerna i databladet Tjänster
 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 1. Högerklicka på asterisken i databladet på fliken tjänster i Access och klicka på Klistra in.
  Snabbmeny i databladet Tjänster

Lägga till en tjänst i taget

 • Öppna formuläret Tjänstinformation genom att klicka på Lägg till en ny tjänst och ange information om en tjänst.
  – eller –

 • Ange data i databladet på fliken Tjänster.

Fliken produkter: Ange produktinformation

Lägg till information om produkter som du säljer vidare eller använder på fliken Produkter.

Obs!: När du lägger till en produkt i en offert eller faktura registreras enhetspriset som en del av offerten eller fakturan. Du kan emellertid justera enhetspriset för en produkt innan du skickar en viss offert eller faktura. Enhetspriset för produkten påverkas inte om du ändrar priset i en offert eller faktura.

Lägga till produktinformation som du har lagrat i Excel

Du kan kopiera och klistra in data från Excel i ett datablad i Access. Du kan spara tid genom att kopiera och klistra in data, särskilt om informationen i Excel redan finns på rader eller i kolumner som är identiska eller nästan identiska med kolumnerna i databladet.

Det finns två saker som du bör tänka på när du ska kopiera data från Excel och klistra in dem i Access:

 • Om data i Excel är ordnad på rader (i stället för kolumner) bör du transponera dessa data i Excel innan du klistrar in den i Access.

 • Om Excel-kolumnerna inte är i samma ordning som kolumnerna i Access-databladet bör du Ordna om kolumnerna i Excel innan du klistrar in dem i Access

Viktigt!:  Kolumnen Produktkod måste innehålla ett värde för varje tjänst. Värdet måste dessutom vara unikt, vilket betyder att två eller fler tjänster inte får ha samma namn.

Obs!:  I stegen i det här avsnittet förutsätter vi att du har data för alla fyra kolumner i databladet Produkter. Om du inte har data för alla fyra kolumner kopierar du bara de data som du har. Den enda kolumnen som är obligatorisk och som måste ha unika värden är Produktkod.

Transponera Excel-data från rader till kolumner

Om dina data finns på rader (i stället för i kolumner) transponerar du informationen i Excel innan du klistrar in den i Access.

Tips:  Om din information inte är ordnad på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet kan du infoga ett kalkylblad i Excel och transponera dessa data till det nya kalkylbladet. Genom att använda ett nytt kalkylblad blir det lättare att ordna informationen på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet.

 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 1. Högerklicka på en cell som ligger utanför dina markerade data (till exempel en cell under raden lägsta på ditt val) och under Inklistringsalternativ klickar du på knappen transponera:
  Transponera under Klistra in

Ordna om kolumnerna i Excel så att de är placerade i samma ordning som i databladet Produkter
 1. Öppna Excel-arbetsboken som innehåller informationen om dina produkter.

 2. Infoga ett nytt kalkylblad. Om du behöver hjälp med det här steget finns i Excel-artikeln Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

 3. I det nya kalkylbladet:

  1. Skriv eller klistra in Produktkod i cell A1.

  2. Skriv eller klistra in Produktbeskrivning i cell B1.

  3. Skriv eller klistra in Enhetspris i cell C1.

  4. Skriv eller klistra in Kvantitet per enhet i cell D1.

  5. Skriv eller klistra in kommentarer i cell E1.

 4. Kopiera namnen eller koderna för dina produkter till kolumn A:

  1. Klicka på fliken för kalkylbladet där namnen eller koderna visas.

  2. Markera listan med namn eller koder och tryck på CTRL+C.

  3. Kicka på fliken för det nya kalkylbladet.

  4. Markera cell A2 och tryck på CTRL+V.

 5. Kopiera beskrivningen av dina produkter till kolumn B:

  1. Klicka på cell B2 och skriv ett likhetstecken (=).

  2. Klicka på fliken för kalkylbladet där beskrivningarna visas.

  3. Klicka på cellen som innehåller den första beskrivningen och tryck på RETUR.
   Cellreferensen klistras in i cell B2 i det nya kalkylbladet.

