Förskjutning pga utjämning (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fältet Förskjutning pga utjämning innehåller tiden som en aktivitet eller tilldelning förskjuts med från sitt tidiga startdatum till följd av resurs utjämning. Uppgift förskjutning pga utjämning uttrycks i förflutna varaktighetsenheter, medan tilldelning förskjutning pga utjämning uttrycks i vanliga varaktighetsenheter. Ingen information visas i resursfältet förskjutning pga utjämning. gör bara motsvarande förskjutning pga utjämning fältet tilldelningsinformationen tillgängliga.

Det finns flera olika fältkategorier för förskjutning pga utjämning.

Datatyp    Varaktighet

Förskjutning pga utjämning (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Beräkning    I fältet Förskjutning pga utjämning infogas ett förskjutningsvärde som motsvarar förskjutningen, om du utför en resursutjämning som kräver att aktiviteter skiftas.

Bästa användning    Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning i en aktivitetsvy om du vill undersöka förskjutningar av aktiviteter som orsakas av resursutjämning.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så du gjorde en resursutjämning i projektet. Om du vill analysera effekterna av utjämningen lägger du till fältet Förskjutning pga utjämning i aktivitetslistan.

Obs!    Du kan använda Gantt-vyn Utjämning om du vill visa förskjutningar som Gantt-staplar.

I tidigare versioner av Project var aktivitetsfältet Förskjutning pga utjämning detsamma som aktivitetsfältet Förskjutning. Om du uppdaterar ett schema som skapats i en tidigare version, kommer all information i aktivitetsfältet Förskjutning nu att finnas i aktivitetsfältet Förskjutning pga utjämning.

Förskjutning pga utjämning (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg in resursfältet Förskjutning pga utjämning i Resursanvändningsvyn när du vill visa eller filtrera efter förskjutning pga utjämning för resurserns enskilda tilldelningar.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så du gjorde en resursutjämning i projektet. Om du vill analysera effekterna av utjämningen lägger du till fältet Förskjutning pga utjämning i listdelen av Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Förskjutning pga utjämning bredvid resursens namn. Värdena för tilldelningarna visas dock i tilldelningsraderna nedanför respektive resursnamn.

Förskjutning pga utjämning (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknat eller angett

Tilldelningsförskjutning pga utjämning uttrycks i vanliga varaktighetsenheter och aktivitetsförskjutning pga utjämning i förflutna varaktighetsenheter.

Beräkning    I fältet Förskjutning pga utjämning infogas ett förskjutningsvärde som återspeglar skiftet, om du utför en resursutjämning som kräver att aktiviteter eller tilldelningar skiftas.

Bästa användning    Lägg till fältet Förskjutning pga utjämning i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill undersöka tilldelningsförskjutningar som orsakas av resursutjämning.

Exempel    Två resurser i ditt schema var överbelagda så du gjorde en resursutjämning i projektet. Om du vill analysera effekterna av utjämningen lägger du till fältet Förskjutning pga utjämning i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×