Förtydliga informationen med datagrafik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa information om de data som finns i en figur genom att använda data grafik. I Microsoft Visio 2010 kan du skapa en egen data grafik som innehåller text, datastaplar, ikoner eller unika fyllnings färger.

Meddelanden: 

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Artikelinnehåll

Vad är en data grafik?

Skapa en data grafik

Använda en befintlig data grafik i en form

Ändra en befintlig data grafik

Ta bort data grafik från en form

Vad är en data grafik?

En data grafik är en visuell förbättring som du kan använda för former för att visa data som formerna innehåller. Data grafik visar dina data som en kombination av text och visuella element, till exempel siffror, flaggor och förlopps indikatorer.

Anta till exempel att du har en form som representerar en process som innehåller information om kostnaden, process numret, Owner, funktion, start datum, slutdatum och status för processen:

En processform utan datagrafik

1. en process form utan data grafik

2. åtgärds fönstret form data som visar de data som finns i formen process

Tänk dig att du vill uttrycka de data som finns i formen visuellt:

En processform där datagrafik används

1. funktionen för processen ("test") visas som en unik fyllnings färg.

2. kostnaden för processen ("$50 000,00") visas som en datastapel.

3. status för processen ("Ej påbörjad") är Visa som frågetecken.

4. ägaren ("Phyllis Harris") och slutdatumet ("9/30/2009") för processen visas som text bild texter.

Genom att använda data grafik i formen kan du enkelt visa data som finns i formen utan att behöva Markera formen och Visa åtgärds fönstret formdata . Dessutom kan du snabbt visa specifika data som finns i flera former samtidigt genom att Visa formens data grafik.

När du har skapat en data grafik kan du använda den på andra former med samma data. När du ändrar data grafiken läggs ändringen automatiskt till för alla former som data grafiken används för.

Du kan skapa så många data grafik som behövs för formerna. Du kan till exempel skapa en för att Visa process data och tillämpa dem på alla dina personal former. Du kan skapa en andra data grafik för att Visa utrustnings data och använda den på alla dina utrustnings former.

Var kommer data från?     De data som du kan visa genom att använda data grafik visas i varje Forms formdata. Du kan antingen ange data i åtgärds fönstret formdata för varje enskild figur, eller så kan du använda guiden Länka data till former. Om du importerar data med hjälp av guiden Länka data till former kan du välja hur du vill att informationen ska visas i Visio. Mer information om guiden finns i Importera data till former i ritningen.

Obs!: Om du vill visa åtgärds fönstret formdata klickar du på kryss rutan formdata i gruppen Visa/Dölj på fliken data .

Överst på sidan

Skapa en data grafik

Du kan lägga till fyra typer av objekt i data grafiken: text, datastaplar, ikoner och färg kodning. I följande avsnitt beskrivs hur du lägger till varje typ av element.

Obs!: De här procedurerna fungerar bäst om formen redan innehåller data. Mer information om hur du använder data på former finns i Importera data till former i ritningen.

Lägga till en text grafik i en figur

Du kan välja mellan antingen text bild texter och text rubriker. Text bild texter innehåller både namnet på kolumnen och värdet. Endast datavärdet visas under rubriker.

 1. Markera den form som du vill skapa en data grafik för.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj sedan Skapa ny data grafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på nytt objekti dialog rutan ny data grafik .

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialog rutan nytt objekt , under Visa, i listan data fält väljer du det data fält som ska representera dig.

  Dialogrutan Nytt objekt med alternativet Text markerat

 5. I listan visas som väljer du text.

 6. Välj format för den text du vill använda i listan format .

 7. Under placeringväljer du positionen för text grafiken på något av följande sätt:

  • Om du vill använda standard positionen som visas markerar du kryss rutan Använd standard placering .

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryss rutan Använd standard position , klickar på vågrät eller Lodrätoch väljer sedan önskade positioner.

 8. Under informationväljer du alternativ för att välja hur du vill att bild texten eller rubriken ska se ut.

 9. När du är klar med att skapa det nya data grafik objektet klickar du på OK.

 10. Upprepa steg 3 till 9 för att lägga till fler objekt i data grafiken.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i data grafiken klickar du på Användi dialog rutan ny data grafik och sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en datastapel i en figur

Datastaplar visar dina data dynamiskt i miniatyr diagram och diagram, till exempel förlopps indikatorer, stjärn klassificeringar, termometer och hastighets mätare.

 1. Markera den form som du vill skapa en data grafik för.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj sedan Skapa ny data grafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på nytt objekti dialog rutan ny data grafik .

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialog rutan nytt objekt , under Visa, i listan data fält väljer du det data fält som ska representera dig.

  Dialogrutan Nytt objekt med Datastapel markerat.

 5. Välj datastapeli listan visas som .

 6. Välj den datastapel du vill använda i listan format .

 7. Under placeringväljer du positionen för data fältet på något av följande sätt:

  • Om du vill använda standard positionen som visas markerar du kryss rutan Använd standard placering .

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryss rutan Använd standard position , klickar på vågrät eller Lodrätoch väljer sedan önskade positioner.

