Förstå behörighetsnivåer i SharePoint

När du har skapat en SharePoint-webbplats kanske du vill bevilja eller begränsa användarnas åtkomst till webbplatsen och dess innehåll. Du kanske till exempel vill ge åtkomst endast till medlemmar i din grupp, eller ge åtkomst till alla, men begränsa redigering för vissa. Det enklaste sättet att arbeta med behörigheter är att använda de standardgrupper och behörighetsnivåer som finns, som täcker de vanligaste scenarierna. Men om du behöver kan du ange mer detaljerade behörigheter utöver standardnivåerna. I den här artikeln beskrivs de olika behörigheterna och behörighetsnivåerna, hur SharePoint-grupper och behörigheter fungerar ihop och hur behörigheter ärvs via en webbplatssamling.

Obs!: Vill du gå direkt till stegen för att ändra eller ange behörighetsnivåer? Se Så här skapar och redigerar du behörighetsnivåer.

Om du vill se en visuell översikt går du till Video: Förstå behörigheter i SharePoint.

Om du arbetar med en webbplats arbetar du i en webbplatssamling. Alla webbplatser tillhör en webbplatssamling, vilket är en grupp webbplatser som är inordnade under en webbplats på översta nivån, vilken kallas för webbplatssamlingens rotwebbplats.

Följande bild av en webbplatssamling visar en enkel hierarki över webbplatser, listor och listobjekt. Behörighetsnivåerna är numrerade och börjar på den bredaste nivån och slutar på den smalaste nivån (ett enskilt objekt i listan).

En bild som illustrerar SharePoint-säkerhetsomfattningar på webbplats-, underwebbplats-, list- och objektnivå.

Arv

Ett begrepp som är viktigt att förstå är arv av behörigheter. Som standard ärver alla webbplatser och allt innehåll i webbplatssamlingen behörighetsinställningarna för rotwebbplatsen på den översta nivån. När du tilldelar unika behörigheter till webbplatser, bibliotek och objekt ärver de objekten inte längre behörigheter från den överordnade webbplatsen. Här finns mer information om hur behörigheter fungerar i hierarkin:

 • Webbplatssamlingens administratör konfigurerar behörigheter för webbplatsen på den översta nivån eller rotwebbplatsen för hela webbplatssamlingen.

 • Om du är webbplatsägare kan du ändra behörighetsinställningarna för webbplatsen, vilket avbryter arv av behörigheter för webbplatsen.

 • Listor och bibliotek ärver behörigheter från den webbplats de tillhör. Om du är webbplatsägare kan du bryta behörighetsarvet och ändra behörighetsinställningarna för listan eller biblioteket.

 • Listobjekt och biblioteksfiler ärver behörigheter från sina överordnade listor och bibliotek. Om du är ansvarig för en lista eller ett bibliotek kan du bryta behörighetsarvet och ändra behörighetsinställningarna direkt i ett visst objekt.

  Det är viktigt att veta att en användare kan bryta standardbehörighetsarvet för ett listobjekt eller biblioteksobjekt genom att dela ett dokument eller objekt med någon som inte har åtkomst. Då bryts dokumentets arv automatiskt i SharePoint.

Med standardbehörighetsnivåer kan du snabbt och enkelt bevilja vanliga behörighetsnivåer för en användare eller grupper av användare.

Du kan göra ändringar i alla standardbehörighetsnivåer utom Fullständig behörighet och Begränsad åtkomst, som beskrivs mer fullständigt i tabellen nedan.

Behörighetsnivå

Beskrivning

Fullständig behörighet

Innehåller alla tillgängliga SharePoint-behörigheter. Gruppen Ägare tilldelas den här behörighetsnivån som standard. Det går inte att anpassa eller ta bort nivån.

Design

Skapa listor och dokumentbibliotek, redigera sidor och använda teman, kantlinjer och formatmallar på webbplatsen. Det finns ingen SharePoint-grupp som tilldelas den här behörighetsnivån automatiskt.

