Fältkoder: MergeField-fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visar namnet på ett datafält inom ”sparrlista”-tecken i ett huvuddokument för kopplingsdokument – till exempel «förnamn». När huvuddokumentet kopplas till den valda datakälla infogas information från det angivna datafältet i stället kopplingsfältet.

I tidigare versioner av Word visades i kopplade dokument ofta dubbla blanksteg i stället för fält som mappas till saknade data. Nu kan du använda växlar för att ange vilken text som skrivs ut före eller efter fältresultaten (förutsatt att fältet innehåller data).

Du måste markera datakälla för huvuddokumentet innan du infogar kopplingsinstruktioner.

Syntax

När du visar MergeField-fältet i dokumentet, ser syntaxen ut så här:

{ MERGEFIELD fältnamn [växlar]}

Obs!:  En fältkod anger vad fältet ska visa. Fältresultat är det som visas i dokumentet när fältkoden har utvärderats. Om du vill växla mellan att visa fältkoden och att visa fältkodsresultaten, tryck på Alt+F9.

Instruktioner

”Fältnamn”

Namnet på ett datafält som anges i rubrikposten för den markerade datakälla. Fältnamnet måste exakt matcha fältnamn i rubrikposten.

Växlar

\b

Anger texten som ska infogas före MergeField-fältet om fältet inte är tomt.

\f

Anger texten som ska infogas efter MergeField-fältet om fältet inte är tomt.

\m

Anger att MergeField-fältet är ett mappade fält.

\v

Aktiverar teckenkonvertering för lodrät formatering.

Exempel

Placera följande tre MergeField-fält tillsammans och använder växeln \f enligt vad som angetts säkerställer att de tre fälten blanksteg mellan dem, men endast om den angivna fältinformationen finns i datakälla.

{MERGEFIELD titel \f ””} {MERGEFIELD Förnamn \f ””} {MERGEFIELD efternamn}

Följande resultat:

  • Om alla fält finns: Judy FILLIN Martin

  • Om Förnamn saknas i datakällan: Judy Martin

Obs!: Om du behöver ändra fältnamn i ett kopplingsfält redigera fältnamnet i MergeField fältkoder. Ändra ett fältnamn med fältkoder dolda har ingen effekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×