  4. Klicka på cell B2 igen i det nya kalkylbladet och dubbelklicka sedan på fyllningshandtag Fyllningshandtag .
   Klistras cellreferenser för resten av listan i kolumn B.

 6. Upprepa steg 5 men använd kolumn C och kopiera enhetspriset för dina produkter.

 7. Upprepa steg 5 men använd kolumn D och kopiera antalet per enhet för dina produkter.

 8. Upprepa steg 5 men använd kolumn E och kopiera kommentarerna om dina produkter.

Klistra in data från kolumner som är placerade i samma ordning som kolumnerna i databladet Produkter
 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

  Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 2. Högerklicka på asterisken i databladet på fliken produkter i Access och klicka på Klistra in.
  Snabbmeny i databladet Tjänster

Lägga till en produkt i taget

 • Öppna formuläret Produktinformation genom att klicka på Lägg till ny produkt och ange produktinformationen.
  – eller –

 • Ange data i databladet på fliken Produkter.

Fliken offerter och fakturor: Ange offerter och fakturor

Om du redan har några offerter och fakturor till hands kan du lägga till dem i databladen på fliken Offerter och fakturor.

 1. Om du vill lägga till en offert klickar du på Lägg till ny offert. Om du vill lägga till en ny faktura klickar du på Lägg till ny faktura.

 2. Ange informationen i detaljformuläret som öppnas, t.ex. status, den anställda som skapade offerten eller fakturan samt kunden.

 3. Om du anger en kund som inte finns i databasen uppmanas du att ange den nya kunden. Kicka på Ja och fyll i informationen om den nya kunden. När du har stängt databladet visas kunden i listrutan Kund.

 4. Klicka på Spara och stäng när du har slutfört varje offert eller faktura. Informationen sparas och formuläret stängs.

 5. Klicka på Nästa när du har lagt till offerterna och fakturorna.

Instrumentpanel: Spåra aktiva offerter och fakturor

På fliken Instrumentpanel kan du spåra öppna offerter och obetalda fakturor samt lägga till en ny offert eller faktura.

Fliken Instrumentpanel i databasmallen Tjänster

Visa information om en offert eller faktura

 • Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

  Du kan redigera information om en offert innan det skickas – dvs om Status är Nytt.

 • Klicka på ett värde under Fakturanummer för att öppna formuläret Fakturainformation för formuläret.

Skapa en ny offert eller faktura

 • Klicka på Ny offert eller Ny faktura och fyll i formuläret som visas.

  Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten eller fakturan.

Offerter: Hantera alla dina offerter

Fliken Offerter innehåller vyer där du kan hantera offerter baserat på deras status.

Fliken Offerter i databasmallen Tjänster

Offerter visas på följande flikar:

 • Aktiva    Här visas offerter som inte har fakturerats, avvisats eller förfallit.

 • Godkänd    Här visas offerter som har godkänts eller fakturerad.

 • Fakturerad    Här visas offerter som har fakturerats. Du kan visa faktura i listan över offerten.

 • Upphört att gälla    Visas offerter som förfallit utan att faktureras.

 • Avvisad    Här visas offerter som har avvisats. Du kan godkänna en avvisad offert om du vill göra tillgängliga för fakturering.

Visa information om en offert

 • Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

  Du kan redigera information om en offert innan det skickas – dvs om Status är Nytt.

Formuläret Offertinformation

Offertens nummer och status visas längst upp till vänster i formuläret Offertinformation.

Använd knapparna längst upp i formuläret Offertinformation om du vill skicka, godkänna, avvisa eller fakturera en offert, om du vill skapa en dubblett av en offert eller om du vill granska en offert innan den skrivs ut.

Allmän information om en offert placeras i rutorna strax under knapparna längst upp i formuläret Offertinformation.

Flikarna i mitten av formuläret Offertinformation är avsedda för information om offerten: radposter (tjänster och produkter), tjänstplats, skatter och villkor och kommentarer. Du kan ändra timpriserna och enhetspriserna för radposter i en offert utan att standardvärdet för den associerade tjänsten eller produkten påverkas.