Redigera

Lägga till, redigera och ta bort listor; visa, lägga till, uppdatera och ta bort listobjekt och dokument. Gruppen Medlemmar tilldelas den här behörighetsnivån som standard.

Delta

Visa, lägga till, uppdatera och ta bort listobjekt och dokument.

Läsa

Visa sidor och objekt i befintliga listor och dokumentbibliotek och ladda ned dokument.

Begränsad åtkomst

En användare eller grupp kan gå till en webbplatssida eller ett bibliotek och få åtkomst till ett visst innehållsobjekt när de inte har behörighet att öppna eller redigera andra objekt på webbplatsen eller i biblioteket. Den här nivån tilldelas automatiskt av SharePoint när du beviljar åtkomst till ett visst objekt. Du kan inte själv ge begränsad åtkomstbehörighet direkt till en användare eller grupp. När du tilldelar behörighet att redigera eller öppna ett enskilt objekt, tilldelar i stället SharePoint automatiskt begränsad åtkomst till andra nödvändiga platser, till exempel den webbplats eller det bibliotek där det enstaka objektet finns.

Godkänn

Redigera och godkänna sidor, listobjekt och dokument. Som standard har gruppen Godkännare den här behörigheten.

Hantera hierarki

Skapa webbplatser och redigera sidor, listobjekt och dokument. Den här behörighetsnivån tilldelas gruppen Hierarkihanterare som standard.

Begränsad läsning

Visa sidor och dokument, men inte historiska versioner eller användarbehörigheter.

Endast visa

Visa sidor, objekt och dokument. Dokument med filhanterare på servern kan visas i webbläsaren men inte laddas ned. Filtyper utan filhanterare på servern (kan inte öppnas i webbläsaren), till exempel videofiler, .pdf-filer och .png-filer, kan ändå laddas ned.

Säkerhetsmeddelande: Med ett Office 365-abonnemang skapas en säkerhetsgrupp som heter ”Alla utom externa användare”, vilken innehåller alla personer som du lägger till i Office 365-katalogen (förutom personer som du uttryckligen lägger till som Externa användare). Den här säkerhetsgruppen läggs till automatiskt i gruppen Medlemmar så att användare i Office 365 kan komma åt och redigera SharePoint Online-webbplatsen. Dessutom skapas samtidigt en säkerhetsgrupp som heter ”Företagsadministratörer”, vilken innehåller Office 365-administratörer (t.ex. Globala administratörer och Faktureringsadministratörer). Den här säkerhetsgruppen läggs till i gruppen Administratörer för webbplatssamlingar.

Behörighetsnivåer fungerar tillsammans med SharePoint-grupper. En SharePoint-grupp är en uppsättning användare som alla har samma behörighetsnivå.

Det fungerar på så sätt att du sammanställer relaterade behörigheter till en behörighetsnivå. Därefter tilldelar du den behörighetsnivån till en SharePoint-grupp.

Dialogrutan Webbplatsbehörigheter under Webbplatsinställningar/Användare och behörigheter/Webbplatsbehörigheter

Alla typer av SharePoint-webbplatser innehåller vissa SharePoint-grupper som standard. En gruppwebbplats innehåller t.ex. grupperna Ägare, Medlemmar och Besökare. En publiceringsportal innehåller de grupperna och dessutom flera andra, t.ex. Godkännare, Konstruktörer och Hierarkihanterare. När du skapar en webbplats skapar SharePoint samtidigt automatiskt en fördefinierad uppsättning SharePoint-grupper för webbplatsen. Dessutom kan SharePoint-administratörer definiera anpassade grupper och behörighetsnivåer.

Mer information om SharePoint-grupper finns i Förstå SharePoint-grupper.

