Förutse datatrender

Du kan förlänga en serie med värden som passar antingen en enkel linjär trend eller en exponentiell tillväxttrend med hjälp av fyllningshandtag.

Med procedurerna nedan får du lära dig att visa och förutse trender och skapa en projektion.

Skapa en trendserie från data

Skapa en linjär trendserie

I en linjär trendserie adderas stegvärdet – skillnaden mellan startvärdet och nästa värde i serien – till startvärdet och sedan till varje efterföljande värde.

 1. Markera minst två celler som innehåller startvärden för trenden.

  Markera fler än två startvärden om du vill öka trendseriens precision.

 2. Dra fyllningshandtaget i riktningen för antingen ökande eller minskande värden.

  Om du till exempel markerar cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger om du vill fylla med ökande trendvärden eller åt vänster om du vill fylla med minskande värden.

  Tips: Om du vill styra hur serierna skapas manuellt pekar du på FyllningRedigera-menyn och klickar sedan på Serie.

Skapa en exponentiell tillväxttrendserie

I en tillväxttrendserie multipliceras startvärdet med stegvärdet vilket skapar nästa värde i serien. Den färdiga produkten och varje efterföljande produkt multipliceras sedan med stegvärdet.

 1. Markera minst två celler som innehåller startvärden för trenden.

  Markera fler än två startvärden om du vill öka trendseriens precision.

 2. Håll ned CTRL och dra fyllningshandtaget i den riktning som du vill fylla med ökande eller minskande värden.

  Om du till exempel markerar cellerna C1:E1 och startvärdena i dessa celler är 3, 5 och 8, drar du fyllningshandtaget åt höger om du vill fylla med ökande trendvärden eller åt vänster om du vill fylla med minskande värden.

 3. Släpp CTRL och musknappen och klicka sedan på Tillväxttrend på snabbmenyn.

  I Excel beräknas tillväxttrenden automatiskt och serien fortsätter i de markerade cellerna.

  Tips: Om du vill styra hur serierna skapas manuellt pekar du på FyllningRedigera-menyn och klickar sedan på Serie.

Visa trendserien med hjälp av en trendlinje i ett diagram

Du kan använda trendlinje och glidande medelvärde i tvådimensionella diagram om du grafiskt vill visa trender och analysera problem med prognoser (så kallad regressionsanalys). Ett glidande medelvärde jämnar ut fluktuationerna i data och visar mönstret eller trenden tydligare. Genom att använda regressionsanalys, som uppskattar relationen mellan variabler, kan du förlänga en trendlinje i ett diagram utanför de verkliga data för att förutse framtida värden.

 1. Klicka på dataserien som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde för i diagrammet.

 2. Klicka på Lägg till trendlinjeDiagram-menyn och klicka sedan på Typ.

  Obs!:  Du kan bara lägga till en trendlinje för ej staplade, 2D-, yt-, stapel-, kolumn-, rad-, börskurs-, xy- (punkt-) eller bubbeldiagram.

 3. Klicka på den typ av trendlinje eller glidande medelvärde som du vill använda.

 4. Gör något av följande:

Om du väljer

Gör du så här

Polynom

Skriv i rutan Ordning den högsta exponenten som du vill använda för den oberoende variabeln.

Glidande medelvärde

Skriv i rutan Period det antal perioder som du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet.

 1. Klicka på OK.

  Obs!: Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram, baseras det glidande medelvärdet på den ordningen som x-värdena ritas med i diagrammet. För att få fram rätt resultat kanske du behöver sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde.

Se även

Funktionen PREDIKTION

Funktionen TREND

Funktionen EXPTREND

Funktionen REGR

Funktionen EXPREGR

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×