Förväntat slut (aktivitetsfält)

Datatyp     datumfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning    Fältet Förväntat slut innehåller det datum då aktiviteten väntas vara slutförd. Du kan ange datumet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde för förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Förväntat och vyn PA_Förväntad Gantt.

Beräkning     Fältet Förväntat slut innehåller ”-” när du skapar en ny aktivitet. När du anger en förväntad varaktighet och ett förväntat startdatum och sedan klickar på Beräkna PERT  Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett möjligt slutdatum. Detta infogas i fältet Förväntat slut.

Rekommenderad användning    Använd fältet Förväntat slut i tabellen PA_Förväntat eller vyn PA_Förväntad Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt vid den förväntade informationen i PERT-analysberäkningen.

Exempel    För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram förväntade slutdatum och slutdatum i ”bästa fall” och ”värsta fall”. Du anger förväntade startdatum och varaktigheter för aktiviteterna, och startdatum och varaktigheter för bästa och sämsta fall. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!    Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade slutdatumfältet Slut2 används för fältet Förväntat slut.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×