Fälten Uppskattad originalstart 0-10

När du anger en originalplan kopieras datumen för Schemalagd start för en aktivitet eller tilldelning i Microsoft Project och sparas i fälten Uppskattad originalstart (Uppskattad originalstart till Uppskattad originalstart 1 till och med Uppskattad originalstart 10). Detta är sant oavsett om aktiviteterna schemaläggs manuellt eller automatiskt. För manuellt schemalagd aktivitet kan dessa värden skilja sig från de som sparats i fälten Originalstart. För manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är värdena i fälten Originalstart och fälten Uppskattad originalstart exakt samma.

I fältet Uppskattad originalstart sparas schemalagda startdatum för aktiviteter eller tilldelningar som sparats med den första originalplanen du angav. På motsvarande sätt sparas Uppskattad originalstart 1 till och med Uppskattad originalstart 10 i fälten Originalplan 1 till och med Originalplan 10.

Det finns två kategorier av fälten Uppskattad originalstart 0-10.

Datatyp datumfält

Uppskattad originalstart 0-10 (aktivitetsfält)

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Så snart en originalplan har angetts kopieras datumet i fältet Schemalagd start till fältet Uppskattad originalstart för den motsvarande aktiviteten.

Det av fälten Uppskattad originalstart som används (Uppskattad originalvaraktighet, Uppskattad originalvaraktighet 1 och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Original 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattad originalstart i en aktivitetsvy när du har angett minst en originalplan och du vill jämföra de uppskattade startdatumen med schemalagda eller faktiska startdatum för aktiviteter. Du kan också använda flera originalplaner om du vill jämföra startdatum som angetts under olika tillfällen i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter, och det saknas fortfarande viss schemainformation för vissa av de manuellt schemalagda aktiviteterna. När projektet startade för två månader sedan angav du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du angav en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare ändringar och sparat en tredje originalplan i Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med uppskattade originalstartdatum och visa beräkningar av startdatum oberoende av de startdatum du angav för de manuellt schemalagda aktiviteterna. Du lägger till fälten Uppskattad originalstart, Uppskattad originalstart 1 och Uppskattad originalstart 2 i vyn Aktivitetslista.

Kommentarer    Fälten Uppskattad originalstart innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet. Klicka på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Projekt när du vill ange en originalplan. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill använda – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. När en originalplan anges kopieras alla för närvarande schemalagda fält aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Uppskattad originalstart 0-10 (tilldelningsfält)

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Så snart en originalplan har angetts kopieras datumet i tilldelningsfältet Schemalagd start för aktiviteten till det motsvarande fältet Uppskattad originalstart för tilldelning.

Det av fälten Uppskattad originalstart som används (Uppskattad originalvaraktighet, Uppskattad originalvaraktighet 1 och så vidare) motsvarar den originalplan som sparades (Originalplan, Original 1 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattad originalstart i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat minst en originalplan och du vill jämföra datum för Uppskattad originalstart för tilldelningar med schemalagda eller faktiska startdatum för tilldelningar. Med flera originalplaner kan du även jämföra datumen för Uppskattad originalstart som sparats vid olika tillfällen i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter, och det saknas fortfarande viss schemainformation för vissa av de manuellt schemalagda aktiviteterna. När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare ändringar och sparat en tredje originalplan i Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med uppskattade startdatum oberoende av de startdatum du angav för de manuellt schemalagda aktiviteterna och i ett sammanhang med resurser och deras tilldelningar. Du lägger till fälten Uppskattad originalstart, Uppskattad originalstart 1 och Uppskattad originalstart 2 i vyn Resursanvändning. Datumen för Uppskattad originalstart för tilldelningar visas med tilldelningsfälten nedanför varje resursnamn.

Kommentarer    Fälten Uppskattad originalstart innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet. Klicka på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Projekt när du vill ange en originalplan. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill använda – Originalplan eller Originalplan 1 till och med Originalplan 10. När en originalplan anges kopieras alla för närvarande schemalagda fält aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×