Vilka grupper och behörighetsnivåer som ingår som standard på din SharePoint-webbplats beror på:

 • Vilken mall du väljer för webbplatsen

 • Om webbplatsen är en intern webbplats eller en offentlig webbplats

 • Om en SharePoint-administratör har skapat en särskild behörighetsuppsättning på webbplatsen i ett särskilt syfte, t.ex. för sökning

Följande tabell innehåller beskrivningar av standardbehörighetsnivåer med tillhörande behörigheter för tre standardgrupper: Besökare, Medlemmar och Ägare.

Grupp

Behörighetsnivå

Besökare

Läsa    Den här nivån omfattar tre behörigheter:

 • Öppna

 • Visa objekt, versioner, sidor och programsidor

 • Visa användarinformation

 • Skapa aviseringar

 • Använda standardsidan för att skapa webbplatser

 • Använda fjärrgränssnitt

 • Använda funktioner för klientintegrering

Medlemmar

Redigera    Den här nivån omfattar alla behörigheter i Läsa, samt:

 • Visa, lägga till, uppdatera och ta bort objekt

 • Lägga till, redigera och ta bort listor

 • Ta bort versioner

 • Bläddra i kataloger

 • Redigera personlig användarinformation

 • Hantera personliga vyer

 • Lägga till, uppdatera och ta bort personliga webbdelar

Ägare

Fullständig behörighet    Den här nivån omfattar alla tillgängliga SharePoint-behörigheter.

Webbplatsbehörigheter gäller i allmänhet på hela SharePoint-webbplatsen. I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för webbplatser och de behörighetsnivåer där de ingår.

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Redigera

Delta

Läsa

Begränsad åtkomst

Godkänn

Hantera hierarki

Begränsad läsning

Endast visa

Hantera behörigheter

X

X

Visa Web Analytics-data

X

X

Skapa underwebbplatser

X

X

Hantera webbplats

X

X

Lägga till och anpassa sidor

X

x

X

Använda teman och kantlinjer

X

X

Använda formatmallar

X

X

Skapa grupper

X

Bläddra i kataloger

X

x

x

x

x

X

Använda standardsidan för att skapa webbplatser

X

x

x

x

x

x

x

X

Visa sidor

X

x

x

x

x

x

x

x

X

Räkna upp behörigheter

X

X

Visa användarinformation

X

x

x

x

x

x

x

x

X

Hantera aviseringar

X

X

Använda fjärrgränssnitt

X

x

x

x

x

x

x

X

Använda funktioner för klientintegrering

X

x

x

x

x

x

x

x

X

Öppna

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Redigera personlig användarinformation

X

x

x

x

x

X

Listbehörigheter gäller för innehåll i listor och bibliotek. I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för listor och bibliotek och de behörighetsnivåer där de ingår.

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Redigera

Delta

Läsa

Begränsad åtkomst

Godkänn

Hantera hierarki

Begränsad läsning

Endast visa

Hantera listor

X

x

X

X

Åsidosätta utcheckning

X

x

x

X

Lägga till objekt

X

x

x

x

x

X

Redigera objekt

X

x

x

x

x

X

Ta bort objekt

X

x

x

x

x

X

Visa objekt

X

x

x

x

x

x

x

x

X

Godkänna objekt

X

x

X

Öppna objekt

X

x

x

x

x

x

x

X

Visa versioner

X

x

x

x

x

x

x

X

Ta bort versioner

X

x

x

x

x

X

Skapa aviseringar

X

x

x

x

x

x

x

X

Visa programsidor

X

x

x

x

x

x

x

X

Personliga behörigheter gäller för innehåll som hör till en enskild användare. I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för personliga vyer och webbdelar och de behörighetsnivåer där de ingår.

