Förbereda ett kalkylblad för utskrift

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kalkylbladet ser snyggt ut på skärmen så nu vill du skriva ut,   stämmer det? Inte nödvändigtvis. Du kan spara tid och papper genom att justera format och sidlayout för kalkylbladet, eller genom att vidta åtgärder för att förhindra vanliga utskriftsproblem innan du skriver ut kalkylbladet.

Artikelinnehåll

Gör det enklare att läsa eller skanna in ett kalkylblad

Finjustera layouten på utskrivna sidor

Korrigera olämpliga sidbrytningar

Förhandsgranska innan du skriver ut ett kalkylblad

Skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad

Göra ett kalkylblad enkelt att läsa och skanna

För att kunna presentera all information på de utskrivna sidorna måste du se till att informationen syns på skärmen. Om texten eller talen till exempel är för breda för att få plats i en kolumn kapas den utskrivna texten av och siffertecken (#) visas för talen. För att undvika att skriva ut trunkerad text och nummertecken istället för text kan du öka kolumnbredden så att all information får plats, eller öka radhöjden genom att du radbryter texten så att den passar kolumnbredden, för att göra texten synlig på skärmen och på de utskrivna sidorna.

Lista som formaterats för att visas på skärmen

1  Kolumnstorlek

2  Radstorlek

Om du vill göra informationen lätt att läsa och skanna kanske du vill använda ett annat format för att framhäva viktig information. Tänk då på att viss formatering (till exempel färgad text och cellskuggning) som ser bra ut på skärmen kanske inte ser lika bra ut när du skriver ut i svartvitt. Om du använder färgad text eller cellskuggning är det viktigt att du använder färger som kontrasterar väl för utskrift i svartvitt om du inte använder en färgskrivare.

Du kanske även vill skriva ut ett kalkylblad med rutnätet synligt så att information, rader och kolumner framhävs bättre.

Mer information finns i:

Överst på sidan

Anpassa layouten för utskrivna sidor

Innan du skriver ut ett kalkylblad som innehåller stora mängder data eller diagram kan du snabbt anpassa kalkylbladet i den nya vyn Sidlayout för att åstadkomma ett professionellt utseende på det. I den här vyn kan du se dina data i kontexten för de utskrivna sidorna. Du kan enkelt lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter, dölja eller visa rad- och kolumnrubriker, ändra sidorienteringen för utskrivna sidor, ändra layouten och formatet på data, använda linjalerna för att mäta bredden och höjden på informationen och ange utskriftsmarginaler.

Lägga till användbar information i sidhuvuden och sidfötter

Du kanske vill lägga till ett sidhuvud och en sidfot som innehåller användbar information om det utskrivna kalkylbladet, till exempel en kalkylbladsrubrik, en logo, filinformation eller sidnummer. Sidhuvuden och sidfötter som du anger kommer med automatiskt på alla utskrivna sidor. Du kan inte skriva ut sidhuvuden och sidfötter på enbart den första sidan, men du kan skriva ut olika sidhuvuden och sidfötter på den första sidan samt på sidor med jämna och udda nummer.

Kalkylblad med sidhuvud och sidfot

1  Sidhuvud

2  Sidfot

Skriva ut rad- och kolumnrubriker på varje sida

Om ett kalkylblad löper över mer än en sida kan du skriva ut rad- och kolumnrubriker (även kallade utskriftsrubriker) på varje sida för att förvissa dig om att informationen kan identifieras korrekt.

Kalkylblad med utskriftsrubriker

1  Kolumnetiketter

Ändra sidorientering för kalkylbladet

Du kan justera kolumnbredden och radbryta text så att den passar bättre in i kolumner på utskriftssidan. Men om kalkylbladet har många fler kolumner än vad som får plats vågrätt när du använder stående orientering kan du skriva ut informationen med liggande orientering så att du får med alla kolumner (men färre rader).

Justera placeringen, anpassningen och marginalerna för kalkylbladet

Du kan förbättra layouten genom att centrera kalkylbladet vågrätt eller lodrätt på utskriftssidan. I vyn Sidlayout tillhandahåller Microsoft Office Excel 2007 en vågrät och en lodrät linjal, så att du kan göra exakta mätningar av celler, områden, objekt och sidmarginaler. Med linjalerna är det enklare att placera objekt och att visa och redigera sidmarginaler direkt i kalkylbladet.

Om du vill få plats med fler kolumner på utskriftssidan kan du justera marginalernas eller kolumnernas bredd. Om informationen är för bred för att få plats på en sida kan du justera de lodräta sidbrytningarna.

Om informationen bara är lite för bred för att få plats på utskriftssidan kan du skala kalkylbladet så att det får plats. Med skalning minskar du den lodräta och vågräta storleken på utskriftsinformationen med ett procenttal eller med det antal sidor du anger.

Om vissa kolumner innehåller data som inte behöver skrivas ut kan du dölja kolumnerna tillfälligt. Dolda data skrivs inte ut.

Du kan även använda vyn Sidlayout för att placera och ändra storlek på diagram så att de visas exakt som du vill att de ska visas på utskriftssidorna.

Mer information finns i:

Överst på sidan

Avhjälpa olämpliga sidbrytningar

Informationen i kalkylbladet kanske är för bred eller för lång tid att passa på en sida eller kanske du vill hålla ihop specifika data på samma sida. Du kan använda vyn Förhandsgranska sidbrytningar för att snabbt justera lodräta och vågräta sidbrytningarna. I den här vyn sidbrytningar manuellt infogade som heldragna linjer. Streckade linjer visar var Office Excel 2007 kommer automatiska sidbrytningar.

förhandsgranska sidbrytning

1  Automatiska sidbrytningar

2  Manuella sidbrytningar

Vyn Förhandsgranska sidbrytningar är särskilt användbar när du vill kontrollera hur andra ändringar som du gör (till exempel formatering av ändringar och sidorientering) påverkar de automatiska sidbrytningarna. Till exempel kan placeringen av de automatiska sidbrytningarna påverkas om du ändrar radhöjden eller kolumnbredden. Du kan även ändra de sidbrytningar som påverkas av marginalinställningarna för den aktuella skrivardrivrutinen.

Mer information finns i lägga till, ta bort, eller flytta sidbrytningar.

Överst på sidan

Förhandsgranska ett kalkylblad innan du skriver ut det

Om du vill visa en exakt förhandsgranskning av hur utskriften kommer att se ut kanske du vill förhandsgranska kalkylbladen i vyn Förhandsgranska. I den här vyn kan du göra alla slutjusteringar på sidorna innan du skriver ut.

Mer information finns i Förhandsgranska kalkylbladets sidor före utskrift.

Överst på sidan

Skriva ut hela eller en del av kalkylbladet

Du ska klicka slutligen skriva ut dina data. När du klickar på Skriv ut (Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen ) anger du exakt vad du vill skriva ut. Du kan skriva ut alla kalkylblad i arbetsboken, skriva ut ett eller flera markerade kalkylblad eller skriva ut endast en del av kalkylbladet.

Om du planerar att ofta skriva ut en viss del av ett kalkylblad kan du definiera delen som ett utskriftsområde (fliken Sidlayout, gruppen Utskriftsformat). På så sätt skrivs endast informationen i utskriftsområdet ut när du skriver ut kalkylbladet.

Mer information finns i skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×