Office
Logga in
Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Databasfiler kan växa snabbt när du använder dem, vilket ibland kan inverka negativt på prestanda. De kan också ibland bli skadade. Du kan förhindra eller lösa de här problemen med hjälp av kommandot Komprimera och reparera databas i Microsoft Office Access.

Den här artikeln förklarar inte hur man säkerhetskopierar eller återställer databaser. Det finns länkar till mer information i avsnittet Se även.

Obs!: När du komprimerar och reparerar en webbdatabas som har publicerats, ska du synkronisera databasen när komprimeringen och reparationen har slutförts. Komprimera och reparera kanske inte åtgärdar alla problem som kan uppstå med publicerade webbdatabaser.

I den här artikeln

Varför man ska komprimera och reparera en databas

Innan du börjar

Komprimera och reparera en databas

Varför man ska komprimera och reparera en databas

I den här översikten beskrivs hur man kan använda kommandot Komprimera och reparera databas för att förhindra och åtgärda följande problem som ibland kan drabba databaser: filer som blir större med användning och skadade filer.

Databasfiler växer med användning

Allteftersom du lägger till och uppdaterar data i en databas och ändrar dess design, så blir databasfilen större. En del av den här tillväxten kommer från nya data, men en del kommer från andra källor:

 • Access skapar tillfälliga, dolda objekt för att utföra olika uppgifter. Ibland kan dessa tillfälliga objekt finnas kvar i databasen när Access inte längre behöver dem.

 • När du tar bort ett databasobjekt frigörs inte automatiskt det diskutrymme som upptas av objektet – databasfilen använder fortfarande det diskutrymmet, även om objektet tas bort.

När databasfilen fylls upp med resterna av tillfälliga och borttagna objekt, så kan dess prestanda försämras. Objekt kan ta längre tid att öppna, frågor kan ta längre tid än vanligt att köra och vanliga åtgärder verkar rent allmänt ta längre tid.

Obs!: Den här komprimeringsfunktionen komprimerar inte dina data i vanlig mening – den gör databasfilen mindre genom att ta bort utrymme som inte används.

Databasfiler kan bli skadade

I vissa fall kan databasfiler bli skadade. Om en databasfil delas i ett nätverk och flera användare arbeta direkt med filen samtidigt, så finns det en liten risk att filen skadas. Risken för skada blir något högre om användarna ofta redigerar data i PM-fält, och risken växer med tiden. Du kan minimera den här risken genom att använda kommandot Komprimera och reparera databas.

Ofta resulterar den här typen av fel från ett problem med Visual Basic for Applications (VBA) modul och utgör ingen risk för dataförlust. Den här typen av skador utgör emellertid en risk för skador i databasdesignen, t.ex. genom att VBA-kod går förlorad eller formulär inte kan användas.

Skadade databasfiler kan i undantagsfall resultera i dataförluster. Vanligtvis begränsas förlusten till den senaste åtgärden en användare utfört, d.v.s. en enda dataändring. När en användare börjar ändra data och ändringen avbryts – t.ex. för att nätverkstjänsten går ner – så markeras databasfilen som skadad. Filen kan repareras, men vissa data kan saknas när reparationen är klar.

Tips: Att dela upp en databas kan förhindra att databasfilerna skadas och begränsa dataförlusterna genom att lagra data i en separat fil som användarna inte arbetar direkt i.

Access visar en uppmaning om att reparera en skadad databasfil

När du försöker öppna en databasfil som är skadad, så visas en uppmaning om att låta Access reparera filen automatiskt. Du kan även använda kommandot Komprimera och reparera databas för att manuellt reparera och öppna en skadad databasfil.

Om Access fullständigt reparerar en skadad fil, så visas ett meddelande om att reparationen har slutförts och att du bör kontrollera innehållet i databasen för att säkerställa att allt är som det ska vara.

Om Access bara lyckas delvis reparera filen, så spåras de databasobjekt som det inte gick att reparera, så att du kan välja vad du vill återställa från en säkerhetskopia.

Obs!: Du kan ange ett databasalternativ som gör att kommandot Komprimera och reparera databas körs automatiskt varje gång du stänger en viss databas. Om du är den enda användaren för en databas, så bör du använda det här alternativet. I databaser med flera användare kan det hända att du inte vill ställa in det här alternativet eftersom det kan inverka på databasens tillgänglighet.

Överst på sidan

Innan du börjar

Överväg följande åtgärder innan du börjar en komprimerings- och reparationsåtgärd:

 • Säkerhetskopiera alltid    Under reparationsprocessen kan det hända att Access trunkerar data från tabeller som är skadade. Ibland kan dessa data återställas från en säkerhetskopia. Utöver din vanliga säkerhetskopieringsstrategi bör du göra en säkerhetskopia inför varje användning av kommandot Komprimera och reparera databas. Du kan göra en säkerhetskopia med hjälp av kommandot Säkerhetskopiera databas:

  • Klicka på Spara och publicera på fliken Arkiv och klicka sedan på Säkerhetskopiera databas under Avancerat.