Behörighet

Fullständig behörighet

Design

Redigera

Delta

Läsa

Begränsad åtkomst

Godkänn

Hantera hierarki

Begränsad läsning

Endast visa

Hantera personliga vyer

X

x

x

x

x

X

Lägga till/ta bort privata webbdelar

X

x

x

x

x

X

Uppdatera personliga webbdelar

X

x

x

x

x

X

SharePoint-behörigheter kan vara underordnade andra SharePoint-behörigheter. Till exempel måste du kunna öppna ett objekt för att kunna visa det. I det här fallet är alltså behörigheten Visa objekt underordnad behörigheten Öppna.

Om du väljer en SharePoint-behörighet som är underordnad en annan väljs den associerade behörigheten automatiskt i SharePoint. På samma sätt tas underordnade SharePoint-behörigheter bort automatiskt om du tar bort en överordnad SharePoint-behörighet i SharePoint. Om du t.ex. tar bort Visa objekt tar SharePoint automatiskt bort Hantera listor (det går inte att hantera en lista om objekt inte kan visas).

Tips: Den enda SharePoint-behörigheten som saknar något beroende är Öppna. Alla andra SharePoint-behörigheter är underordnade den. Om du vill testa en anpassad behörighetsnivå kan du rensa Öppna, så att alla andra behörigheter rensas automatiskt.

Följande avsnitt innehåller tabeller med beskrivningar av SharePoint-behörigheter för varje behörighetskategori. Varje behörighets underordnade behörigheter visas i respektive tabell.

Webbplatsbehörigheter och underordnade behörigheter

I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för webbplatser och deras underordnade behörigheter.

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera behörigheter

Skapa och ändra behörighetsnivåer på webbplatsen och tilldela behörigheter till användare och grupper.

Godkänna objekt, Räkna upp behörigheter, Öppna

Visa Web Analytics-data

Visa rapporter om webbplatsanvändning.

Godkänna objekt, Öppna

Skapa underwebbplatser

Skapa underwebbplatser så som gruppwebbplatser, mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor.

Visa sidor, Öppna

Hantera webbplatsen

Utföra alla administrativa uppgifter för webbplatsen, vilket omfattar innehållshantering.

Visa sidor, Öppna

Lägga till och anpassa sidor

Lägga till, ändra och ta bort HTML-sidor eller webbdelssidor, samt redigera webbplatsen med hjälp av ett redigeringsprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services.

Visa objekt, Bläddra i kataloger, Visa sidor, Öppna

Använda teman och kantlinjer

Använda ett tema eller kantlinjer på hela webbplatsen.

Visa sidor, Öppna

Använda formatmallar

Använda en formatmall (CSS-fil) på webbplatsen.

Visa sidor, Öppna

Skapa grupper

Skapa en grupp med användare som kan användas var som helst i webbplatssamlingen.

Visa sidor, Öppna

Bläddra i kataloger

Räkna upp filer och kataloger på en webbplats med hjälp av gränssnitt som SharePoint Designer eller Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Visa sidor, Öppna

Använda standardsidan för att skapa webbplatser

Skapa en webbplats med hjälp av standardsidan för att skapa webbplatser.

Visa sidor, Öppna

Visa sidor

Visa sidor på en webbplats.

Öppna

Räkna upp behörigheter

Räkna upp behörigheter för webbplatsen, listan, mappen, dokumentet eller listobjektet.

Visa objekt, Öppna objekt, Visa versioner, Bläddra i kataloger, Visa sidor, Öppna

Visa användarinformation

Visa information om användarna på webbplatsen.

Öppna

Hantera aviseringar

Hantera aviseringar för alla användare på webbplatsen

Visa objekt, Skapa aviseringar, Visa sidor, Öppna

Använda fjärrgränssnitt

Använda gränssnitten SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV eller SharePoint Designer för att komma åt webbplatsen.

Öppna

Öppna*

Öppna en webbplats, lista eller mapp för att komma åt objekt i respektive behållare.

Inga beroende behörigheter

Redigera personlig användarinformation

Tillåta en användare att ändra personlig information, t.ex. lägga till en bild.

Visa användarinformation, Öppna

Listbehörigheter och underordnade behörigheter

I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för listor och bibliotek och deras underordnade behörigheter.