Totalbelopp för tjänster, produkter och skatter visas längst ned i hörnet i formuläret Offertinformation. Om du uppdaterar information på fliken Radposter eller fliken Skatter och villkor uppdaterar du beloppen som visas i det här området genom att klicka på Uppdatera summor.

Skapa en ny offert

 • Klicka på Ny offert på fliken Offerter och fyll i formuläret Offertinformation.

  Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten.

Skicka en offert för godkännande

Offerter som inte har skickats har inte ett offertnummer; värdet […] visas under offertnummer.

 1. Gå till fliken Offerter och klicka på […] på raden som innehåller den offert som du vill skicka.
  Formuläret Offertinformation öppnas i Access och offerten visas.

 2. Gå igenom den allmänna informationen och informationen om offerten och gör nödvändiga ändringar om det behövs, t.ex. om du behöver lägga till eller ta bort radposter, ändra timpriset eller enhetspriset för en radpost eller lägga till kommentarer.

 3. Klicka på Skicka överst i formuläret Offertinformation.

Godkänna eller avvisa en offert som har skickats

 1. Klicka på ett värde under Offertnummer på fliken Offerter för att öppna formuläret Offertinformation och visa offerten.

 2. Gå igenom offertinformationen och gör något av följande:

  • Om du vill godkänna offerten klickar du på Godkänn längst upp i formuläret Offertinformation.

  • Om offerten kan godkännas efter några mindre ändringar klickar du på Duplicera längst upp i formuläret Offertinformation. En ny offert som baseras på den ursprungliga offerten skapas i Access. Därefter kan du ändra och skicka den nya offerten och sedan godkänna den.

  • Om du inte vill godkänna offerten klickar du på Avvisa längst upp i formuläret Offertinformation.

Förvandla en godkänd offert till en faktura

 1. Gå till fliken Offerter och klicka på fliken Godkända.
  Offerter som har godkänts, inklusive offerter som redan har fakturerats, visas.

 2. Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

 3. Gå igenom offertinformationen.

  Obs!: Du kan inte ändra information om en offert som har godkänts. Du kan däremot skapa en dubblettoffert genom att klicka på Duplicera, ändra och skicka dubblettofferten, och sedan godkänna och använda den offerten för att skapa en faktura.

 4. Klicka på Faktura längst upp i formuläret Offertinformation.

Skriva ut eller skicka en offert med e-post

 1. Klicka på ett värde under Offertnummer på fliken Offerter för att öppna formuläret Offertinformation och visa offerten.

 2. Klicka på Visa offert överst i formuläret Offertinformation.
  Offerten öppnas i formuläret där den ska skrivas ut.

  Knapparna längst upp i offerten visas inte i den slutgiltiga kopian.

 3. Klicka på relevant knapp längst upp i offerten.

Fakturor: Hantera alla dina fakturor

På fliken Fakturor kan du skapa nya fakturor och granska fakturor baserat på status.

Fliken Fakturor i databasmallen Tjänster

Fakturor visas på följande flikar:

 • Obetalda    Här visas fakturor som inte har betalats men som inte har förfallit än.

 • Försenade   Visar fakturor som inte har betalats och som förfallit.

 • Betald   Visar fakturor som har betalats.

Visa information om en faktura

 • Klicka på ett värde under Fakturanummer för att öppna formuläret Fakturainformation för formuläret.

  Du kan redigera information om en faktura innan det skickas – dvs om Status är Nytt.

Formuläret Fakturainformation

Formuläret Fakturainformation

Fakturans nummer och status visas längst upp till vänster i formuläret Fakturainformation.

Använd knapparna längst upp i formuläret Fakturainformation om du vill skicka en faktura eller markera den som betald, om du vill skapa en dubblett av en faktura, granska en faktura innan den skrivs ut eller när du vill spara ändringar i en faktura och stänga formuläret Fakturainformation.

