Fälten Kostnad 1-10

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fälten Kostnad 1 till Kostnad 10 sparas kostnadsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Standardkostnaden är 0,00 kr.

Det finns tre olika kategorier av fälten Kostnad 1–10.

Datatyp    Valuta

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Bästa användning    Lägg till ett av de egna kostnadsfälten i en aktivitetslista när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i aktivitetsinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade aktivitetskostnaderna i projektet. Du kan ange den uppskattade högsta kostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad 1 och den uppskattade lägsta kostnaden i fältet Kostnad 2. Byt sedan namn på Kostnad 1 och Kostnad 2 till "Hög uppskattad kostnad" respektive "Låg uppskattad kostnad".

Obs!    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade kostnadsfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat kostnadsfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisera och klicka sedan på fliken Fält.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Bästa användning    Lägg till ett av de anpassade kostnadsfälten i listdelen av en resurslista när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i resursinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade resurskostnaderna i projektet. Du kan ange den uppskattade högsta resurskostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad 1 och den uppskattade lägsta resurskostnaden i fältet Kostnad 2. Byt sedan namn på fältet Kostnad 1 till "Hög uppskattad kostnad" och på fältet Kostnad 2 till "Låg uppskattad kostnad".

Obs!    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade kostnadsfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat kostnadsfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisera och klicka sedan på fliken Fält.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till ett av kostnadsfälten i den tidsfördelad delen av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i tilldelningsinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade kostnaderna i projektet. Du kan mata in den uppskattade maximikostnaden för en tilldelning i fältet Kostnad1 och den uppskattade minimikostnaden i fältet Kostnad2.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×