 8. Under informationväljer du de alternativ som du vill använda för att visa data fältet.

 9. När du är klar med att skapa det nya data grafik objektet klickar du på OK.

 10. Upprepa steg 3 till 9 för att lägga till fler objekt i data grafiken.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i data grafiken klickar du på Användi dialog rutan ny data grafik och sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en ikon uppsättning i en figur

Du kan visa dina data med hjälp av uppsättningar med ikoner som flaggor, trafik signaler och pilar. Du kan ange att ikonerna ska visas baserat på specifika värden, datum, uttryck eller till och med andra data fält i samma form.

Du kan till exempel använda flaggor för att visa hur den aktuella försäljningen är jämfört med de föregående året. Som du ser i det här exemplet kan du ange flagg värden så att en blå flagga innebär att försäljningen blev betydligt, en gul flagga innebär att försäljningen blev markant och en röd flagga innebär att försäljningen skedde för året.

 1. Markera den form som du vill skapa en data grafik för.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj sedan Skapa ny data grafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på nytt objekti dialog rutan ny data grafik .

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialog rutan nytt objekt , under Visa, i listan data fält väljer du det data fält som ska representera dig.

  Dialogrutan Nytt objekt med Ikonuppsättning markerat.

 5. Välj ikon uppsättningi listan visas som .

 6. Välj den ikon du vill använda i listan format .

 7. Under placeringväljer du Ikonens placering på något av följande sätt:

  • Om du vill använda standard positionen som visas markerar du kryss rutan Använd standard placering under placering.

  • Om du vill ange en annan position avmarkerar du kryss rutan Använd standard position , klickar på vågrät eller Lodrät och väljer sedan önskade positioner.

 8. Under regler för att visa varje ikonväljer du de värden som varje ikon ska representera.

 9. När du är klar med att skapa det nya data grafik objektet klickar du på OK.

 10. Upprepa steg 3 till 9 för att lägga till fler objekt i data grafiken.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i data grafiken klickar du på Användi dialog rutan ny data grafik och sedan på OK.

Överst på sidan

Använda en fyllnings färg efter data värde

Med alternativet Använd färg värden kan du använda fyllnings färg för att ange unika värden eller områden med värden.

Obs!: Om du skapar fler än en färg efter data grafik objekt och båda är sanna för en enstaka figur används data grafik fyllningen till den figur som visas först i dialog rutan Redigera data grafik .

 1. Markera den form som du vill skapa en data grafik för.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj sedan Skapa ny data grafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på nytt objekti dialog rutan ny data grafik .

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialog rutan nytt objekt , under Visa, i listan data fält väljer du det data fält som ska representera en data grafik.

  Dialogrutan Nytt objekt, med Ange färgvärden markerat.

 5. I listan visas som väljer du färg värden.

 6. I listan färg metod väljer du hur Visio ska tillämpa en fyllning på formen baserat på data fältet:

  • Varje färg representerar ett unikt värde      Du kan använda samma färg för alla former som har samma värde. Du kan till exempel färglägga alla former för anställda i försäljnings avdelningen gul och alla former för anställda i redovisnings avdelningen rött.

  • Varje färg representerar ett område med värden      Du kan använda ett färg intervall, från ljus till tyst för att ange ett intervall med värden. Du kan till exempel använda ett färg intervall som bleker från rött till rosa för att motsvara regioner med hög, medels Tor och lågt pris.

 7. Ange de data fält värden som du vill använda för varje fyllnings färg under färg tilldelningaroch välj färgerna för fyllning och text som ska användas.

 8. Om du behöver skapa fler fyllnings färger klickar du på Infoga.

 9. När du är klar med att skapa det nya data grafik objektet klickar du på OK.

 10. Upprepa steg 3 till 9 för att lägga till fler objekt i data grafiken.

 11. När du är klar med att lägga till objekt i data grafiken klickar du på Användi dialog rutan ny data grafik och sedan på OK.

Överst på sidan

Använda en befintlig data grafik i en form

Obs!: Den form som du använder för att lägga till data fälten som data grafiken refererar till.

 1. Markera den form som du vill använda data grafiken för.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj den data grafik du vill använda under tillgängliga data grafik.

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Obs!: Du kan placera mus pekaren över en bild för att se en förhands granskning av formen med data grafiken.

Överst på sidan

Ändra en befintlig data grafik

 1. Markera en form med den data grafik du vill redigera.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och välj Redigera data grafik.

  Dialogrutan Redigera datagrafik.

 3. Gör något av följande i dialog rutan Redigera data grafik :

  1. Om du vill ändra data fältet som grafiken representerar väljer du ett annat data fält för objektet i kolumnen data fält .

  2. Om du vill ändra den färg, de inställningar, det teckensnitt, det format eller den typ av grafik som visas markerar du objektet som du vill ändra i kolumnen visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj den typ av grafik typ du vill använda i listan visas som under visningi dialog rutan Redigera objekt .

  3. Om du vill ändra placeringen av data grafik elementet i förhållande till formen markerar du objektet som du vill ändra i kolumnen visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj önskad plats under placeringi dialog rutan Redigera objekt .

 4. Om du vill tillämpa ändringarna på alla former som har samma data grafik väljer du kryss rutan alla former med den här data grafiken under Använd ändringar.

 5. Om du bara vill tillämpa ändringarna på markerade former väljer du alternativet endast markerade former under tillämpa ändringar på.

Överst på sidan

Ta bort data grafik från en form

 1. Markera den eller de former som du vill ta bort data grafiken från.

 2. Klicka på data grafiki gruppen Visa data på fliken data och klicka sedan på ingen datagrafik under ingen data grafik .

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×