Allmän information om en faktura placeras i rutorna strax under knapparna längst upp i formuläret Fakturainformation. Om fakturan skapades från en offert ärver fakturan den här informationen från offerten, men du kan göra ändringar i fakturan utan att den ursprungliga offerten påverkas.

Flikarna i mitten av formuläret Fakturainformation är avsedda för information om fakturan: radposter (tjänster och produkter), tjänstplats, skatter och villkor och kommentarer. Om fakturan skapades från en offert ärver fakturan den här informationen från offerten, men du kan göra ändringar i fakturainformationen utan att den ursprungliga offerten påverkas. Du kan också ändra timpriserna och enhetspriserna för radposter i en offert utan att standardvärdet för den associerade tjänsten eller produkten påverkas.

Totalbelopp för tjänster, produkter och skatter visas längst ned i hörnet i formuläret Fakturainformation. Om du uppdaterar information på fliken Radposter eller fliken Skatter och villkor uppdaterar du beloppen som visas i det här området genom att klicka på Uppdatera summor.

Skapa en ny faktura

 • Klicka på Ny faktura och fyll i formuläret Fakturainformation.

  Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten.

Skicka en faktura för betalning

Fakturor som inte har skickats har inte ett fakturanummer; värdet […] visas under fakturanummer.

 1. Gå till fliken Fakturor och klicka på […] på raden som innehåller den faktura som du vill skicka för betalning.
  Formuläret Fakturainformation öppnas i Access och fakturan visas.

 2. Gå igenom den allmänna informationen och informationen om fakturan och gör nödvändiga ändringar om det behövs, t.ex. om du behöver lägga till eller ta bort radposter, ändra timpriset eller enhetspriset för en radpost eller lägga till kommentarer.

 3. Klicka på Skicka överst i formuläret Fakturainformation.

Skriva ut eller skicka en faktura med e-post

 1. Klicka på ett värde under Fakturanummer på fliken Fakturor för att öppna formuläret Fakturainformation och visa fakturan.

 2. Klicka på Visa faktura överst i formuläret Fakturainformation.
  Fakturan öppnas i formuläret där den ska skrivas ut.

  Knapparna längst upp i fakturan visas inte i den slutgiltiga kopian.

 3. Klicka på relevant knapp längst upp i fakturan.

Markera en faktura som betald

 1. Klicka på ett värde under Fakturanummer på fliken Obetalda på fliken Fakturor för att öppna formuläret Fakturainformation och visa fakturan.

 2. Klicka på Markera som betald överst i formuläret Fakturainformation.

Rapportcenter: Visa och skriva ut rapporter

Databasmallen Tjänster innehåller fyra rapporter – en kundlista och tre försäljningsrapporter (för varje månad, varje kvartal och varje år).

Fliken Rapportcenter i databasmallen Tjänster

Så här förhandsgranskar du en rapport:

 • Klicka på fliken Rapportcenter och klicka på den rapport som du vill visa under Välj en rapport.
  Rapporten visas i förhandsgranskningsfönstret.

Du kan anpassa förhandsgranskningen med hjälp av alternativen som visas överst i förhandsgranskningsfönstret. Vilka alternativ som visas beror på vilken rapport du förhandsgranskar.

Så här skriver du ut en rapport:

 1. Förhandsgranska den rapport som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Öppna på ny flik på fliken Rapportcenter och tryck på CTRL+P.

Avancerat: Hantera tjänster, produkter, anställda och kunder

På fliken Avancerat kan du hantera följande listor:

 • Kunder

 • Anställda

 • Produkter

 • Tjänster

Varje lista visas som ett datablad, där det är lättare att upptäcka inkonsekvenser och att göra massändringar i data.

Fliken Avancerat i databasmallen Tjänster

Nästa steg

När du börjar hantera din verksamhet med databasen Tjänster hittar du snart nya sätt att hämta eller filtrera information. Du kanske också upptäcker att du vill ändra databasen så att den bättre passar dina behov. Länkarna i det här avsnittet leder till mer information om typiska åtgärder och ändringar som du kan göra.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×