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera listor

Skapa och ta bort listor, lägga till eller ta bort kolumner i en lista samt lägga till eller ta bort offentliga vyer av en lista.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna, Hantera personliga vyer

Ignorera utcheckning

Ignorera eller checka in ett dokument som har checkats ut av en annan användare.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Lägga till objekt

Lägga till objekt i listor, lägga till dokument i dokumentbibliotek, samt lägga till kommentarer i webbdiskussioner.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Redigera objekt

Redigera objekt i listor, redigera dokument i dokumentbibliotek, redigera webbdiskussionskommentarer i dokument, samt anpassa webbdelssidor i dokumentbibliotek.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Ta bort objekt

Ta bort objekt ur en lista, dokument ur ett dokumentbibliotek, samt ta bort webbdiskussionskommentarer ur dokument.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa objekt

Visa objekt i listor, dokument i dokumentbibliotek och webbdiskussionskommentarer.

Visa sidor, Öppna

Godkänna objekt

Godkänna en delversion av ett listobjekt eller ett dokument.

Redigera objekt, Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Öppna objekt

Visa källan till dokument med filreferenserna på servern.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa versioner

Visa tidigare versioner av ett listobjekt eller ett dokument.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Ta bort versioner

Ta bort tidigare versioner av ett listobjekt eller ett dokument.

Visa objekt, Visa versioner, Visa sidor, Öppna

Skapa aviseringar

Skapa e-postaviseringar.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Visa programsidor

Visa dokument och vyer i en lista eller ett dokumentbibliotek.

Öppna

Personliga behörigheter och underordnade behörigheter

I följande tabell beskrivs behörigheterna som gäller för personliga vyer och webbdelar och deras underordnade behörigheter.

Behörighet

Beskrivning

Beroende behörigheter

Hantera personliga vyer

Skapa, ändra och ta bort personliga vyer av listor.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Lägga till eller ta bort personliga webbdelar

Lägga till eller ta bort personliga webbdelar på en webbdelssida.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna, Uppdatera personliga webbdelar

Uppdatera personliga webbdelar

Uppdatera personliga webbdelar för att visa personanpassad information.

Visa objekt, Visa sidor, Öppna

Nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst är en webbplatssamlingsfunktion som kan användas för att skydda publicerade webbplatser. När nedlåst behörighetsläge är aktiverat minskar detaljerade behörigheter för behörighetsnivån begränsad åtkomst. I följande tabell visas information om standardbehörigheterna för behörighetsnivån begränsad åtkomst och de minskade behörigheterna när funktionen nedlåst behörighetsläge är aktiverat.

Behörighet

Begränsad åtkomst – standard

Begränsad åtkomst – nedlåst behörighetsläge

Listbehörigheter: Visa programsidor

X

Webbplatsbehörigheter: Visa användarinformation

X

X

Webbplatsbehörigheter: Använda fjärrgränssnitt

X

Webbplatsbehörigheter: Använda funktioner för klientintegrering

X

X

Webbplatsbehörigheter: Öppna

X

X

Nedlåst behörighetsläge är aktiverat som standard för alla publiceringswebbplatser, inklusive om en äldre publiceringswebbplatsmall användes för webbplatssamligen. Nedlåst behörighetsläge är den rekommenderade konfigurationen om webbplatserna kräver högre säkerhet.

Om du inaktiverar webbplatssamlarfunktionen nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst kan användare med behörighetsnivån “begränsad åtkomst” (till exempel anonyma användare) få tillgång till vissa delar av din webbplats.

Nu när du har lärt dig mer om behörigheter, arv och behörighetsnivåer, kanske du vill planera en strategi så att du kan ange riktlinjer för användarna, minimera underhållet och säkerställa efterlevnaden av organisationens datahanteringsprinciper. Tips om hur du planerar en strategi finns i Planera din behörighetsstrategi.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×