 • Automatisk komprimering och reparation    Förutsatt att du inte delar en enda databasfil med andra användare på ett nätverk, så bör du ställa in databasen för automatisk komprimering och reparation.

 • Notera systemets Recovery Errors-tabell    När Access inte kan reparera alla objekt i en skadad databasfil, så nedtecknas alla objekt som inte kan återställas i en tabell med namnet MSysCompactErrors. Om det finns fel, så öppnas tabellen MSysCompactErrors i Databladsvy.

  Om du har en säkerhetskopia av en databas som du skapade innan databasen skadades, så kan du använda tabellen MSysCompactErrors för att avgöra vilka objekt du vill importera från säkerhetskopian av databasen till den reparerade databasen.

 • Få exklusiv åtkomst till databasen för att använda kommandot Komprimera och reparera databas    Om du är den enda personen som använder databasen, så kan du hoppa över resten av det här avsnittet och gå direkt till Komprimera och reparera en databas.

  En komprimerings- och reparationsåtgärd kräver exklusiv åtkomst till databasfilen eftersom åtgärden kan störa andra användare. Du bör meddela andra användare inför en planerad komprimerings- och reparationsåtgärd, så att de kan undvika att använda databasen under tiden.

  Informera användarna om hur länge de måste undvika att använda databasen. Om du kör komprimerings- och reparationsåtgärder regelbundet, så bör du anteckna hur lång tid det tar. Då kan du sedan göra mer precisa uppskattningar och ge andra användare råd om hur länge bör låta bli att använda databasen.

 • Skaffa tillräcklig behörigheter för att komprimera och reparera:    Om du använder en tidigare version av databasfilen och ingår i en arbetsgrupp, så är det inte säkert att du kan komprimera och reparera databasen själv. Be arbetsgruppsadministratören om hjälp om du saknar behörighet.

Överst på sidan

Förhindra och åtgärda problem med databasfiler med hjälp av Komprimera och reparera

Komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs

Komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs

Du kan välja databasalternativet Komprimera vid stängning om du vill komprimera och reparera en databas automatiskt när den stängs.

Obs!: Det här alternativet påverkar enbart den databas som är öppen. Du måste ställa in det här alternativet separat för varje databas som du vill komprimera och reparera automatiskt.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Markera kryssrutan Komprimera vid stängning under Programalternativ.

Överst på sidan

Komprimera och reparera en databas manuellt

Utöver eller istället för att använda databasalternativet Komprimera vid stängning, så kan du köra kommandot Komprimera och reparera databas manuellt. Du kan köra kommandot när du har en databas öppen, och du kan köra kommandot på en databas som inte är öppen. Du kan också skapa en genväg på Skrivbordet som kör kommandot Komprimera och reparera databas på en viss databasfil.

Komprimera och reparera en databas som är öppen

Obs!: Om andra användare också använder databasfilen, så kan du inte utföra någon komprimerings- och reparationsåtgärd.

 • Klicka på Info och sedan på Komprimera och reparera databas på fliken Arkiv.

Komprimera och reparera en databas som inte är öppen

Obs!: Om andra användare använder databasfilen, så kan du inte utföra någon komprimerings- och reparationsåtgärd. När du kör komprimerings- och reparationsåtgärden kan ingen annan använda databasfilen.

 1. Starta Access, men öppna ingen databas.

 2. Peka på Info och klicka sedan på Komprimera och reparera databas.

 3. I dialogrutan Databas att komprimera från bläddrar du till och dubbelklickar på den databas som du vill komprimera och reparera.

Skapa en genväg på skrivbordet som komprimerar och reparerar en viss databas

Du kan skapa en genväg på skrivbordet som du kan använda för att komprimera och reparera en viss databas.

Innan du börjar ska du kontrollera var filen Msaccess.exe finns på datorn. Filen Msaccess.exe finns normalt i följande mapp:

C:\Program\Microsoft Office\Office14

Om filen Msaccess.exe inte finns på den platsen söker du efter filen och antecknar sedan den fullständiga sökvägen.

Skapa genvägen på skrivbordet    

 1. Högerklicka på skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till på första sidan av guiden Skapa genväg anger du ett dubbelt citattecken ("), den fullständiga sökvägen för filen Msaccess.exe (inklusive filnamnet) och slutligen ytterligare ett dubbelt citattecken. (Du kan alternativt klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen och markera den. I det här fallet läggs citattecknen till automatiskt.)

  Skriv t.ex.:"C:\Program\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Skriv ett blanksteg efter det avslutande citattecknet och skriv sedan den fullständiga sökvägen till databasen som du vill komprimera och reparera. Om sökvägen innehåller blanksteg, så måste du omge sökvägen med citattecken. Skriv ett blanksteg och skriv sedan /compact.

  Skriv t.ex.: "C:\Min mapp\Min databas.accdb" /compact

 4. Klicka på Nästa.

 5. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  Guiden skapar genvägen och placerar den sedan på skrivbordet.

 6. Dubbelklicka sedan på genvägen när du vill komprimera och reparera databasen.

  Tips: Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×